For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op 22 februari 2018 heeft het HvJ EU een historisch arrest gewezen in X BV en X NV (gevoegde zaken C-398/16 en C-399/16). De Nederlandse regering heeft het wetsvoorstel spoedmaatregelen Fiscale eenheid aangekondigd waarin maatregelen worden genomen om het budgettaire nadeel van het arrest te voorkomen. Deze maatregelen hebben grote invloed op bestaande binnenlands fiscale eenheden; tijdens dit afternoon-seminar wordt ingegaan op het arrest en de voorgestelde spoedmaatregelen.

Event details of Spoedmaatregelen Fiscale eenheid – en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, 20 maart 2018 – Amsterdam
Date 20 March 2018
Time 15:30 -19:00