For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het ACTL organiseert een symposium over het Wetsvoorstel Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven. De sprekers zijn afkomstig uit de wetenschap, de belastingadvieswereld en de publieke sector.

Detail Summary
Date 23 October 2014
Time 13:00 -18:00
Break at ACTL seminar

Voorzitter

  • Dr. J.L. van de Streek (ACTL)

Sprekers en panelleiders

  • Prof. dr. T.M. Berkhout (Universiteit Nyenrode)
  • Drs. H.J. Bresser (Radboud Universiteit) 
  • Drs. M.H.J. Buur (Loyens & Loeff / Universiteit Leiden)
  • Mr. M.J.J.M. Essers (Loyens & Loeff)
  • Prof. dr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van Amsterdam / Open Universiteit / BDO Accountants & Belastingadviseurs)
  • Prof. dr. R.H.C. Luja (Universiteit Maastricht)
  • Drs. R. Verkuijlen (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Het Wetsvoorstel Vpb-plicht Overheidsbedrijven

De vennootschapsbelastingpositie van overheidsbedrijven gaat ingrijpend veranderen. Dit als een direct gevolg van het oordeel van de Europese Commissie dat Nederland is gehouden de bestaande belastingvrijdom voor overheidsbedrijven af te schaffen. De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd op Prinsjesdag 2014 met een officieel wetsvoorstel te komen dat voldoet aan de eisen van de Europese Commissie. Tijdens dit symposium is het wetsvoorstel vers van de pers en zal vanuit verschillende invalshoeken onderwerp van debat zijn.  

Doelgroep

Belastingadviseurs, medewerkers van het ministerie van Financiën, medewerkers van de Belastingdienst, wethouders, bestuurders van publiekrechtelijke lichamen, beleidsmedewerkers en financiële medewerkers van het Rijk en gemeenten, en studenten fiscaal recht/fiscale economie.

PE-punten NOB

Voor deelname aan het symposium kunnen drie punten worden verkregen in het kader van het PE-­reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Logo Loyens & Loeff
Gesponsord door Loyens & Loeff