For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De fiscale professional weet dat informatie voor hemzelf én de inspecteur cruciaal is. De actualiteit rondom fiscaal bestuurlijke boetes staat centraal tijdens deze boetemiddag.

Detail Summary
Date 6 November 2015
Time 14:00 - 18:00
Toehoorders op een conferentie

Hoe gaat de toezichthouder, in het bijzonder de Belastingdienst, om met het vergaren van informatie? Is de vereiste aangifte gedaan, en wat kunnen de gevolgen zijn van een onjuiste aangifte? Wat is het perspectief van de rechter?

Tijdens deze boetemiddag wordt specifiek ingegaan op de actualiteiten rondom fiscaal bestuurlijke boetes. Dick Barmentlo van Jaegers & Soons advocaten en Martijn Weijers van het ACTL zullen daderschap, 10a en bewijsvermoedens bespreken.

Doelgroep

U kent als fiscaal professional de hoofdlijnen van het formele belastingrecht. U wilt zich verdiepen in de actuele informatiegerelateerde thema’s van het formele belastingrecht.

Zo bent u up to date over visies op de verantwoordelijkheden van de adviseur en bent u beter in staat de positie van uw cliënt in te schatten.

Het programma Forensic Tax Assurance richt zich op belastingadviseurs (CB, FB, RB, NOB) en vergelijkbare fiscale professionals.

Aanmelding

Er is plaats voor maximaal veertig deelnemers. U kunt zich aanmelden voor de boetemiddag door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar Tax-seminar-fdr@uva.nl.

Download hier de Forensic Tax Assurance folder