mr. T.C. (Tjebbe) Gerverdinck


 • Faculty of Law
  Tax Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • T.C.Gerverdinck@uva.nl

2016

 • Gerverdinck, T. C. (2016). Het eigendomsgrondrecht en belastingen. Trema, 2016(september).
 • Gerverdinck, T. C. (2016). Enige observaties over de kwaliteit van belastingwetgeving en -rechtspraak in het licht van art. 1, Eerste Protocol bij het EVRM. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 107-114). Deventer: Wolters Kluwer. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs