For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

mr. C. (Ciska) Wisman

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number:
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Nevenwerkzaamheden

  Promovenda Radboud Universiteit Nijmegen (B)

   

  Belastingadviseur Knowledge Centre (Corporate Tax) PwC Rotterdam (B)

   

  Diverse auteurswerkzaamheden (B)

   

 • Publications

  2018

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2018). The Netherlands: Permanent Establishments. In Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 6th ed. (pp. 1-30). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

  2017

  • de Wilde, M., & Wisman, C. (2017). The Netherlands. In A. P. Dourado (Ed.), Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: 2016 EATLP congress Munich, 2-4 June 2016 (EATLP International Tax Series EATLP International Tax Series; Vol. 15). Amsterdam: IBFD.

  2016

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2016). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 5th ed. (pp. 1-33). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. [details]

  2015

  • Wisman, C. (2015). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 93-130). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2015). Internationale bepalingen in de dividendbelasting. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 69-91). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2015). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 4th ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]

  2014

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2014). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 3rd ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]

  2013

  • Wisman, C. (2013). Locatie onroerende zaak beslissend voor resultaat uit overige werkzaamheden 'in Nederland'. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 14(11), 20-26. [53]. [details]
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2013). The New Dutch 'Base Exemption Regime' and the Spirit of the Internal Market. EC Tax Review, 22(1), 40-55. [details]

  2019

  • Wisman, C. Teruggaaf dividendbelasting door MFN-clausule in verdrag met Zuid-Afrika
  • Wisman, C., Flutsch, P., & Rijff, L. (2019). Belastinggids 2019: Complete handleiding voor aangifte inkomstenbelasting 2018. (2019 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. Conclusie A-G over verhouding staatssteun en vrij verkeer van kapitaal

  2018

  • Wisman, C. (2018). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9 ed., pp. 113-152). (Boom fiscale Studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Wisman, C. (2018). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9 ed., pp. 17-36). (Boom Fiscale Studieboeken). Den Haag : Boom Juridische uitgevers.
  • Wisman, C. Hoge Raad trekt prejudiciële vragen over dividendbelasting deels in
  • Wisman, C. Bewijsnood winstallocatie vaste inrichting
  • Wisman, C., (2018). Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2009 niet strijdig met EU Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep, No. ECLI:NL:HR:2017:911, No. 14/04751bis, 6 p., May 19, 2017. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 123).
  • Wisman, C., (2018). Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2010 ook na beleidsmatige versoepeling ‘ondergrens’ niet strijdig met EU-Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep, No. ECLI:NL:HR:2017:912, No. 15/00582, 4 p., May 19, 2017. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 124).
  • Wisman, C., (2018). Tijdsevenredige vermindering premiedeel algemene heffingskorting en verenigbaarheid Unierecht: bepalen ‘vergelijkbaarheid’ en ‘pro-rata’?, No. ECLI:NL:HR:2017:849, No. nr. 15/04545, 8 p., May 12, 2017. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 122).
  • Wisman, C. (2018). Internationaal Belastingrecht. In O. Marres, S. Mol-Verver, & J. Van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (20 ed., Vol. 2018, pp. 407-436). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • Wisman, C. (2018). Verliezen: ‘Beggar-Thy-Neighbour’? Vakstudie Nieuws, 2018(41.0).
  • Wisman, C. Zakelijkheid garantstelling en aandeelhoudersmotieven bij verrekenprijscorrectie
  • Wisman, C. Afbouw ‘aanrechtsubsidie’ niet strijdig met mensenrechten
  • Wisman, C. Vrij verkeer personen tussen EU en Zwitserland
  • Wisman, C. Besluit zetelverplaatsing en aangifteplicht VPB
  • Wisman, C. (2018). BV en concern. In G. Staats (Ed.), Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren 2018 (Vol. 2018, pp. 221-270)
  • Wisman, C. (2018). De startende ondernemer. In G. Staats (Ed.), Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren 2018 (Vol. 2018, pp. 105-124). Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2018). Huwelijk en winstberekening. In G. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren 2018 (Vol. 2018, pp. 125-176). Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2018). Van vof naar bv en het aanmerkelijkbelangregime. In G. Staats (Ed.), Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren (Vol. 2018, pp. 177-220). Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2018). ‘Deferred recovery’ en ‘deferred taxation’: rekening houden met latere waardeverminderingen? Vakstudie Nieuws, 2018(6.0).
  • Wisman, C. Conclusie A-G over latente meerwaarde en latere waardevermindering
  • Wisman, C., Flutsch, P., Rijff, L., & Roos, L. (2018). Belastinggids 2018: Complete handleiding voor aangifte inkomstenbelasting 2017. (2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.

  2017

  • Wisman, C. Prejudiciële vragen teruggaaf dividendbelasting
  • Wisman, C. HvJ EU: Belgische renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht
  • Wisman, C. Europese Commissie: Luxemburg verleent staatssteun aan Amazon
  • Wisman, C. Aanvullende conclusie in procedure over buitenlands beleggingsfonds
  • Wisman, C. Gibraltar en Verenigd Koninkrijk zijn één lidstaat voor Unierecht
  • Wisman, C. HR: Nederland moet aftrek hypotheekrente Spaanse woning toestaan
  • Wisman, C. Prejudiciële vragen vergelijkbaarheid buitenlands beleggingsfonds met Nederlandse fbi
  • Wisman, C. Spaanse afschrijvingsregeling mogelijk verboden staatssteun
  • Wisman, C. Portugese eindafrekeningen aandelenruil en inbreng strijdig met EU-recht

  2016

  • Wisman, C. Krijgt FBI bescherming van de EU-moeder-dochterrichtlijn?
  • Wisman, C. (2016). Artikelsgewijs commentaar objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinste. In NDFR Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). BV en concern. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 16e druk Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 103-140). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch.
  • Wisman, C. (2016). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed.). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch.
  • Wisman, C. (2016). De startende ondernemer. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 16e druk Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Hoofdstukken 1, 2, 11, 12, 27-31, 39, 33-47, 52. In Belastinggids 2016 (Kluwer belastinggids). Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2016). Van vof naar BV. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 16e druk Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Winstberekening. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 16e druk Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 12/02305: Geen tijdsevenredige toepassing ‘Schumacker-doctrine’), No. 7, No. ECLI:NL:HR:2015:3294, Nov 13, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 2).
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 12/05577: Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie), No. 129, No. ECLI:NL:HR:2016:360, Mar 04, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 24).
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 14/02538: Verkorten toepassingstermijn 30%-regeling vanwege eerder verblijf in Nederland niet strijdig met Europese en internationale nondiscriminatiebepalingen), No. 128, No. ECLI:NL:HR:2016:355, Mar 04, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 24).

  2013

  • Litjens, J., & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, 3(3). [details]
  • Wisman, C. (2013). Bv en concern. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). De startende ondernemer. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 117-151). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Van vof naar bv. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 181-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Verslag oratie prof. dr. H. Vermeulen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7024), 1368-1372. [details]
  • Wisman, C. (2013). Winstberekening. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 153-180). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details]

  2016

  • Wisman, C. Buitenlands beleggingsfonds vergelijkbaar met Nederlandse fbi
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Radboud Universiteit Nijmegen
   promovenda/docent