For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De Groupe Steria en Linz-zaken, de per element benadering, het Papillon en SCA Holding arrest zullen worden besproken tijdens dit seminar over de fiscale eenheid wetgeving.

Detail Summary
Date 13 October 2015
Time 16:00 - 19:00
Sign with the name of the Damzaal

Arresten zoals Papillon, SCA Group Holding en recent Groupe Steria hebben grote invloed op het Nederlandse fiscale eenheid regime. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de vraag welke elementen van de fiscale eenheid wellicht ook van toepassing moeten zijn in grensoverschrijdende situaties- de per element benadering. Ook de wijzigingen naar aanleiding van het Papillon en SCA Holding arrest worden tegen het licht gehouden.

Download hier de flyer Download hier het aanmeldingsformulier