For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

dr. M. (Michel) van Dun

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 107
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2016

  • Thoen, J. W., & van Dun, M. (2016). Brexit = Tax it: De directe fiscale pijn van Brexit . Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7171), 1544-1553. [244]. [details]

  2019

  • van Dun, M., (2019). Case note: A-G Niessen (nr. 17/05809: Geen sprake van vaste inrichting; geen voorkoming van dubbele belasting), No. 1070, No. ECLI:NL:PHR:2019:308, Mar 26, 2019. (NLFiscaal; Vol. 2019, No. 19).
  • van Dun, M., (2019). Case note: A-G Niessen (nr. 18/04850: Met terugwerkende kracht verkregen recht op overheidspensioen uit VK: toewijzing heffingsrecht krachtens overgangsregeling verdragswijziging), No. 2019/1635, No. ECLI:NL:PHR:2019:493, May 09, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2019, No. 26).
  • van Dun, M., (2019). Case note: Besluit staatssecretaris van Financiën (2019-30576: Actualisering beleidsbesluit diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam), No. 2019/968, No. 2019-30576, Apr 18, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2019, No. 16).
  • van Dun, M., (2019). Case note: HR (nr. 17/03918: Ierse deelneming aangemerkt als laagbelaste beleggingsdeelneming; voordeel is vermomde dividenduitkering), No. 2019/14, No. ECLI:NL:HR:2018:2034, Nov 02, 2018. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2019, No. 14).
  • van Dun, M., (2019). Case note: HR (nr. 17/04329: Afwaarderingsverlies op tbs-vordering die na emigratie naar België is ontstaan is niet aftrekbaar als row), No. 2019/690, No. ECLI:NL:HR:2019:358, Mar 15, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2019, No. 12).
  • van Dun, M., (2019). Case note: Hof Den Bosch (nr. 17/00733: Aftrek voorkoming dubbele belasting voor in Italië gestationeerde gezagvoerder), No. NTFR 2019/1081, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:170, Jan 18, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2019, No. 18).
  • van Dun, M., (2019). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 18/00379 t/m 18/00383: Winsten ter zake van in België verkochte bloemen: Nederland heffingsbevoegd), No. NLFiscaal 2019/0471, No. ECLI:NL:GHDHA:2018:3777, Oct 24, 2018. (NLFiscaal; Vol. 2019, No. 9).
  • van Dun, M., (2019). Case note: Tweede Kamer (34 853 (R2096), nr. 8: Tweede en Eerste Kamer stemmen in met goedkeuring MLI), No. 2019/493, Feb 06, 2019. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2019, No. 10).

  2018

  • van Dun, M., (2018). BUZA (28 mei 2018: Wijzigingsprotocol Verdrag Nederland-Denemarken gepubliceerd), No. NLF 2018/1207, (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 23).
  • van Dun, M., (2018). Case note : Besluit Staatsecretaris van Financiën (2018-5551: Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam), No. 551, No. 2018-5551, Feb 05, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 10).
  • van Dun, M., (2018). Case note : HR (nr. 16/003321: Rechtspersoon gevestigd in staat waarin deze wordt geleid en bestuurd), No. 199, No. ECLI:NL:HR:2018:47, Jan 19, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 4).
  • van Dun, M., (2018). Case note : HR (nr. 16/05066: Hof gaat uit van juiste bewijslastverdeling voor inwonerschap), No. 200, No. ECLI:NL:HR:2018:48, Jan 19, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 4).
  • van Dun, M., (2018). Case note : Hof Amsterdam (nrs. 17/000407 t/m 17/000410: De aan de vaste inrichting toe te rekenen winst is terecht vastgesteld op 50% van de aan belanghebbende toekomende rente op de lening aan bv), No. NTFR 2018/2839, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:2438, Jul 12, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 50).
  • van Dun, M., (2018). Case note Hof Den Bosch (rolnr. 17/00694: Verrekenbare bronbelasting dividenden uit EU-landen maximaal 15%; contractbreuk?), No. NLF 2018/2517, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:3653, Aug 31, 2018. (NL Fiscaal; Vol. 2018, No. 48).
  • van Dun, M., (2018). Case note: A-G Niessen (nr. 17/04329: Afwaardering van tbs-vordering die na emigratie is ontstaan, is niet aftrekbaar als row), No. NTFR 2018/2137, No. ECLI:NL:PHR:2018:467, Apr 26, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 38).
  • van Dun, M., (2018). Case note: A-G Niessen (nr. 17/05316: Verrekening van dividendbelasting onder het verdrag met Frankrijk), No. NLF 2018/1910, No. ECLI:NL:PHR:2018:831, Jul 10, 2018. (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 36).
  • van Dun, M., (2018). Case note: Hof Den Bosch (rolnr. 17/00200: Pensioenuitkering in Portugal belast), No. NLF 2018/1651, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:2263, May 25, 2018. (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 31).
  • van Dun, M., (2018). Case note: UN (UN Committee of Experts publiceert VN-Modelverdrag 2017), No. 2018/1483, Jun 01, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht ; Vol. 2018, No. 26).
  • van Dun, M., (2018). MvF (9 mei 2018: Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken), No. NLF 2018/1152, (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 22).
  • van Dun, M., Bosman, A., & Jorritsma, A., (2018). Goedkeuringswetsvoorstel multilateraal instrument naar Tweede Kamer, No. 103, No. Case note MvF (34 853: Wetsvoorstel goedkeuring MLI, Dec 21, 2017. (NLFiscaal; Vol. 2017, No. 2).

  2017

  • van Dun, M. (2017). Artikel 10 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 11 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 7 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Prevention of Treaty Abuse. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 8 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Dividend Transfer Transactions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M., (2017). Case note: Besluit Staatssecretaris van Financiën (22 december 2016, 2016-0000232006, Overeenkomst tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk over de fiscale behandeling van pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd door verzekeraars), No. 360, Dec 22, 2016. (NTFR; Vol. 2017, No. 6).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 15/02197: Winst Belgische bedrijvendokters in Nederland belast?), No. 1013, No. ECLI:NL:HR:2017:673, Apr 14, 2017. (NLFiscaal; Vol. 2017, No. 19).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 16/03578 (Conclusie A-G): Bij berekening 183-dagenperiode moet 'physical presence-methode' worden gehanteerd), No. 1577, No. ECLI:NL:PHR:2017:374, May 11, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht; Vol. 2017, No. 26).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 16/03578: Voor de 183-dagenregeling is de fysieke aanwezigheid maatgevend), No. 130, No. ECLI:NL:HR:2017:1326, Jul 14, 2017. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2017, No. 20).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 17/00515: Conserverende aanslag voor pensioenaanspraken bij emigratie naar Israël is (deels) niet in strijd met goede verdragstrouw), No. 2954, No. ECLI:NL:HR:2017:2985, Nov 24, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2017, No. 48).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 17/01256 (Conclusie A-G): A-G beantwoordt prejudiciële vragen: conserverende aanslag voor negatieve uitgaven ter zake van lijfrente wel mogelijk, voor pensioen niet mogelijk), No. 1863, No. ECLI:NL:PHR:2017:417, Jun 08, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht; Vol. 2017, No. 30).
  • van Dun, M., (2017). Case note: HR (nr. 17/01256: Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over strijd met goede verdragstrouw bij conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken, No. 1862, No. ECLI:NL:HR:2017:1324, Jul 14, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2017, No. 30).
  • van Dun, M., (2017). Case note: Hof Amsterdam (nr. 16/00225: Duiding begrip belastingjaar in Verdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten), No. 1774, No. ECLI:NL:GHAMS:2017:2577, Apr 11, 2017. (NLFiscaal; Vol. 2017, No. 30).
  • van Dun, M., (2017). Case note: Rb. Zeeland-West-Brabant (16/3350: Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? Prejudiciële vragen), No. 0726, No. ECLI:NL:RBZWB:2017:1464, Mar 09, 2017. (NLFiscaal; Vol. 2017).

  2016

  • van Dun, M., (2016). Case note: HR (Conclusie A-G) (nr. 15/02428: Vergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling), No. 794, No. ECLI:NL:PHR:2015:2492, Dec 02, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 10). [details]
  • van Dun, M., (2016). Case note: HR (conclusie A-G) (zaaknr: 15/04977, 15/04980, 15/04982: Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghouder), No. 1986, No. ECLI:NL:PHR:2016:369, Apr 26, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 31/32). [details]
  • van Dun, M., (2016). Case note: HR (nr. 15/00942: Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid), No. 331, No. ECLI:NL:HR:2015:3599, Dec 18, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • van Dun, M., (2016). Case note: HR (nr. 15/04977: Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghuder), No. 2864, No. ECLI:NL:HR:2016:2497, Nov 18, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 48).
  • van Dun, M., (2016). Case note: HR (nr. 15/04980: Belastingverdrag met Portugal mist toepassing bij belastingheffing over jaren voorafgaand aan 2001), No. 2863, No. ECLI:NL:HR:2016:2498, Nov 18, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 48).
  • van Dun, M., (2016). Case note: Hof Amsterdam (nrs. 15/00149 t/m 15/00156: Statutair in de VK gevestigde Ltd. is inhoudingsplichtig voor in Nederland woonachtige dga), No. 1597, No. ECLI:NL:GHAMS:2016:915, Feb 23, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 25). [details]
  • van Dun, M., (2016). Case note: Hoge Raad (Schadevergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling), No. 2376, No. ECLI:NL:HR:2016:2124, Sep 23, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 39).

  2015

  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 15/00684: Tijdsevenredige berekening premiedeel algemene heffingskorting is geen EU-rechtelijk verboden onderscheid), No. 3083, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:3717, Sep 25, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 49). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof Amsterdam (nr. 14/00464: Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid tussen geldverstrekker en belanghebbende), No. 1161, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:328, Jan 16, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 15). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof Amsterdam (nr. 14/00621: Vergoeding kwalificeert niet als een voordeel uit hoofde van een deelneming maar eerder als een schadevergoeding), No. 2266, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:1716, Apr 23, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 35). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof Amsterdam (nr. 14/00665: Brits 'State Pension' mag worden belast in Nederland), No. 2925, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:3978, Sep 24, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 46). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00035, nr. 14/00036: Aan Zwitserse dochtermaatschappij betaalde marketingvergoeding vormt informeel kapitaal), No. 1691, No. ECLI:NL:GHARL:2015:2295, Mar 17, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 24). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00626: Belanghebbende gehouden aan onherroepelijke E101-verklaring, geen conversie inkomenbestanddelen voor verdrag), No. 2085, No. ECLI:NL:GHARL:2015:4338, Jun 16, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 31). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Rb. Zeeland-West Brabant (nr. 11/3899, nr. 11/03898, nr. 11/03440: Kosten aankoop immaterieel actief kunnen deels aan vaste inrichting worden toegerekend), No. 525, No. ECLI:NL:RBZWB:2014:6101, Sep 03, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 5). [details]
  • van Dun, M., (2015). Case note: Rb. Zeeland-West-Brabant (nr. 14/2518, nr. 14/2519, nr. 14/2520: In België woonachtige dga van bv is belasting- en premieplichtig in Nederland), No. 1436, No. ECLI:NL:RBZWB:2015:701, Feb 04, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 19). [details]

  2014

  • van Dun, M., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00729: Nederland is heffingsbevoegd ter zake van WAO-uitkering betaald aan inwoner van Thailand), No. 849, No. ECLI:NL:GHSHE:2013:4889, Oct 13, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 10). [details]

  2013

  • van Dun, M. (2013). De oldtimervrijstelling in de motorrijtuigenbelasting: van oude auto's, de dingen die voorbijrijden... Fiscaal Tijdschrift FED, 73(16/17), 3-12. [76]. [details]
  • van Dun, M., (2013). Case note: HR (nr. 11/02952, LJN BX4018: Heffingsrecht over afwaardering vordering komt toe aan België), No. 522, No. ECLI:NL:HR:2013:BX4018; ECLI:NL:PHR:2013:BX4018, Mar 01, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • van Dun, M., (2013). Case note: HR (nr.11/05073, LJN BX7917: Art. 46 BVDB 2001 staat niet in de weg aan benutten van stallingswinst in daaropvolgend jaar), No. 274, No. ECLI:NL:HR:2013:BX7917, Jan 25, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • van Dun, M., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/05198, LJN BW9073: bijzondere bewijslastverdeling art. 35b lid 7 BRK blijft van toepassing totdat rechtspersoon er in slaagt aannemelijk te maken dat de plaats van zijn werkelijke leiding is verplaatst naar een van de andere landen van het Koninkrijk), No. 37, No. ECLI:NL:HR:2012:BW9073; ECLI:NL:PHR:2012:BW9073, Nov 30, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 7). [details]
  • van Dun, M., (2013). Case note: Rb. Haarlem (nr. 12/00694, LJN BY9774: Status vrijgestelde beleggingsinstelling pas mogelijk vanaf moment existentie), No. 844, No. ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9774, Nov 20, 2012. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 17). [details]

  2012

  • van Dun, M. (2012). De verdragsrechtelijke positie van de fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(46), 4-11. [2578]. [details]
  • van Dun, M., (2012). Case note: HR (nr. 10/05383, LJN BT2199: bij beoordeling verdragsinwonerschap moeder van fiscale eenheid is feitelijke leiding van alleen moeder beslissend), No. 2603, No. ECLI:NL:HR:2012:BT2199; ECLI:NL:PHR:2012:BT2199, Feb 03, 2012. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2012, No. 46). [details]
  • van Dun, M., (2012). Case note: Rb. Arnhem (nr. 11/04594, LJN BX7569: schadevergoeding vanwege niet geleverde aandelen aan derde valt niet onder deelnemingsvrijstelling), No. 2796, No. ECLI:NL:RBARN:2012:BX7569, Sep 06, 2012. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2012, No. 50). [details]

  2011

  • van Dun, M., (2011). Case note: Hof Arnhem (nr. 09/00169, nr. 09/00180, LJN BQ9237: voldoening van uit vonnis voortvloeiende schuld aandeelhouder niet ten laste van resultaat), No. 1821, No. ECLI:NL:GHARN:2001:BQ9237, Jun 15, 2011. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2011, No. 33). [details]

  2010

  • van Dun, M. (2010). Over de aansprakelijkheid voor belastingschulden bij de zetelverplaatsing van vennootschappen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(13), 3-6. [770]. [details]
  • van Dun, M., (2010). Case note: Hof Den Haag (nr. 09/00545, LJN BM1096: vrijgesteld inkomen Europese Octrooiorganisatie telt niet mee bij bepaling drempel buitengewone uitgaven), No. 1565, No. ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1096, Mar 02, 2010. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2010, No. 27). [details]
  • van Dun, M., (2010). Case note: Rb. Arnhem (nr. 08/01616, LJN BK3270: voormalig bestuurder van geliquideerde vennootschap terecht aansprakelijk gesteld), No. 810, No. ECLI:NL:RBARN:2009:BK3270, Oct 20, 2009. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2010, No. 13). [details]
  • van Dun, M., (2010). Case note: Rb. Breda (nr. 08/01858: ongelijke behandeling in tijdsevenredige herleiding premie-inkomen), No. 45, No. ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4153, Nov 06, 2009. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2010, No. 1). [details]
  • van Dun, M., (2010). Case note: Rb. Breda (nr. 08/04948, LJN BL5304: directie belanghebbende feitelijk vanuit Nederland gevoerd), No. 893, No. ECLI:NL:RBBRE:2010:BL5304, Feb 01, 2010. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2010, No. 15). [details]

  2009

  • van Dun, M., (2009). Case note: Hof Amsterdam (Feitelijke leiding in Nederland: binnenlandse belastingplicht: 05/00208, 05/00210, 05/00211, 05/00212), No. 2268, Jul 23, 2009. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2009, No. 44). [details]
  • van Dun, M., (2009). Case note: Rb Arnhem (Werkelijke leiding vennootschap niet verplaatst naar Nederlandse Antillen: 07/03278), No. 1654, May 15, 2009. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2009, No. 31). [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities