dr. E. (Eric) Poelmann


 • Faculty of Law
  Tax Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: 13A
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • E.Poelmann@uva.nl
  T: 0205253459

Eric Poelmann (1964) is universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht. ZIjn kerntaken liggen op het terrein van onderwijs(coördinatie) betreffende het formele belastingrecht.

Poelmann studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de rechten aan dezelfde Universiteit.

Hij doceert verder aan verschillende post-academische opleidingen en is (hoofd)redacteur en/of medewerker van enige uitgaven. Onder andere auteur van de Cursus Belastingrecht (Kluwer) en redacteur van het Tijdschrift voor formeel belastingrecht (Sdu). 

Poelmann is tevens werkzaam bij de Belastingdienst en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan de RUG begeleidt hij binnen de de sectie Belastingrecht van de vakgroep Belastingrecht en Rechtseconomie enige fiscaal formeelrechtelijke promovendi. 

 

 • Belastingdienst - parttime hoofddienstbetrekking (B)
 • Rijksuniversiteit Groningen, sectie belastingrecht - begeleiding promovendi (B)
 • Lid onderwijsadviesraad HvA/HES, fiscale economie (O)
 • Uitgeverijen/PAOB - auteur/(hoofd)redacteur/docent (B)
 • SOB - docent procesvoering (B)

2010

 • Poelmann, E. (2010). Bestuurlijke boeten in de AWR. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr (pp. 42-45). Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2010). Fiscaal strafrecht. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr (pp. 54-55). Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2010). Navorderen op grond van het kenbaarheidsvereiste. Fiscaal Tijdschrift FED, 70(15), 3-7. [82]. [details] 

2008

 • Poelmann, E. (2008). Boetekroniek 2008. Fiscaal praktijkblad, 7(20), 16-20. [details] 
 • Poelmann, E. (2008). De procedure van de Awb-boete. Fiscaal praktijkblad, 7(18), 11-13. [details] 
 • Poelmann, E. (2008). Enige mondelinge aspecten van de bezwaarfase in het belastingrecht. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6792), 1412-1416. [details] 
 • Poelmann, E. (2008). Kroniek procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 10(8), 33-36. [details] 

2016

 • Poelmann, E. (2016). Hoofdstuk 2 Van enige nationaalrechtelijke thema’s inzake fraus legis en paragraaf 4.4.5  De algemene anti-misbruikregel in de CCCTB. Vereniging voor Belastingwetenschap.

2015

 • Poelmann, E. (2015). Conferentie fiscale boetes. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 16(1), 22-23. [4]. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Het arrest BNB 1988/160. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 16(8), 51-59. [5]. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Hoofdstukken 4 en 5, Formeel belastingrecht. In K. Braun (Ed.), Cursus belastingrecht. Dl. 14, Formeel belastingrecht. - 2015 (pp. 147-266). (Cursus belastingrecht). Deventer: Kluwer.
 • Poelmann, E. (2015). Kroniek: Procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 16(7), 28-31. [5]. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Some Fiscal Issues of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Intertax, 43(2), 173-178. [details] 
 • Poelmann, E., Koopman, R. J., Kunze, K., Davits, F. H. I. J., Rosier, E. J. M., & Palm, H. F. (2015). Elsevier bezwaar en beroep almanak 2015. Amsterdam: Reed Business BV.
 • de Bont, G. J. M. E., Bozia, K., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., van Hout, M. B. A., ... Poelmann, E. (2015). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2015/2016. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2014

 • Poelmann, E. (2014). Art. 1 Eerste Protocol EVRM. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 15(1), [6]. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Behoorlijk bestuur versus Handvest in het fiscale toezicht? Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 15(7), 2-3. [1]. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Drie Awb-versnellingsinstrumenten getoetst. Fiscaal Tijdschrift FED, 74(15), [61]. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Enige fiscale raakpunten van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7034, 150-157. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Kroniek: fiscaal bestuursprocesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 15(8), [5]. [details] 
 • Poelmann, E., de Bont, G. J. M. E., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., van Hout, M. B. A., ... Pieterse, L. J. A. (2014). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014/2015. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E., & Bozia, K. (2014). Formeel belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 16e druk (pp. 17-50). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E., & Weber, D. M. (2014). Europese grondrechten en beginselen in het belastingrecht. (Tijdschrift voor formeel belastingrecht; No. 2014/1). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E., Davits, F. H. I. J., Koopman, R. J., & Kunze, K. (2014). Bezwaar en Beroep Almanak 2014: van bezwaar en beroep tot fiscaal strafrecht en beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam: ElsevierFiscaal. [details] 

2013

 • Poelmann, E. (2013). Elsevier formeel belastingrecht almanak 2013: van bezwaar en beroep tot fiscaal strafrecht en beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam: ElsevierFiscaal. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL): verslag van het symposium gehouden te Amsterdam op vrijdag 9 november 2012. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). De voorgestelde regeling: Van nieuw feit en herziening. In E. Poelmann (Ed.), Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst: Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL): verslag van het symposium gehouden te Amsterdam op vrijdag 9 november 2012 (pp. 21-28). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Van herziening en rechtsbescherming bij herziening. Fiscaal Tijdschrift FED, 73(22/23), 20-25. [105]. [details] 
 • Poelmann, E., de Bont, G. J. M. E., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., van Hout, M. B. A., ... Pieterse, L. J. A. (2013). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2013/2014. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 

2012

 • Poelmann, E. (2012). Elsevier formeel belastingrecht almanak 2012: handleiding formeel belastingrecht. Amsterdam: ElsevierFiscaal. [details] 
 • Poelmann, E., de Bont, G. J. M. E., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., & van Hout, M. B. A. (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 

2011

 • Poelmann, E. (2011). Elsevier formeel belastingrecht almanak 2011: handleiding formeel belastingrecht. Amsterdam: ElsevierFiscaal. [details] 
 • Poelmann, E. (2011). Kroniek procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 13(8), 22-24. [details] 

2010

 • Poelmann, E. (2010). Kroniek procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 12(8), 31-32. [details] 
 • Poelmann, E. (2010). [Bespreking van: J. van Erp (2009) Naming en shaming in het markttoezicht: een onderzoek naar de openbaarmaking van sancties op de financiële markt]. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 12(8), 29. [details] 

2008

 • Koopman, R. J., & Poelmann, E. (2008). De rechten van het kind: Ook in de fiscaliteit? In J. H. de Graaf, C. Mak, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid (pp. 85-92). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details] 
 • Koopman, R. J., Poelmann, E., & Rosier, E. J. M. (2008). Formeel belastingrecht: De fiscale boete in de praktijk. (Serie vaktechniek). Rijswijk: Licent. [details] 

2016

 • Poelmann, E. (2016). Kroniek fiscaal bestuursprocesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 17(8), 37-40. [details] 
 • Poelmann, E. (2016). De fiscale fishing expedition. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 17(7), 8-11. [details] 
 • Poelmann, E. (2016). De reikwijdte van art. 47 AWR: De Hoge Raad is nooit omgegaan. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 17(3), 6-8. [details] 
 • Bozia, K., Poelmann, E., Schotte, E. E., & Weijers, M. B. (2016). Casuïstiek formeel belastingrecht. (4 ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details] 
 • Poelmann, E. (2016). ECHR Melo Tadeu: A Tax Case Which Should Bring on More Carefully Selected Criminal Procedures. Intertax, 44(5), 434-437. [details] 
 • Poelmann, E. (2016). Hoofdstuk bezwaar en hoofdstuk algemene beginselen in Elsevier Bezwaar en beroep almanak. In Elsevier Bezwaar en beroep almanak 2016 Reed Business.
 • Poelmann, E. (2016). hoofdstuk Algemene beginselen behoorlijk bestuur en hoofdstuk Onrechtmatige wetgeving, (internationale) discriminatie en bezitsbescherming. In Cursus Belastingrecht. Formeel belastingrecht (pp. 151-273). Kluwer.
 • Poelmann, E., (2016). Case note: (nr. 15/05401: Over proceskosten kan in de op verzet volgende procedure worden beslist), No. ECLI:NL:HR:2016:225, Feb 12, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 42).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: ECJ (C-144/14: Cabinet Medical Veterinar Tomoiaga Andrei), No. ECLI:EU:C:2015:452, Jul 09, 2015. (H&I; Vol. 2016, No. 21).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: ECJ (C-183/14: Salomie and Oltean), No. ECLI:EU:C:2015:454, Jul 09, 2015. (H&I; Vol. 2016, No. 22).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: ECJ (C-201/14: Smaranda Bara), No. ECLI:EU:C:2015:638, Oct 01, 2015. (H&I; Vol. 2016, No. 20).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 14/06588: Toetsing andere afloop-criterium van het verdedigingsbeginsel), No. ECLI:NL:HR:2016:255, Feb 19, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 50).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 15/02193: Onderzoekshandelingen op initiatief van de rechter leiden tot verletkosten), No. ECLI:NL:HR:2016:2082, Sep 16, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 119).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 15/03065: Begrip ‘samenhangende zaken’ met ingang van 2015. Geen ‘abstracte toets’), No. ECLI:NL:HR:2016:420, Mar 18, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 63).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 15/03126: Onduidelijkheid over besluit komt voor rekening van de inspecteur), No. ECLI:NL:HR:2016:347, Mar 04, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 59).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 15/04548: Geen tweemaal griffierecht als tevens wordt opgekomen tegen nader schadeoordeel), No. ECLI:NL:HR:2016:1032, Jun 03, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 102).
 • Poelmann, E., (2016). Case note: HR (nr. 16_870: Bezwaar kon telefonisch niet door niet-gemachtigde rechtsgeldig zijn ingetrokken), No. ECLI:NL:RBDHA:2016:6098, Apr 12, 2016. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 79).
 • Poelmann, E., & Bozia, K. (2016). Formeel belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (18e ed., pp. 43-76). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details] 
 • de Bont, G. J. M. E., Bozia, K., Douma, S. C. W., Gorissen, N. H. A., Gribnau, J. L. M., van Hout, M. B. A., ... Poelmann, E. (2016). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017. (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details] 

2015

 • Bozia, K., Poelmann, E., Schotte, E. E., & Weijers, M. B. (2015). Casuïstiek formeel belastingrecht. - 3e druk. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). De experimenteerbepaling. Belasting Magazine, 24(7), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Discrimineren is onrechtvaardig én kost geld. Belasting Magazine, 24(4), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Easy boetes!? Belasting Magazine, 24(5), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Een gesprek met de inspecteur opnemen. Belasting Magazine, 24(2), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Is BNB 1988/160 zó 2015? Belasting Magazine, 24(3), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Melo Tadeu: het EHRM is niet om, het dwingt rechtsbescherming af. Belasting Magazine, 24(1), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). Transparantie. Belasting Magazine, 24(8), 30. [details] 
 • Poelmann, E. (2015). [Bespreking van: M.E. Oenema (2014) De formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht in belastingzaken]. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 176(5), 224-227. [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: ECHR (Pakozdi), No. ECLI:CE:ECHR:2014:1125JUD005126907, Nov 25, 2014. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2015, No. 02).
 • Poelmann, E., (2015). Case note: ECJ (EC v UK and Northern Ireland), No. ECLI:EU:C:2014:2457, Dec 18, 2014. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2015, No. 04).
 • Poelmann, E., (2015). Case note: ECJ (Surgicare), No. ECLI:EU:C:2015:89, Feb 12, 2015. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2015, No. 04).
 • Poelmann, E., (2015). Case note: ECJ (Unitrading), No. ECLI:EU:C:2014:2318, Oct 23, 2014. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2015, No. 01).
 • Poelmann, E., (2015). Case note: EHRM (zaaknummer 50131/12: Huitson v UK: Anti-misbruikwetgeving met terugwerkende kracht waarborgt fair balance), No. 63, No. ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC005013112; ECLI:NL:XX:2015:31, Jan 13, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 14). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummeer 14/01595: Zesmaandsfictie is ontoereikend als zelfstandige boetegrondslag), No. 35, No. ECLI:NL:HR:2014:3117, Nov 07, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 7/8). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/05243: Incomplete beantwoording van vragen kan leiden tot omkering bewijslast), No. 1, No. ECLI:NL:HR:2014:1526, Jun 27, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 1). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/05786: Bij voldoening op aangifte kan ook recht bestaan op een proceskostenvergoeding), No. 24, No. ECLI:NL:HR:2014:3603, Dec 19, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 5). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/02492: Zonder nadeel heeft gebrek in bekendmaking mandaatbesluit geen gevolgen), No. 83, No. ECLI:NL:HR:2015:2162, Aug 14, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 19/20). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/03968: Reeds het niet indienen van de aangifte leidt tot omkering van de bewijslast), No. 93, No. ECLI:NL:HR:2015:2988, Oct 09, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 22/23). [details] 
 • Poelmann, E., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/04104: Indien door de aangifte 19% van de werkelijke belasting zou worden gemist is dat ‘aanzienlijk’ voor de omkering van de bewijslast), No. 41, No. ECLI:NL:HR:2015:1083, Apr 24, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 10).
 • Poelmann, E., (2015). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (zaaknummer 13-00949: Openbare behandeling onder borging geheimhoudingsplicht inspecteur), No. 68, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:2578, Jul 09, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 15). [details] 
 • Poelmann, E., & Bozia, K. (2015). Formeel belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 17e druk (pp. 41-74). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 

2014

 • Bozia, K., Poelmann, E., & Schotte, E. E. (2014). Casuïstiek formeel belastingrecht. - 2e dr. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijke wetgeving. In E. C. G. Okhuizen (Ed.), Hoofdzaken formeel belastingrecht. - 2e druk (pp. 153-180). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Boetekroniek 2014. Fiscaal praktijkblad, 2014(20), 17-21. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Enkele opmerkingen over fraus legis, pleitbaar standpunt en boete. Fiscaal praktijkblad, 2014(18), 13-16. [details] 
 • Poelmann, E. (2014). Toekomstagenda fiscale hoven: Innovatie & kwaliteit mogen geen communicerende vaten zijn. In A. Hol, & J. Verburg (Eds.), Innoverende hoven: agenda voor de appelrechtspraak 2020 (pp. 287-288). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: CJEU (C-129/13, C-130/13: Kamino; Datema Hellmann: Infringement of the right to be heard. Legal consequences of non-observance of the rights of the defence), No. 287, No. ECLI:EU:C:2014:2041, Jul 03, 2014. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2014, No. 9). [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: CJEU (C-362/12: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation), No. 213, No. ECLI:EU:C:2013:834, Dec 12, 2013. (Highlights & insights on European taxation; Vol. 2014, No. 7). [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/01827: rapport opgesteld door ander organisatieonderdeel Belastingdienst is 8:42-stuk), No. 62, No. ECLI:NL:HR:2014:1182, May 23, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 15). [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/00734: ondanks negeren adviseur is het besluit juist en tijdig bekend gemaakt), No. 12, No. ECLI:NL:HR:2013:969, Oct 25, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 3). [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/01951: een vergissing rechtvaardigt niet zonder meer vergoeding van werkelijke proceskosten), No. 17, No. ECLI:NL:HR:2013:1441, Dec 06, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 4). [details] 
 • Poelmann, E., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/04138: familierelatie en gezamenlijke huishouding veronderstellen niet-zakelijke rechtsbijstand), No. 68, No. ECLI:NL:HR:2014:1313, Jun 06, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 17/18). [details] 

2013

 • Bozia, K., Poelmann, E., & Schotte, E. E. (2013). Casuïstiek formeel belastingrecht. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Boetekroniek (tot en met oktober) 2013. Fiscaal praktijkblad, 2013(20), 13-15. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Fiscale gifcontainers. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(3), 2-3. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Gelijkheid is kostbaar. Ongelijkheid is duurder. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(2), 32-34. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Kroniek fiscaal procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(8), 40-41. [details] 
 • Poelmann, E. (2013). Voortreffelijkheid. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(6/7), 2-3. [details] 
 • Poelmann, E., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/01060, LJN BY7673: geen opzet als adviseur nalaat onderzoek te doen), No. 71, May 31, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 15). [details] 
 • Poelmann, E., (2013). Case note: Hoge Raad (zaaknr. 12/02697, LJN BZ4198: de landelijke bevoegdheid van de inspecteur wordt niet beperkt door ressorteringsregels), No. 98, Jun 14, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 21). [details] 
 • Poelmann, E., (2013). Case note: Rb. 's-Gravenhage (zaaknr. 12/4838, LJN BY9485: convenant van gemachtigde staat niet aan verzuimboete in de weg), No. 5, Oct 24, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 2). [details] 
 • Poelmann, E., & Bozia, K. (2013). Formeel belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 15-45). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van Elk, M. A. C., Poelmann, E., & Veldhuizen, R. J. (2013). De zekerheid van een goede administratie. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(6/7), 19-25. [details] 

2012

 • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Pelinck, M. J., & Poelmann, E. (2012). Ontwerp-wetsvoorstel invoering herziening bij aanslagbelastingen: het kan eenvoudiger. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(7), 5-12. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Algemene antimisbruikregels: de hoofdlijnen van HvJ EU en CCCTB vergeleken. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(6), 29-32. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en beginselen van behoorlijke wetgeving. In E. C. G. Okhuizen (Ed.), Hoofdzaken formeel belastingrecht (pp. 145-168). (Boom fiscale studieboeken). 's-Gravenhage: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Begunstigend boetebeleid zou ambtshalve toegepast moeten worden. Fiscaal praktijkblad, 2012(15), 3. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Bezwaren zijn niet eender. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 25(2), 52-53. [8]. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Hoe oordeelt de rechter over de verhoogde vpb-verzuimboete van € 2.460? Forfaitair, 25(222), 6-9. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Kroniek procesrecht. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(8), 38-40. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Met de kennis van toen: opinie. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(4), 2. [details] 
 • Poelmann, E. (2012). Verslag Symposium belastingrechtspraak in de actualiteit. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 14(2), 15. [details] 
 • Poelmann, E., (2012). Case note: ABRvS (zaaknr. 201102653/1/R1, LJN BX5940: gevolgen per e-mail verzonden bezwaarschrift), No. 116, Aug 29, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 23). [details] 
 • Poelmann, E., (2012). Case note: ABRvS (zaaknr. 201105372/1/H2, LJN BU7056: onverwerkt retourneren door Belastingdienst/Toeslagen van wijzigingsbrief wekt geen vertrouwen), No. 22, Dec 07, 2011. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 5). [details] 
 • Poelmann, E., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/03793, LJN BQ0540: voor zover in cassatie niet bestreden, staat beslissing gerechtshof onherroepelijk vast), No. 82, Nov 11, 2011. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 15). [details] 

2011

 • Poelmann, E. (2011). Boetekroniek (t/m half augustus) 2011. Fiscaal praktijkblad, 2011(15), 14-17. [details] 
 • Poelmann, E. (2011). Gedrag en effect. Fiscaal praktijkblad, 2011(10), 3. [details] 
 • Poelmann, E. (2011). Strafrecht en boete voor adviseur: voor duidelijke excessen. Het Register, 2(4), 19-21. [details] 
 • Poelmann, E., & Rosier, E. (2011). Verplichting informatieverstrekking; een begin van rechtsbescherming. Het Register, 2(6), 35-39. [details] 
 • Poelmann, E., (2011). Case note: HR (Belastingkamer) (zaaknr. 10/00692, LJN BP6600: Geen vergoeding griffierecht principaal beroep na vernietiging op incidenteel aangevoerde gronden), No. 68, No. ECLI:NL:HR:2011:BP6600; ECLI:NL:PHR:2011:BP6600, Apr 15, 2011. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 13). [details] 
 • Poelmann, E., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/02151, LJN BN8731: Vereiste aangifte gedaan, omdat geen sprake is van een uitdeling), No. 24, No. ECLI:NL:HR:2010:BN8731, Oct 01, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 5). [details] 
 • Poelmann, E., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/04183, LJN BO7505: bij beroep tegen meerdere besluiten betalen meerdere indieners elk griffierecht), No. 36-38, Dec 17, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2011, No. 7). [details] 

2010

 • Poelmann, E. (2010). Boetekroniek 2010. Fiscaal praktijkblad, 2010(20), 13-16. [details] 
 • Poelmann, E. (2010). De FOR eindelijk afgeschaft!? Het Register, 2010(6), 37-39. [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 07/10513, LJN BH1083: voorwaarden omkering bewijslast bij het niet doen van de vereiste aangifte), No. 88, Oct 30, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 16). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/003, LJN BJ7919: beroepsmatig verleende bijstand impliceert niet per definitie dat kosten zijn gemaakt), No. 9, Nov 27, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 3). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02053, LJN BJ7924: ontvankelijkheid beroep in cassatie materieel getoetst; door beroepsmatige karakter van bijstand bestaat recht op proceskosten), No. 10, Nov 27, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 3). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02569, LJN BJ7928: zelf opstellen bezwaarschrift staat aan proceskostenvergoeding in de weg), No. 11, Nov 27, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 3). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02570, LJN BJ7929: zelf opstellen beroepschrift staat aan proceskostenvergoeding voor verschijnen ter zitting niet in de weg), No. 12, Nov 27, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 3). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02887, LJN BH0561: bij toepassing van de terugkeerfaciliteit vormt de lijfrente inclusief oprenting de dotatie aan de oudedagsreserve), No. 60, Feb 12, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 10). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/04770, LJN BK1513: actieve informatieplicht voor inspecteur bij opleggen navorderingsaanslag), No. 68, Mar 19, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 12). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01089, LJN BL8875: keuze voor bezwaar in schriftelijke vorm is niet onredelijk), No. 57, Mar 26, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 10). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01775, LJN BM3280: voor omkering bewijslast is niet vereist dat vereiste aangifte opzettelijk onjuist is gedaan), No. 94, May 07, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 17). [details] 
 • Poelmann, E., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/03083, LJN BN0631: voorafgaand aan opleggen verzuimboete is geen feitenonderzoek ex art. 3:2 Awb noodzakelijk), No. 89, Jul 09, 2010. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 16). [details] 
 • Kunze, K., & Poelmann, E. (2010). Coulancerente. Fiscaal praktijkblad, 2010(20), 7-9. [details] 

Scientific position

 • Poelmann, E. (2016). Lid van de commissie Misbruik van recht, Vereniging voor Belastingwetenschap
  , Commissie Misbruik van recht, Vereniging voor belastingwetenschap.
 • Poelmann, E. (2016). Lid onderwijsadviesraad HvA/FRE, Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Journal editor

 • Poelmann, E. (reviewer) (2016). Elsevier Bezwaar en beroep almanak (Journal).
 • Poelmann, E. (reviewer) (2016). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht (Journal).

Talk / presentation

 • Poelmann, E. (speaker) (17-5-2016). Tax risks, Deloitte TaxLab, Amersfoort, Netherlands.
 • Poelmann, E. (speaker) (24-3-2016). Tax assurance, UvT Universiteit van Tilburg.

Others

 • Poelmann, E. (participant) (16-12-2016). Symposium Brüll - anno 2016 actueler dan ooit?, Amsterdam, Netherlands. Organizing and chair of this event (organising a conference, workshop, ...).

2009

 • Poelmann, E. (2009). Enige fiscale aspecten van de oudedagsreserve [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Belastingdienst
  UD
 • Uitgeverijen
  auteur/ redacteur

edit contact information edit tabs