For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

LOCATIEWIJZIGING : Nieuwe locatie: Universiteit van Amsterdam Roeterseilandcampus Gebouw E, Zaal E014 Roetersstraat 11 1018 WB Amsterdam Anonimiseringsstructuren: privacy of transparantie? Afgelopen jaar is in de vakliteratuur en praktijk een discussie losgebrand over het gebruik van cv-structuren om vermogen te anonimiseren. Behalve de verschillende civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten die daarbij aandacht hebben gekregen, rijst de dieperliggende vraag waar het juiste evenwicht ligt tussen privacy voor de belastingplichtige en de maatschappelijke roep om meer transparantie. Voorzitter: prof. dr. J.L. van de Streek (ACTL)

Event details of Anonimiseringsstructuren: privacy of transparantie?
Date 14 May 2019
Time 15:00 -18:00