For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

actl afternoon seminar

Event details of Dividendbelasting: Afschaffen of niet?
Date 27 September 2018
Time 13:00 -18:00

Voorzitter

Prof. dr. Otto Marres

Panelvoorzitters

Prof. dr. D.M. Weber
Prof. dr. H. Vermeulen
Prof. dr. Stef van Weeghel

Sprekers
Prof. dr. Harry Garretsen
Prof. dr. Bas Jacobs
Prof. dr. Otto Marres
Prof. dr. S.C.W Douma
Mr. drs. Michiel Spanjers
dr. John LoriƩ

Het kabinet is voornemens de dividendbelasting af te schaffen. Het wetsvoorstel zal worden ingediend op Prinsjesdag.

In Nederland wordt een fel maatschappelijk debat gevoerd over de wenselijkheid van de afschaffing. Tijdens dit seminar zal een aantal topwetenschappers met elkaar (en de zaal) in discussie gaan over het wetsvoorstel, bezien in het licht van economische en juridische (inclusief EU-rechtelijke) overwegingen.

Aan belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden om een position paper over dit onderwerp op te stellen, dat zal worden gepubliceerd op de ACTL-website