prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek

Belastingheffing van concerns
 • Faculty of Law
  Tax Law
 • Visiting address
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Room number: 110A
 • Postal address:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • J.L.vandeStreek@uva.nl
  T: 0205253481
  T: 0205253459

 

Jan  van de Streek (1976) studeerde fiscale economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam alsmede fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden (cum laude). Zijn eerste artikel 'De Amerikaanse verrekening: onbegrensde mogelijkheden of even Washington bellen?'  werd in 2001 genomineerd voor de Grote Financiën Prijs van het Ministerie van Financiën. In 2003 werd zijn afstudeerscriptie bekroond met de scriptieprijs van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). In 2007 behaalde hij de postdoctorale opleiding Europese Fiscale Studies (EFS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam (UvA) promoveerde hij in 2008 op een onderzoek naar de omzetting van rechtspersonen. In 2013 kenden de Studentenraad en de ASVA Studentenunie aan hem een eervolle vermelding toe in het kader van de faculteitsbrede Docent van het Jaar Verkiezing. In 2014 eindigde hij in de top 5 van de beste docenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en in 2017 in de top 3. In 2017 maakte hij deel uit van de klankbordgroep van de parlementaire mini-enquetecommissie 'Fiscale Constructies' van de Tweede Kamer.

Thans is hij als hoogleraar verbonden aan het Amsterdam Center for Tax Law van de Universiteit van Amsterdam en verzorgt onderwijs in de belastingheffing concerns (vennootschapsbelasting). Sinds 2015 neemt hij zitting in de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Voorts is hij coordinator van het eerstejaarsvak Inleiding fiscaal recht in de bacheloropleiding van de rechtenfaculteit.

Ten slotte is hij sinds 2009 redacteur van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de Cursus Belastingrecht. Van 2008 tot 2015 maakte hij deel uit van de hoofdredactie van het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN).

Belangrijkste publicaties

 •  J.W. Bellingwout en J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de Societas Europaea (deel I en II), MBB 2003, nr. 11, 2003, blz. 337-350 en MBB 2004, nr. 1, blz. 61-79. 
 • J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel I en II), Weekblad 2007/649 en Weekblad 2007/683. 
 • J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht (Titel 7.13 BW), MBB, 2007, nr. 7/8, blz. 251-263. 
 • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen (Fiscale Monografie nr. 129), Kluwer, Deventer, 2008, blz. 1-378. 
 • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009, nr. 102, blz. 37-61.
 • J.L. van de Streek en R. Szudockzy, Revisiting the The Dutch Group Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a ‘Disparity’ is Selective and Harmful, Intertax, Kluwer, 2010, Volume 35, Issue 5, blz. 260-280. 
 • J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1 en 2), Weekblad 2011/819 en Weekblad 2011/846.
 • J.L. van de Streek, The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, blz. 24-33.
 • J.L. van de Streek, The CCCTB Rules on Leaving a Group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, blz. 421-430. 
 • J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), FED Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer, 2011, blz. 1-266.
 • J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012, 1e druk 2012, 2e druk 2012, 3e druk 2014, 4de druk 2015.
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2011 tot en met 2015.

Belangrijkste optredens

20 november 2007

Spreker op het seminar ‘Renteaftrekbeperkingen in de Vpb en het EU-recht’ van de Stichting Europese Fiscale Studies (EFS) onder voorzitterschap van P. Kavelaars, mijn bijdrage: ‘Renteaftrekbeperkingen en de verkeersvrijheden’, Novotel Rotterdam.

3 oktober 2008

Spreker tijdens de rondetafelbijeenkomst van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) ‘Het fiscale concern in het EG-recht’ onder voorzitterschap van B.J. Kiekebeld, mijn bijdrage: ‘Anti-misbruikbepalingen in de Vpb en de verkeersvrijheden’, Hotel Figi Zeist.

18 december 2008

Inleider op de fiscale conferentie ‘Personenvennootschappen’ van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Belastingdienst onder voorzitterschap van M.LM. van Kempen, mijn bijdrage: ‘Vpb-aspecten van Titel 7.13 NBW’, Hotel Figi Zeist.

21 januari 2010

Spreker op jaarcongres van de Federatie Belastingadviseurs (FB), mijn onderwerp: ‘Actualiteiten inkomstenbelasting 2010’, Jaarbeurs Utrecht.

10 april 2010

Spreker op het seminar ‘From Marks & Spencer to X Holding: The Future of Cross-Border Group Taxation in the European Union’ van het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) onder voorzitterschap van D.M. Weber, mijn bijdrage: ‘Group Taxation in the CCCTB’, KNAW, Amsterdam. 

11 juni 2010

Spreker op Lustrumcongres ‘Vpb-harmonisatie’ van de vakgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter P. Kavelaars), mijn bijdrage: ‘Belastingverdragen en CCCTB’, Rotterdam.

10 juni 2011

Spreker op het congres ‘CCCTB: some selected issues’ van het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL) onder panelvoorzitterschap van R.P.C. Cornelisse, mijn bijdrage: ‘Leaving a group’, Amsterdam.

24 juni 2011

Spreker tijdens de ‘The 6th GREIT Conference on Tax Mobility’ onder voorzitterschap van A.P. Dourado, mijn bijdrage: ‘Packaging’ from a Merger Directive and CCCTB perspective’, Universiteit van Lissabon.

4 maart 2011

Spreker op het Symposium ‘Fusie en overname’ van de Groninger Fiscale Eenheid onder voorzitterschap van A.C.P. Bobeldijk, mijn bijdrage: ‘Verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen’, Martini Plaza Groningen.

23 september 2011

Voorzitter van het Congres Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) met als onderwerp ‘CCCTB’, 2011, Beurs van Berlage, Amsterdam.

16 november 2011

Spreker op congres ‘De verschuiving van directe naar indirecte belasting, let’s go?!’ van de Tilburgse fiscalistenvereniging De Smeetskring, mijn presentatie: ‘Robuustheid van de vennootschapsbelasting’, Willem II Stadion, Tilburg.

16 januari 2012

Inleider tijdens het WFR Fiscaal Café ‘Toekomstconcepten voor de vennootschapsbelasting’ onder leiding van L.G.M. Stevens, mijn bijdrage: ‘Proefballonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting’, Nieuwspoort, Den Haag.

30 januari 2012

Spreker op de conferentie ‘CCCTB and Third Countries’ onder voorzitterschap van J. Schuch, mijn bijdrage: ‘Withholding Taxation’, Vienna University of Economics and Business.

2 maart 2012

Spreker tijdens ‘The Fifth Frans Vanistendael Lecture’, mijn lezing: ‘CCCTB and Third Countries’, Katholieke Universiteit Leuven.

13 april 2012

Spreker op het ACTL/EU Tax Law group-seminar ‘EU Income Tax Law: Issues For The Years Ahead’ onder panelleider P.J. Wattel, mijn bijdrage: ‘Some Thoughts on the CCCTB Parliament Amendments’, Dylan Hotel, Amsterdam.

11 mei 2012

Inleider op het congres ‘EU Common Consolidated Corporate Tax Base’ van het Centre for Tax Law onder voorzitterschap van J. Tiley, mijn inleiding: ‘Consolidation in the CCCTB’, Faculty of Law, University of Cambridge.

29 juni 2012

Spreker op congres ‘Bedrijfsopvolging/herstructurering’ van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam  onder leiding van P. Kavelaars, mijn bijdrage: ‘Bedrijfsopvolging in de vennootschapsbelasting’, Erasmus Universiteit Rotterdam.

18 januari 2013

Spreker op het seminar ‘Het nieuwe BV-recht’ van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur en het Eggens Instituut onder leiding van B.T.M. Steins Bisschop, mijn bijdrage: ‘Deelnemingsvrijstelling en flex-bv’, Industrieele Groote Club te Amsterdam.

31 mei 2013

Spreker op het congres 'Corporate Income Tax Subjects' van de European Association of Tax Law Professors (EATLP), onder voorzitterschap van Peter Essers en Daniel Gutmann, University of Lisbon, mijn bijdrage: 'Close companies and one-person companies versus other kinds of companies.'

3 oktober 2013

Spreker op de debatmiddag ‘Een jaar flex-bv’, Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO), Vrije Universiteit van Amsterdam, met als voorzitter F.G.P. Pötgens. Mijn bijdrage: ‘Fiscale aspecten.’

8 november 2013

Spreker op het congres ‘Tax us, if you can…’ van de Vereniging van Hogere ambtenaren Ministerie van Financiën (VHMF), Maastricht, onder voorzitterschap van René Brouwers, mijn bijdrage: ‘BEPS en de toekomst.’

15 november 2013

Spreker op de rondetafelbijeenkomst ‘Misbruik onder nationaal en Europees recht’ van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), met als conferentieleiders G.F. Boulogne en S.C.W. Douma, Figi Zeist, mijn onderwerp: ‘Misbruik van de FTT en CCCTB.’

16 november 2014

Spreker op het congres van Inland Revenue Board of Malaysia  “Regional Integration of Different National Tax Systems: The EU Experiences and its Lessons for ASEAN”, mijn onderwerp “Harmonisation of corporate income tax in the EU”, Malaysia, Kuala Lumpur.

13 maart 2015

Spreker op de conferentie “Paradigm Shift of the Tax Avoidance Concept: A Comparative”, the Beijing Central University of Finance and Economics (CUFE), mijn onderwerp “How to tax stateless income?”, China, Beijing.

29 april 2015

Expert tijdens de Tweede-Kamerhoorzitting van de vaste commissie voor Financiën over private equity.

29 mei 2015

Spreker tijdens de  "Second International Conference on Taxation, Instituto Colombiano De Derecho Tributario", mijn onderwerp: “Nexus approach in relation to patent box taxation", Colombia, Bogota. 

2 november 2015

Spreker op het UvA/ACTL seminar "EU GAAR: the common anti-abuse rule in the parent subsidiary directive", mijn onderwerp “The Dutch implementation”, De Groote Industriele Club Amsterdam.

Alle publicaties

2000 

 • J.L. van de Streek en F.M. Werger, Recente ontwikkelingen rond de vaste inrichting in Europees perspectief en de doorwerking naar bilaterale belastingverdragen; verslag n.a.v. seminar van de stichting Europese fiscale studies, Weekblad voor Fiscaal Recht 17 februari 2000, nr. 6374, blz. 253-260.  
 • C.L. Nederhof en J.L. van de Streek, De Amerikaanse verrekening; onbegrensde mogelijkheden of even Washington bellen?, een Amerikaansrechtelijke analyse, Forfaitair, december 2000, nr. 110, blz. 5-12. 

2001 

 • G. van der Gaag en J.L. van de Streek, Toekomst van de deelnemingsvrijstelling in het licht van EG-recht; verslag n.a.v. seminar van de stichting Europese fiscale studies, Weekblad voor Fiscaal Recht 8 maart 2001, nr. 6424, blz. 291-297. 

2002

 • J.L. van de Streek, Vrijstelling van vennootschapsbelasting voor goeddoel-lichamen per 1 januari 2002, Stichting & Vereniging, 2002, nr. 6, blz. 162-171. 
 • C.A. Schwarz, J.L. van de Streek en B. Wessels, Stichting en fiscus, Kluwer Belastingwijzers, nr. 13, Kluwer, Deventer, 2002, 240 pagina’s.

2003 

 • R.W. Böhmer en J.L. van de Streek, Verslag van de fiscale conferentie ‘Herziening regime fiscale eenheid’, Weekblad voor Fiscaal Recht 13 maart 2003, nr. 6520, blz. 421-431. 
 • G.K. Fibbe en J.L. van de Streek, Enkele kanttekeningen bij de protocolbepalingen van het nieuwe verdrag met België inzake hybride entiteiten, Weekblad voor Fiscaal Recht 2 mei 2003, nr. 6527, blz. 695-705.
 •  J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van omzetting van een BV in een NV en omgekeerd, alsmede een vooruitblik op de mogelijke fiscale gevolgen van de omzetting van een NV in een Europese vennootschap (SE), Weekblad voor Fiscaal Recht 3 juli 2003, nr. 6536, blz. 1076-1087. 
 • J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van omzetting van rechtspersonen, Kluwer, Deventer, NOB/LOF-serie, nr. 12, 2003, 160 pagina’s.
 • J.W. Bellingwout en J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de Societas Europaea (deel I), Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 11, 2003, blz. 337-350. 

2004 

 • J.W. Bellingwout en J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de Societas Europaea (deel II), Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 2, 2004, blz. 61-79. 
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Een noodlijdende dochtermaatschappij in een fiscale eenheid voor de heffing van vennootschapsbelasting, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, nr. 71, 2004, blz. 24-38. 
 • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: E.J.W. Heithuis (red.), VPB-gids 2004, Kluwer, Deventer, 2004, 248 pagina’s. 
 • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: R.P. van den Dool en E.J.W. Heithuis (red.), Compendium van de vennootschapsbelasting, 5 e geheel herziene druk, 2004. 
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2004. 
 • J.L. van de Streek, Beperking van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 10, 2004, blz. 318-323. 

2005 

 • J.L. van de Streek, Commentaar op art. 2 tot en met art. 6 Wet Vpb. 1969 en art. 28a Wet Vpb. 1969, in: J.AG. van der Geld (red.), Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, SDU, 2005. 
 • J.L. van de Streek, Samenloop van de fiscale eenheid en de voorgestelde opwaarderingsreserve in de vennootschapsbelasting, Weekblad voor Fiscaal Recht 3 maart 2005, nr. 6613, blz. 282-288. 
 • J.L. van de Streek, Ruim baan voor de handel in lichamen met een opwaarderingsreserve?, Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 4, 2005, blz. 119-125. 
 • J.L. van de Streek, De aangenomen wijzigingen van de Fusierichtlijn, Fiscaal Praktijkblad, nr. 8, 3 mei 2005, blz. 28-32. 
 •  J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2005. 
 • J.L. van de Streek, Heffing van vennootschapsbelasting van woningcorporaties, Vastgoedrecht, nr. 3, juni 2005, blz. 64-68. 
 • J.L. van de Streek, Heffingskorting en fiscaal partnerschap (Opinie), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, nr. 29, 21 juli 2005, blz. 1-3. 

2006

 •  J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: VPB-gids 2006, Kluwer, Deventer, 2006. 
 • D.R. Post en J.L. van de Streek, Belastingheffing in een veranderende wereld; verslag van het gastcollege van Joop Wijn aan de UvA, Forfaitair, 2006, nr. 163, blz. 13-15. 
 • J.L. van de Streek, Wijzigingen deelnemingsvrijstelling en renteaftrekregels liegen er ook niet om, Vakblad voor de MKB-adviseur, september 2006, blz. 14-21. 
 • J.L. van de Streek, Addendum 2006 bij het Compendium vennootschapsbelasting, t.b.v. R.P. van den Dool en E.J.W. Heithuis (red.), Compendium van de vennootschapsbelasting, 5 e geheel herziene druk, 2004.
 • J.L. van de Streek, Samenloop van de omzetting van rechtspersonen en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, in: Maatschappelijk heffen, deel I, Opstellen aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens, Kluwer, Deventer, 2006, blz. 541-556.
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2006. 

2007 

 • J.L. van de Streek, Beperking van de aftrek van groepsrente in verband met winstdrainage per 1 januari 2007, Forfaitair, april 2007, nr. 173, blz. 10-18. 
 • J.L. van de Streek, Subjectieve belastingplicht, in: VPB-gids 2007, Kluwer, Deventer, 2007. 
 • J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel I), Weekblad voor Fiscaal Recht 28 juni 2007, nr. 6724, blz. 649-657. 
 • J.L. van de Streek, De nieuwe deelnemingsverrekening: verhouding tot internationaal en Europees belastingrecht (deel II), Weekblad voor Fiscaal Recht 5 juli 2007, nr. 6725, blz. 683-692. 
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2007. 
 • J.L. van de Streek, Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen in het vennootschapsrecht (Titel 7.13 BW) , Maandblad Belastingbeschouwingen, nr. 7/8, augustus 2007, blz. 251-263. 

2008 

 • J.L. van de Streek, Aantekening bij Hoge Raad 18 april 2008, nr. 41.475, NTFR 2008/764. 
 • J.L. van de Streek, Aantekening bij de conclusie van A-G Maduro van 22 mei 2008, zaak C-210/06 (Cartesio), NTFR 2008/1102. 
 • J.L. van de Streek, Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel I), FBN 2008/36, blz. 6-11. 
 • J.L. van de Streek, Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel II), FBN 2008/44, blz. 3-8. 
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2008. 
 • J.L. van de Streek, Aantekening bij de conclusie van A-G Wattel van 25 juni 2008, nr. 44.044, NTFR 2008/1540 (Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleggen). 
 • J.L. van de Streek, Aantekening bij Rechtbank Arnhem 1 april 2008, nr. 07/02355, NTFR 2008/1278 (Aandeel van derden-aandeelhouders is geen eigen vermogen voor concernratio). 
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Winstbepaling in de CCCTB, Maanblad Belastingbeschouwingen, 2008, nr. 11, blz. 381-388.
 • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen (Fiscale Monografie nr. 129), Kluwer, Deventer, 2008, blz. 1-378. 

2009 

 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB?, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2009, nr. 2, blz. 45-51. 
 • Charlie Bruijsten en Jan van de Streek, Help bouw met uitstellen heffing op lopend werk, Het Financieele Dagblad 19 februari 2009. 
 • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, april 2009, nr. 102, blz. 37-61. 
 • J.L. van de Streek, Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties, Vakblad voor de MKB-adviseur, 2009, nr. 5, blz. 27-31. 
 • J.L. van de Streek, De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen, FBN 2009/29, blz. 3-6.
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Ars Aequi Libri, 2009. 
 • J.L. van de Streek, Aantekening bij Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 3 juli 2009, nr. DGB2009/3012, NTFR 2009/1652 over het beslotenkring-criterium bij de Vpb-plicht van stichtingen en verengingen. 
 • J.L. van de Streek, Gedragscode inzake schadelijke belastingconcurrentie (par. 1.12) en CCCTB (par. 1.13), in: B.J. Kiekebeld en  J.A.R. van Eijsden (red.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, Kluwer, 2009. 
 • J.L. van de Streek, Omzetting van rechtspersonen (onderdeel 7.10), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2009. 

2010 

 • J.L. van de Streek, De wijzigingen in de tbs-regelingen vanaf 1 januari 2010, FBN 2010, nr. 1, blz. 17-25. 
 • J.L. van de Streek, onderdeel 2.2.6 (art. 10d Wet Vpb. 1969), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2010. 
 • J.L. van de Streek, onderdeel 1.00 t/m 1.07 (art. 1 t/m 6 Wet Vpb. 1969), in: S.A.W.J. Strik en N.H. de Vries (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting) Kluwer, Deventer, 2010. 
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: R.L.R. Hennuin (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2010. 
 • J.L. van de Streek, De terugkeer van de olifant in box 3 (Opinie), NTFR 2010/12. 
 • J.L. van de Streek, Heffing van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010, nr. 1, blz. 29-36. 
 • J.L. van de Streek en R. Szudockzy, Revisiting the The Dutch Group Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a ‘Disparity’ is Selective and Harmful, Intertax, Kluwer, 2010, Volume 35, Issue 5, blz. 260-280. 
 • J.L. van de Streek, De ontsnappingsroute uit de vennootschapsbelasting voor stichtingen, FBN 2010/28, blz. 7-12. 
 • J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van de omzetting van rechtspersonen op grond van Boek 2 BW, Titel 7.13 BW en EU-recht, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, juni 2010, blz. 85-95. 
 • J.L. van de Streek, Het einde van de open-cv per 1 januari 2011?, NTFR 2010/1425, blz. 26-30. 
 • J.L. van de Streek, De moeizame symbiose tussen het flexibele BV-recht en de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001, in: 40-jaar Cursus Belastingrecht, Kluwer, Deventer, 2010, blz. 213-220. 
 • J.L. van de Streek, De CCCTB: Buitenlands inkomen, eenzijdige voorkomingsregels en de relatie tot belastingverdragen, in: P. Kavelaars (red.), Naar een Europese vennootschapsbelasting?, Serie Academische Fiscale Beschouwingen, Kluwer, Deventer, 2010, blz. 219-229. 

2011

 • J.L. van de Streek, The future of group taxation: the CCCTB, in: Dennis Weber & Bruna da Silva (editors), From Marks and Spencer to X Holding, Kluwer Law & Business, EUCOTAX Series on European Taxation, 2011, p. 187-20. 
 • J.L. van de Streek, De lange arm van de fiscus strekt tot in de Gouden Kooi (Amuse), Ars Aequi, februari 2011, blz. 88-90. 
 • J.L. van de Streek, De conceptrichtlijn CCCTB , FBN 2011/17, blz. 11-13. 
 • J.L. van de Streek, onderdeel 1.00 t/m 1.04 (subjectieve belastingplicht) en nieuw onderdeel 1.0.2.f  (Vestigingsplaatsfictie voor feitelijk op de BES-eilanden gevestigde lichamen), in: J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2011. 
 • J.L. van de Streek, nieuw onderdeel 2.9.1.B.f (Verrekening van vennootschapsbelasting tussen fiscale-eenheidsmaatschappijen), in: J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Kluwer, Deventer, 2011. 
 • J.L. van de Streek, De Fiscale agenda van Weekers: naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel, FBN 2011/122. 
 • J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1), Weekblad 2011/6911, blz. 819-825.
 • J.L. van de Streek, De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 2), Weekblad 2011/6912, blz. 846-854.
 •  J.L. van de Streek, Hoofdlijnen van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), Congresmagazine LOF-congres 2011, blz. 69-77. 
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Grensoverschrijdende consolidatie: het hart van de CCCTB, Weekblad 2011/6972, blz. 1405-1414. 
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Studenteneditie, Kluwer, Deventer, 2011. 
 • J.A.R. van Eijsden, J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik, Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), FED Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer, 2011, blz. 1-266.
 • J.L. van de Streek, Vennootschapsbelasting, in: J.P.M. Stubbe (red.), Handboek Ondernemingsrecht 2011/2012, Walburg Pers, 2011, blz. 980-1040.  
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en J.L. van de Streek (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2011. 

2012

 •  J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012, eerste druk, blz. 1-182. 
 • J.L. van de Streek, The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, blz. 24-33. 
 • J.L. van de Streek, Leaving a group, in: CCCTB Selected Issues (edited by Dennis Weber), EUCOTAX Series on European Taxation, Wolters Kluwer Law and Business, blz. 53-65. 
 • J.L. van de Streek, Proefballonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting, Weekblad 2012/6944, blz. 329-339. 
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver en J.L. van de Streek (red.), Hoofdzaken belastingrecht, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012. 
 • J.L. van de Streek, De heffing van vennootschapsbelasting van culturele instellingen: er ontbreekt iets..., in: De Generalist (Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Martin Smid), Boom Fiscale Uitgevers, 2012, blz. 27-31.
 • J.L. van de Streek, The CCCTB Rules on Leaving a Group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, blz.. 421-430. 
 • J.L. van de Streek en S.A.W.J. Strik (red.), Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Studenteneditie, Kluwer, Deventer, 2012. 
 • J.L. van de Streek, Comments on The European Parliament Legislative Resolution on the CCCTB Proposal of 19 april 2012, H&I 2012/7.2.  
 • M.F. Nouwen en J.L. van de Streek, Comments on The Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base of 16 April 2012, H&I 2012/10.1. 
 • J.L. van de Streek, De voortgaande ontwikkeling van de CCCTB, Weekblad voor Fiscaal Recht 2012/6967, blz. 1155-1161. 
 • J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Fiscale Uitgevers, Den Haag, 2012, tweede druk, blz. 1-200. 
 • Gemengde gevoelens: interview door Exposé, NOB, september 2012, blz. 10-11 en 18. 
 • Tijd is rijp voor Vpb-light: interview door Het Register, oktober 2012. nr. 5, blz. 15-17. 
 • H. Koster en J.L. van de Streek, De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief, WPNR 2012/6947, blz. 718-728. 
 • J.L. van de Streek, Bedrijfsopvolging en vennootschapsbelasting, in: P. Kavelaars (red.), Bedrijfsopvolging (Bijdragen aan het op 29 juni 2010 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip Bedrijfsopvolging), Erasmus Universiteit Rotterdam, 2012, blz. 47-57. 
 • J.L. van de Streek, De deelnemingsvrijstelling en de regels voor het bijeenbrengen van kapitaal in een flex-BV, Tijdschrijft voor Ondernemingsbestuur (TvOB), december 2012, nr. 6, blz. 199-207.  

2013

 • J.L. van de Streek, Hakuna matata: verkoopkosten deelneming aftrekbaar, NTFR Opinie 2013/1448, blz. 1-4.
 • J.L. van de Streek, Some Thoughts on the European Parliament Amendments of the CCCTB, in: D.M Weber (ed.), EU Income Tax Law: Issues For The Years Ahea (IBFD EC and International Tax Law Series, Volume IX), Amsterdam, 2013, Chapter 4.
 • J.L. van de Streek en D.M. Weber, CCCTB and Third Countries: Some Withholding Taxation Issues from a Policy Perspective, in: Michael Lang e.a. (ed.), Corporate Income Taxation in Europa; The Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, p. 188-199.
 • J.L. van de Streek, Country Report The Netherlands, in: Guglielmo Maisto (series editor), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares, under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD EC and International Tax Law Series, Volume 10, 2013, p. 991-1071.
 • J.L. van de Streek, 'Packaging' in the Light of the Netherlands Supreme Courts' Case Law, the Merger Directive and the Proposed CCCTB Directive, in: Ana Paula Dourado (ed.), Movement of Persons and Tax Mobility in the EU: Changing Winds, IBFD, Amsterdam, 2013, p. 287-304.

2014

 • J.L. van de Streek en J. van Strien (red.), Strik(t) Fiscaal?, Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik, Kluwer, Deventer, 2014, blz. 1-346.
 • J.L. van de Streek, Reanimatie van de aftrekbeperking ter zake van de commissarisbeloning in de vennootschapsbelasting, in: J.L. van de Streek en J. van Strien (red.), Strik(t) Fiscaal?, Opstellen aangeboden aan mr. drs. S.A.W.J. Strik, Kluwer, Deventer, 2014, blz. 277-295.
 • J.L. van de Streek, Casuïstiek vennootschapsbelasting, Boom Juridische Uitgevers, derde geheel herziene druk, 2014, blz. 1-268.
 • J.L. van de Streek, Verslag van de uitreiking van de prof. mr. H.J. Hofstrapenning aan S.A.W.J. Strik, Weekblad 2014/7059, blz. 988-991.
 • J.L. van de Streek, CCCTB, in: B.J. Kiekebeld en  J.A.R. van Eijsden (red.), Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, Kluwer, 2014, par. 1.13, blz. 57-66.
 • J.L. van de Streek, Fiscale firmaproblematiek in beweging, Weekblad 2014/7067, blz. 1237-1244.
 • J.L. van de Streek, De voeging van een dochter met een afwijkend boekjaar in een fiscale eenheid, NTFR-A 2014/23, blz. 10-12

2015

 • J.L. van de Streek, Inbreng van een onderneming in een personenvennootschap tegen de werkelijke waarde, Fiscale Berichten Notariaat, 2015/16, blz. 7-10.
 • J.L. van de Streek, EU patent box regimes and rules on intra-EU hybrids, comments H&I 2015/45, p.17-30.
 • J.L. van de Streek, Naschrift bij J. Doornebal, Inbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap, enkele kanttekeningen bij de visie van J.L. van de Streek, WFR 2015/622.
 • J.L. van de Streek, Fiscale aspecten van private equity: aanpassingen nodig?, Position Paper t.b.v. de hoorzitting van de Vaste Commissie voor Financien op 29 april 2015.
 • J.L. van de Streek, De voorgestelde wijziging van de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016, FBN 2015/42.
 • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, Boom Juridische Uitgevers, viere druk, 2015, blz. 1-312.
 • Jan van de Streek, Forthcoming EU Rules on Exit Taxes for Companies, European Tax Service, Bloomberg BNA, Volume 17, nr. 8, August 2015, p. 2-4.
 • J.L. van de Streek, Wetsvoorstel Vpb-light voor het MKB 2016, Het Register, augustus 2015, nr. 4, blz. 6-10.
 • J.L. van de Streek en H. Koster, Naar wetgeving voor cross-border omzettingen’, Weekblad Fiscaal Recht 2015/1274.

2016

 • J.L. van de Streek, The United States of America is the most powerful nation on Earth. What does this mean for the future of CV/BV-structures?, Kluwer International Tax Blog, 2016.
 • J.L. van de Streek, Does comany size matter in defining the scope of a CIT?, in: Corporate income tax subjects (general editor Daniel Gutmann), IBFD, 2016, p. 35-57.
 • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, vijfde druk, 2016, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, blz. 1-313.
 • J.L. van de Streek en R.J.M.H. de Greef, De vrijstellingen van vennootschapsbelasting bij gemeentelijke samenwerking, Maanblad Belastingbeschouwingen, 2016, nr. 5, blz. 216-225.
 • J.L. van de Streek, De voorgestelde wijzigingen in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2017, Weekblad Fiscaal Recht, 2016/7162, blz. 1245-1252.

2017

2018

 • J.L. van de Streek, Casuistiek vennootschapsbelasting, zesde druk, 2018, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, blz. 1-319.
 • J.L. van de Streek, Model C redt de Nederlandse deelnemingsvrijstelling, Uitvergroot, V-N 2018/13.0.
 • J.L. van de Streek, Position paper ten behoeve van de dialoog op 12 april 2018 naar aanleiding van de brief belastingontwijking en belastingontduiking, UvA, 2018, blz. 1-4 (zie ook downloads).
 • J.L. van de Streek, Shell en de dividendbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2018/7244, blz. 806-814. Klik hier voor het webcollege naar aanleiding van dit artikel.
 • J.L. van de Streek, Naschrift bij 'E.J.W. Heithuis, Ontgaat Shell inderdaad Nederlandse dividendbelasting? (Een reactie op 'Shell en de dividendbelasting' van prof. dr. J.L. van de Streek)', Weekblad Fiscaal Recht 2018/7247, blz. 953-956.
 • J.L. van de Streek, De toekomst van de vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting; principeel of praktisch? (bijdrage aan Cornelisse-special), FED 2018/22, blz. 29-30.
 • J.L. van de Streek, A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB), Chapter 11 in: Peter J. Wattel, Otto Marres, Hein Vermeulen, European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation), Fiscale Hand- en Studieboeken, Kluwer, Deventer, 2018, blz. 427-482.
 • J.L. van de Streek, A Common (Consolidated) Corporate Tax Base (C(C)CTB), Chapter 11 in: Peter J. Wattel, Otto Marres, Hein Vermeulen, European Tax Law (Volume 1 General Topics and Direct Taxation), Fed fiscale studieserie (student edition), Kluwer, Deventer, 2018, blz. 213-242.
 • J.L. van de Streek, De voorgestelde spoedreparatie van het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting; hoofdpijn en praktische malaise, FBN, 2018/30, blz. 3-6.
 • Jan van de Streek, Shell's Unification in 2005 and the Dutch Dividend Withholding Tax, European Company Law Journal, no. 5 (October 2018), pp. 148-155.
 • Jan van de Streek, Afschaffing dividendbelasting vraagt om overgangsmaatregel, opinie, Financieel Dagblad, 25 juli 2018.
 • J.L. van de Streek, Aanpak van belastingontwijking door multinationals en (her)orientatie op fiscale bedrijfsstrategie, We Are Finance (Vaktijdschrift Beroepsorganisatie Registercontrollers (VRC)), verschijnt binnenkort.
 • Jan van de Streek, Moffel de dividendbelasting niet weg in een verzamelwet, opinie, Trouw, 13 september 2018.
 • Jan van de Streek, De versleten argumenten voor afschaffing van de dividendbelasting, gastcolumn, Follow The Money, 17 september 2018.
 • J.L. van de Streek, Gezamenlijk afschrijven op bedrijfsmiddelen: Iets voor ons mkb?, Het Register, oktober, nr. 5, 2018, blz. 40-46.
 • J.L. van de Streek, Voorstellen tot een meer evenwichtige versobering van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn in de vennooschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht, verschijnt 22 november 2018.

Jan van de Streek is employed as professor of corporate group taxation at the University of Amsterdam. He obtained a Master’s degree in Fiscal Economics from the Rotterdam University (2002) as well as a Master’s degree in Law from the Leiden University (2002) (with honors). His first article on international taxation won a prize awarded by the Dutch Ministry of Finance, after which in 2003 his graduation thesis won the award for best thesis granted by the Dutch Bar of Tax Lawyers. In 2008 he obtained his doctorate with a dissertation on the tax mobility of companies. He has professional experience of more than 12 years in the field of tax law, as a practitioner and as an academic. His key-area of research consists of the CCCTB project in the European Union and the spinn-off project called Anti Tax Avoidance Directive.

Prof. Van de Streek is the chief editor of the Dutch Handbook on Corporate Taxation. Up to date he wrote over 100 contributions including articles, books and book chapters. International key publications include:

 • Revisiting The Dutch Group Interest Box under the EU State Aid Rules and the Code of Conduct: When a ‘Disparity’ Is Selective and Harmful, Intertax, Kluwer, 2010, Volume 35, Issue 5, p. 260-280.
 • The future of group taxation: the CCCTB, in: Dennis Weber & Bruna da Silva, From Marks and Spencer to X Holding, Kluwer Law & Business, Eucotax Series on European Taxation, 2011, p. 187-201.
 • The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group, Intertax, Volume 40, Issue 1, 2012, p. 24-33.
 • The CCCTB rules on leaving a group, Intertax, 2012, Volume 40, Issue 6/7, p. 421-430.
 • Country Report The Netherlands, in: Guglielmo Maisto (series editor), Taxation of Companies on Capital Gains on Shares, under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, IBFD EC and International Tax Law Series, Volume 10, 2014, p. 991-1071.

At the University of Amsterdam prof. Van de Streek teaches corporate income taxation. He also lectures ‘Cross Border Restructuring of companies’ at the postgraduate course of the Dutch Bar of Tax Advisers. In addition, he is a regular speaker on national and international corporate tax law at several seminars and conferences of all kinds. The last couple of years he visited as an invited speaker the universities of Antwerp, Beijing, Bogota, Kuala Lumpur, Lisbon, Milan and Moscow.

2014

 • van Eijsden, J. A. R., Kiekebeld, B. J., Smit, D. S., Aheztan, N., Kemmeren, E., van der Kroon, M., ... van de Streek, J. (2014). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. - 2e druk. (Fiscale brochures. Div.). Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • van de Streek, J. (2013). Netherlands. EC and international tax law series, 10, 991-1071. [details] 
 • van de Streek, J. (2013). Some Thoughts on the European Parliament Amendments of the CCCTB. In D. Weber (Ed.), EU income tax law: issues for the years ahead (pp. 103-114). (EC and international tax law series; No. 9). Amsterdam: IBFD. [details] 

2012

 • van de Streek, J. L. (2012). Bedrijfsopvolging en vennootschapsbelasting. In P. Kavelaars (Ed.), Bedrijfsopvolging: bijdragen aan het op 29 juni 2012 door het Fiscaal Economisch Instituut georganiseerde congres over het begrip Bedrijfsopvolging (pp. 47-57, 87). Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2012). De deelnemingsvrijstelling en de regels voor het bijeenbrengen van kapitaal in een flex-BV. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2012(6), 199-207. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2012). Proefballonnen voor de toekomst van de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6944), 329-339. [details] 

2010

 • Szudoczky, R., & van de Streek, J. L. (2010). Revisiting the Dutch interest box under the EU state aid rules and the code of conduct: when a "disparity" is selective and harmful. Intertax, 38(5), 260-280. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). De moeizame symbiose tussen het flexibele BV-recht en de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001. In K. Braun, T. van Kempen, T. de Kroon, K. van Raad, A. Rijkers, K. van der Spek, S. Strik, ... G. van Westen (Eds.), 40 jaar Cursus Belastingrecht: opstellen aangeboden aan Leno Sillevis en Nico de Vries, ter gelegenheid van hun afscheid als hoofdredacteur respectievelijk lid van de hoofdredactie bij het 40-jarige bestaan van de Cursus Belastingrecht (pp. 213-220). Deventer: Kluwer. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). Fiscale aspecten van de omzetting van rechtspersonen op grond van Boek 2 BW, titel 7.13 BW en EU-recht. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010(3), 85-95. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). Heffing van vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2010(1), 29-36. [details] 
 • van de Streek, J. (2010). De CCCTB: Buitenlands inkomen, eenzijdige voorkomingsregels en de relatie tot belastingverdragen met derde landen. In D. A. Albregtse, & P. Kavelaars (Eds.), Naar een Europese winstbelasting? (pp. 219-229). (Academisch fiscale beschouwingen). Deventer: Kluwer. [details] 

2018

 • Weber, D., & van de Streek, J. (Eds.) (2018). The EU Common Consolidated Corporate Tax Base: critical analysis . (EUCOTAX series on European taxation; Vol. 58). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

2016

 • Mol-Verver, S. J., Marres, O. C. R., & van de Streek, J. L. (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18 ed.) Boom Juridische uitgevers.

2015

 • van de Streek, J. L. (2015). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 4e druk. (Boom fiscale casuistiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2015). Fiscale aspecten van private equity: aanpassingen nodig? Den Haag: Tweede Kamer.
 • van de Streek, J. L. (2015). De voorgestelde wijziging van de houdsterverliesregeling in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(7-8), [42]. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2015). Naschrift. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7096), 626-628. [622]. [details] 
 • van de Streek, J. (2015). Does company size matter in defining the scope of a CIT? In D. Gutmann (Ed.), Corporate Income Tax Subjects: 2013 EATLP Congress, Lisbon, 30 May-1 June 2013 (pp. 35-57). (EATLP international tax series; No. 12). Amsterdam: IBFD.
 • van de Streek, J. (2015). EU patent box regimes and rules on intra-EU hybrid entities. Code of Conduct Group. Highlights & insights on European taxation, 2015(2), 17-30. [45].
 • Koster, H., & van de Streek, J. L. (2015). Naar wetgeving voor cross-border omzettingen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7118), 1274-1281. [details] 

2014

 • van de Streek, J. L. (2014). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 3e druk. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2014). Fiscale firmaproblematiek in beweging. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7067, 1237-1244. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2014). Reanimatie van de aftrekbeperking ter zake van de commissarisbeloning in de vennootschapsbelasting. In J. L. van de Streek, & J. van Strien (Eds.), Strik(t) fiscaal?Strik bundel: opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2014 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (pp. 277-295). Deventer: Kluwer. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2014). Verslag van de uitreiking van de prof. mr. H.J. Hofstrapenning aan S.A.W.J. Strik. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7059, 988-991. [details] 
 • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (2014). Cursus belastingrecht. - 6-9: Vennootschapsbelasting 2014. Deventer: Kluwer.
 • van de Streek, J. L., & van Strien, J. (2014). Strik(t) fiscaal?Strik bundel: opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik ter gelegenheid van zijn afscheid op 4 april 2014 als hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP. Deventer: Kluwer. [details] 

2013

 • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • Weber, D., & van de Streek, J. (2013). Commentary. In M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, & A. Storck (Eds.), Corporate income taxation in Europe: the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) and Third Countries (pp. 188-199). Edward Elgar. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2013). Hakuna matata: verkoopkosten deelneming aftrekbaar. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(30), 1-4. [1448]. [details] 
 • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (2013). Cursus belastingrecht. - 6-9: Vennootschapsbelasting 2013. Deventer: Kluwer.

2012

 • van de Streek, J. L. (2012). Casuïstiek vennootschapsbelasting. - 2e dr. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2012). Casuïstiek vennootschapsbelasting. (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2012). De voortgaande ontwikkeling van de CCCTB. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6967), 1155-1161. [details] 
 • van de Streek, J. L., Strik, S. A. W. J., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vleggeert, J. (2012). Cursus belastingrecht. - 6-9: Vennootschapsbelasting 2012. Deventer: Kluwer. [details] 
 • van de Streek, J. L., & Nouwen, M. F. (2012). Comments on The Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base of 16 April 2012. Highlights & insights on European taxation, 10(1).
 • van de Streek, J. (2012). De heffing van vennootschapsbelasting van culturele instellingen: er ontbreekt iets... In De generalist: bundel ter gelegenheid van het afscheid van Martin Smid (pp. 27-31). Amsterdam/Den Haag: Leerstoelgroep Belastingrecht UvA/Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. (2012). Leaving a group. EUCOTAX series on European taxation, 35, 53-65. [details] 
 • van de Streek, J. (2012). The CCCTB Concept of Consolidation and the Rules on Entering a Group. Intertax, 40(1), 24-32. [details] 
 • van de Streek, J. (2012). The CCCTB Rules on Leaving a Group. Intertax, 40(6/7), 421-430. [details] 
 • Koster, H., & van de Streek, J. L. (2012). De nieuwe uitkeringstest voor de besloten vennootschap in civiel en fiscaal perspectief. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 143(6947), 718-728. [details] 

2011

 • van de Streek, J. L. (2011). De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 1). Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6911), 819-825. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2011). De nog steeds starre fiscale aspecten van de flexibele bv (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6912), 846-854. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2011). Vpb.1.0.2.f Vestigingsplaatsfictie voor feitelijk op de BES-eilanden gevestigde lichamen (art. 2, lid 8). In J. L. van de Streek, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.
 • van de Streek, J. L. (2011). Vpb.2.9.1.B.f Verrekening van de vennootschapsbelasting tussen fiscale-eenheidsmaatschappijen. In J. L. van de Streek, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.
 • van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (2011). Grensoverschrijdende consolidatie: het hart van de CCCTB. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6927), 1405-1414. [details] 
 • van de Streek, J. (2011). The future of group taxation: the CCCTB. EUCOTAX series on European taxation, 29, 187-202. [details] 
 • van Eijsden, J. A. R., van de Streek, J. L., & Strik, S. A. W. J. (2011). Common consolidated corporate tax base (CCCTB). (Fiscale brochures. Vpb). Deventer: Kluwer. [details] 

2010

 • van de Streek, J. L. (2010). De ontsnappingsroute uit de vennootschapsbelasting voor stichtingen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 22(5), 7-12. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). De terugkeer van de olifant in box 3. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(3), 1-4. [122]. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). De wijzigingen in de tbs-regelingen vanaf 1 januari 2010. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 22(1), 17-25. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). Het einde van de open-cv per 1 januari 2011? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(25), 26-30. [1425]. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2010). Vpb.1.0.1 De subjectieve belastingplicht (art. 2 en 3). In N. H. de Vries, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Kluwer.
 • van de Streek, J. L. (2010). Vpb.2.2.6. De thincapregeling van art. 10d. In N. H. de Vries, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting (Online) Deventer: Kluwer.

2009

 • van de Streek, J. L. (2009). Omzetting van rechtspersonen in fiscaal perspectief. Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009(102), 37-61. [details] 
 • Strik, S. A. W. J., & van de Streek, J. L. (2009). Hoofdlijnen van de vennootschapsbelasting van de toekomst: de CCCTB? Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2009(2), 45-51. [details] 

2008

 • Strik, S. A. W. J., & van de Streek, J. L. (2008). Winstbepaling in de CCCTB. MBB. Belastingbeschouwingen, 77(11), 381-388. [details] 

2015

 • van de Streek, J. L. (2015). Herlancering van de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • van de Streek, J. L. (2015). Inbreng van een onderneming in een personenvennootschap tegen de werkelijke waarde. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(4), 7-10. [16]. [details] 
 • van de Streek, J. (2015). Forthcoming EU Rules on Exit Taxes for Companies. Tax planning international. European tax service, 17(8), 2-4. [details] 

2014

 • van de Streek, J. L. (2014). De voeging van een dochter met een afwijkend boekjaar in een fiscale eenheid. NTFR Artikelen, 2014(10), 10-12. [23]. [details] 

2013

 • van de Streek, J. L. (2013). Objectieve belastingplicht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 234-240). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2013). Objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinst. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 291-294). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.1-4.8.1. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 219-233). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.12-4.13. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 253-276). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2013). Vennootschapsbelasting. §§ 4.17-4.18. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 302-310). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 

2012

 • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details] 

2010

 • Strik, S. A. W. J., de Vries, N. H., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vleggeert, J. (2010). Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting. - Studenteneditie. - 2010/2011. Deventer: Kluwer. [details] 

2009

 • van de Streek, J. L. (2009). De Hoge Raad maakt de weg vrij voor fiscaal geruisloos verkoopklaarmaken van bedrijfsonderdelen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 21(5), 3-7. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2009). Intrekking cassatieberoep inzake partiële belastingplicht vereniging: Staatssecretaris - Financiën 3 juli 2009 DGB2009/3012. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 20. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2009). Twee baanbrekende arresten rond de antimisbruikbepaling bij reorganisaties. Vakblad voor de MKB - Adviseur, 2009(5), 27-31. [details] 
 • Kiekebeld, B. J., van Eijsden, J. A. R., Aheztan, N., Clercx, M., van Dam, J., van den Houten, M., ... Theunissen, K. (2009). Nederlands belastingrecht in Europees perspectief. (Fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details] 
 • Strik, S. A. W. J., de Vries, N. H., Doornebal, J., Kok, Q. W. J. C. H., Koster, H., Pötgens, F. P. G., ... Vermeulen, H. (2009). Cursus belastingrecht. Vennootschapsbelasting. - Studenteneditie. - 2009-2010. Deventer: Kluwer. [details] 

2008

 • van de Streek, J. L. (2008). Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel I). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 20(6), 6-11. [details] 
 • van de Streek, J. L. (2008). Ontwikkelingen rondom de tbs-regelingen in de inkomstenbelasting (deel II). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 20(7/8), 3-8. [details] 
 • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HR (Prostituee doet vergeefs beroep op meerderheidsregel: [nr.] 41.475), No. 764, Apr 18, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 17). [details] 
 • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HR (concl. A-G P.J. Wattel) (Bepaling uitsluiting verliesverrekening naar doel en strekking uitleggen), No. 1540, Jun 25, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 33). [details] 
 • van de Streek, J. L., (2008). Case note: HvJ EG (concl. A-G M. Poiares Maduro) (Hongaars recht in strijd met vrijheid van vestiging), No. 1102, May 22, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 23). [details] 
 • van de Streek, J. L., (2008). Case note: Rb Arnhem (Aandeel van derden-aandeelhouders niet van belang voor concernratio), No. 1278, Apr 01, 2008. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2008, No. 27). [details] 

2008

 • van de Streek, J. L. (2008). Omzetting van rechtspersonen Deventer: Kluwer [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Kluwer
  Redacteur & auteur Cursus Belastingrecht (onderdeel Vennootschapsbelasting)
 • Fiscursus
  Verzorgen van lezingen, cursussen, etc.

edit contact information edit tabs