For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De economische en financiële crisis die zich in 2008 openbaarde, heeft wereldwijd geleid tot ingrijpende hervormingen van het internationale fiscale stelsel. Toch hebben deze hervormingen niet geleid tot minder negatieve berichtgeving in de media of meer begrip en vertrouwen tussen de verschillende deelnemers aan het debat over de internationale fiscaliteit. Sterker, soms krijgt men de indruk dat het wantrouwen tussen de diverse stakeholders eerder is toe- dan afgenomen. De vraag rijst wat hiervan de oorzaken zijn en hoe we met elkaar verder moeten. Sjoerd Douma zet in zijn oratie op een rij hoe het debat in de afgelopen jaren is verlopen, hoe dit verloop kan worden geduid en hoe het debat in de toekomst op een betere manier kan worden gevoerd. Hij gebruikt hiervoor inzichten uit de communicatiewetenschap. Douma hoopt op deze wijze een vruchtbaar gebied voor nieuw onderzoek te ontginnen. Met zijn oratie aanvaardt Sjoerd Douma het ambt van hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. De oratie vindt om 16.00u plaats in de Aula der universiteit, Singel 411. Alle geïnteresseerden zijn welkom hierbij aanwezig te zijn.

Event details of Inaugural lecture prof. dr. Sjoerd Douma, Miscommunication and Distrust in the International Tax Debate
Date 14 June 2018
Time 16:00 -18:30