For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

dr. A. (Aad) Rozendal

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Curriculum Vitae

  Dr. A (Aad) Rozendal (1978) studeerde fiscale economie aan Tilburg University. Aan dezelfde universiteit is hij 2014 gepromoveerd op het proefschrift 'Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving'. In 2006 behaalde hij de postdoctorale studie Europese Fiscale Studies (EFS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Aad Rozendal was ruim tien jaar werkzaam bij PwC te Amsterdam en hij is thans werkzaam als fiscalist en docent bij FBN Juristen en als wetenschappelijk adviseur verbonden aan Bureau Vaktechniek van RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. Tevens is hij als docent verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL).

  Vanaf 2009 is Aad Rozendal als docent verbonden aan de postdoctorale beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarnaast maakt hij sinds 2015 deel uit van de hoofdredactie van Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) en het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR). Voort is hij vaste medewerker van Kluwer TaxVisions, het tijdschrift NTFR-Beschouwingen, alsmede annotator bij FED Fiscaal Weekblad (FED). Tevens is hij bewerker van de Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR), onderdelen Belastingen van rechtsverkeer en Vennootschapsbelasting.

  Publicaties

  2017

  • De bezitseis in de BOR en de aankoop van 'losse' vermogensbestanddelen, NTFR 2017/2851
  • Compendium Fiscaliteit & Vastgoed, Kluwer, Deventer 2017 (onder redactie van E.J.W. Heithuis, met J.G.E.Gieskens, M.M.W.D.Merkx en M.J.J.R. van Mourik)
  • Wegwijs in de overdrachtsbelasting, 22ste druk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2017 (met J.C. van Straaten en F.A.M. Schoenmaker)
  • Fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting, PE tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2017/3, blz. 6-11
  • De heffingsmaatstaf in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen in onroerendezaakrechtspersonen, WFR 2017/102
  • Bedrijfsopvolging en vastgoed; actuele ontwikkelingen, FBN 2017/5
  • Het begrip 'woning' in de overdrachtsbelasting: de Hoge Raad schept duidelijkheid! FBN 2017/12

  2016

  • Toepassing ‘oude’ wetgeving op later verantwoorde voordelen?, NTFR-B 2016/41
  • De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking, WFR 2016/214
  • Art. 4 Wet BRV 1970 en bedrijfsopvolging, PE-Tijdschrift bedrijfsopvolging 2016/4, blz. 6-12
  • De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting, S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau en F.J. Elsweier (red.), Van der Geldbundel, 2016, blz. 239-246
  • Fiscale aspecten van ruziesplitsing, FBN 2016/45
  • Wegwijs in de overdrachtsbelasting, 21ste druk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2016 (met J.C. van Straaten en F.A.M. Schoenmaker)
  • Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs, NTFR-B 2016/26
  • De kwalificatie als woning in de overdrachtsbelasting, WPNR 2016/7114, blz. 557-563
  • Vastgoed als werkzaamheid in de inkomstenbelasting, FBN 2016/28
  • Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie?, WFR 2016/127
  • De BOF-arresten van april 2016, FBN 2016/24
  • De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2016/10
  • Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016 (Opinie), NTFR 2016/1

  2015

  • Waardering van vrijgestelde vermogensbestanddelen, NTFR-B 2015/41
  • Schenking of vererving van aandelen in vastgoedvennootschappen, FBN 2015/64
  • Fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen, Service Magazine december 2015, blz. 9-11
  • Het naderende einde van de erfpachtlease, FBN 2015/61
  • (On)mogelijkheden voor verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting, PE-Tijdschrift bedrijfsopvolging 2015/4, blz. 6-13
  • Fiscale aspecten van het structureren van vastgoedfondsen, FBN 2015/48
  • Nieuwe beleidsbesluiten voor fusies en splitsingen, NTFR-B 2015/5, nr. 16
  • De toegenomen reikwijdte van art. 4 WBR, WPNR 2015/7060, blz. 391-397
  • Artikel 4 WBR, FBN 2015/15
  • Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting, NTFR-A 2015/3
  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, Ars Aequi april 2015
  • De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 15-30). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

  2014

  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, NTFR-B 2014/35
  • Bedrijfsopvolging en vastgoed, WFR 2014/1215 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, nr. 22, Sdu Uitgevers, Den Haag 2014
  • Vastgoed-bv’s en bedrijfsopvolging bij schenking en vererving, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2014/05 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Vastgoed-bv's en de BOF; wel of niet?, Vakblad Estate Planning 2014/27 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Het ene belang is het andere niet, FBN 2014/12

  2013

  • Aanpassing van artikel 2 en 4 WBR: drie keer is scheepsrecht!, FBN 2013/67
  • Aanpassingen van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting, FBN 2013/53
  • De 'Marks & Spencer-uitzondering' nog altijd springlevend, WFR 2013/844 (met A.W. Ravelli)
  • Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime, Forfaitair 2013/234 (met K. de Heus)
  • Fraus legis en onroerendezaaklichamen, FBN 2013/28
  • Bestrijding handel in herinvesteringsreservelichamen, FBN 2013/12
  • Onzakelijke leningen en (toekomstig) aandeelhouderschap, FED 2013/23
  • De toepassing van het leerstuk van de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie op rechten om aandelen te verwerven, WFR 2013/145 (met M.A.H. Reimert)

  2012

  • Vermogensetikettering van onroerende zaken, FBN 2012/73
  • Wijziging van het 'uiteindelijk belang' voor de vennootschapsbelasting, FBN 2012/65
  • Projectontwikkeling binnen het FBI-regime, Forfaitair 2012/225
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting: het paard achter de wagen gespannen?, WFR 2012/464 (met J.H. Elink Schuurman)
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting (deel II), FBN 2012/22
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting (deel I), FBN 2012/12

   

  2011

  • Verdachte bezittingen in de regeling voor onroerendezaaklichamen, FBN 2011/58
  • Overdrachtsbelastingvrijstelling ook van toepassing bij verkrijging aandelen in onroerendezaaklichaam, FBN 2011/50
  • Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651, WFR 2011/855
  • De nieuwe overdrachtsbelastingwetgeving voor onroerendezaaklichamen, FBN 2011/4
  • Het nieuwe art. 4, lid 11 Wet BRV 1970: een dode letter?, NTFR 2011/98
  • De overdrachtsbelastingregels bij de indirecte verkrijging van beleggingsvastgoed na inwerkingtreding van de Invoeringswet Titel 7.13 BW, FTV 2011/2

  2010

  • Enkele kanttekeningen bij de voorgestelde overdrachtsbelastingwetgeving in het kader van de nieuwe titel 7.13 BW, WFR 2010/1316
  • De keuze voor het (toekomstig) aandeelhouderschap-concept in BNB 2008/6, WFR 2010/64

  2009

  • BNB 2006/7: (on)gewenste uitbreiding van het 'gesplitste aandelenbelangconcept', WFR 2009/1520
  • Is het vruchtgebruikarrest achterhaald? WFR 2009/779 (metS.M.H. Janssen)
  • Economische eigendom van onroerende zaken, FTV 2009/15

  2008

  • Het Ei van Columbus voor de vastgoedsector?, Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2008/6 (met M. Beemer)
  • Soortaandelen en het onduidelijke begrip 'verbonden lichaam', MBB 2008/10
  • Het begrip 'belang' in de overdrachtsbelasting: méér duidelijkheid gewenst!, WFR 2008/1000
  • Onroerende zaken in de deelnemingsvrijstelling, Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2008/3 (met L.P. van den Kommer)

  2007

  • Kwalificatie van onroerende zaken in de deelnemingsvrijstelling, WFR 2007/1138 (met L.P. van den Kommer)
  • Enkele overdrachtsbelastinggevolgen van het wetsvoorstel 'vaststelling van titel 7.13 BW (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek', Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2007/5 (met M.F.A. Blaauw)
  • Strijdigheid van overdrachtsbelasting met communautair en internationaal recht, Vastgoedbundel De Toekomst van de overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 2007 (met J. Kluft)
  • Toe- en uittreding van participanten in vastgoedfondsen, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2007/3 (met L.P. van den Kommer)
  • Toepassing van de herinvesteringsreserve bij vastgoed, FTV 2007/2 (met J. Kluft)

  2006

  • "Werken aan winst": introductie van de vastgoeddeelneming, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2006/6   (met L.P. van den Kommer)

   

  2005

  • Een nieuwe invulling van het begrip economische eigendom?, WFR 2005/917 (met A.A. Eijkenduijn)
 • Publications

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie? Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7149), [127]. [details]

  2015

  • Rozendal, A. (2015). De toegenomen reikwijdte van art. 4 WBR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146(7060), 391-397. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Nieuwe beleidsbesluiten voor fusies en splitsingen. NTFR Beschouwingen, 2015(5), [16]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting. NTFR Artikelen, 2015(3). [details]
  • Rozendal, A. (2015). Waardering van vrijgestelde vermogensbestanddelen. NTFR Beschouwingen, 2015(12), [41]. [details]

  2014

  • Adriaansens, O. P. M., & Rozendal, A. (2014). Bedrijfsopvolging en vastgoed. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7066, 1215-1224. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving. NTFR Beschouwingen, 8(10), [35]. [details]

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(0), 1-5. [1]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking: Een reactie op “De maatstaf voor onderscheid tussen onderneming en belegging bij de verhuur van vastgoed” van prof. mr. dr. P.G.H. Albert (WFR 2016/184). Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7166), 1377-1379. [214]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting. In S. M. H. Dusarduijn, F. J. Elsweier, & J. L. M. Gribnau (Eds.), Van der Geldbundel

  2015

  • Rozendal, A. (2015). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 15-30). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2013

  • Ravelli, A. W., & Rozendal, A. (2013). De 'Marks & Spencer-uitzondering' nog altijd springlevend. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7008), 844-851. [details]
  • Reimert, M. A. H., & Rozendal, A. (2013). De toepassing van het leerstuk van de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie op rechten om aandelen te verwerven. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(6986), 145-151. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Onzakelijke leningen en (toekomstig) aandeelhouderschap. Fiscaal Tijdschrift FED, 73(5), 3-6. [23]. [details]

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Art. 4 Wet BRV 1970 en bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 4(4), 6-12. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De BOF-arresten van april 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(5), [24]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De kwalificatie als 'woning' in de overdrachtsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 147(7114), 557-563. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(3), 3-8. [10]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Fiscale aspecten van ruziesplitsing. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(9), [45]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs: Hoge Raad nr. 15/03701. NTFR Beschouwingen, 2016(7-8), [26]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Toepassing ‘oude’ wetgeving op later verantwoorde voordelen? Hoge Raad, nr. 15/02054. NTFR Beschouwingen, 2016(11), [41]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Vastgoed als 'werkzaamheid' in de inkomstenbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(6), [28]. [details]
  • Rozendal, A., (2016). Case note: HR (Conclusie A-G) (nr. 14/05020: Vermogensrendementsheffing volgens A-G Niessen strijdig met Europees eigendomsrecht), No. 743, No. ECLI: NL:PHR:2016:41, Feb 04, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 9). [details]
  • Rozendal, A., (2016). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 15/00262: Als advocatenkantoor dienst doende onroerende zaak heeft naar zijn aard een woonbestemming: verlaagd tarief van toepassing), No. 847, No. ECLI:NL:GHARL:2016:1474, Feb 23, 2016. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2016, No. 11). [details]
  • van Straaten, J. C., Rozendal, A., & Schoenmaker, F. A. M. (2016). Wegwijs in de overdrachtsbelasting. (21e ed.) (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2015

  • Rozendal, A. (2015). (On)mogelijkheden voor verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 3(4), 6-13. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Artikel 4 WBR. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(4), [15]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Fiscale aspecten van het structureren van vastgoedfondsen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(9), [48]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Het naderende einde van de erfpachtlease. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(11), [61]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Schenking of vererving van aandelen in vastgoedvennootschappen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(12), [64]. [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: HR (nr. 13/01646: Hoge Raad verwijst voor vraag of percelen met bestemming golfbaan bouwterreinen vormen), No. 634, No. ECLI:NL:HR:2014:3566, Dec 12, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 7). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: HR (nr. 13/04247: Stapeling forfaits bij waardebepaling verhuurde woningen in box 3 onder omstandigheden niet toegestaan), No. 1298, No. ECLI:NL:HR:2015:812, Apr 03, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 17). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: HR (nr. 13/06204: Werkzaamheid eindigt niet zolang belanghebbende economisch betrokken blijft bij project), No. 761, No. ECLI:NL:HR:2015:220, Feb 06, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 8). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/01646: Vraag of percelen met golfbaanbestemming een bouwterrein vormen neergelegd bij verwijzingshof), No. 27, No. ECLI:NL:HR:2014:3566, Dec 12, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 5). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/02731: Overdrachtsbelastingheffing bij economische eigendomsverkrijging niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol), No. 22, No. ECLI:NL:HR:2014:1621; ECLI:NL:PHR:2014:53, Jul 11, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 4). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Hof Amsterdam (nr. 14/00134: WEV € 3,5 miljoen voor pand dat in het zicht van veiling is verkocht voor € 2,5 miljoen), No. 2573, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:3215, May 28, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 40). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/01073: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is van toepassing op geschonken aandeel in vastgoedvennootschap), No. 1743, No. ECLI:NL:GHARL:2015:3505, May 12, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 25). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00226: Bate bij vastgoedtransactie vormt row), No. 2333, No. ECLI:NL:GHARL:2015:4572, Jul 24, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 36). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nrs. 13/01194 en 13/01225: Inspecteur maakt hogere waarde van jachthaven voor de overdrachtsbelasting niet aannemelijk), No. 1301, No. ECLI:NL:GHARL:2015:901, Feb 10, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 17). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Rb. Noord-Nederland (nr. 14/00452: Landbouwvrijstelling is van toepassing bij de afwaardering van een vordering), No. 964, No. ECLI:NL:RBNNE:2015:690, Dec 19, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 12). [details]
  • Rozendal, A., (2015). Case note: Rb. Zeeland-West-Brabant (nr. 14/01012: Exploitatie onroerende zaken gaat normaal vermogensbeheer niet te boven), No. 364, Nov 06, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 3). [details]

  2014

  • Adriaansens, O. P. M., & Rozendal, A. (2014). Vastgoed-bv’s en bedrijfsopvolging bij schenking en vererving. Vastgoed Fiscaal & Civiel, 19(5), 9-12. [3]. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het Datacenter-arrest. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 26(11), [54]. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het ene 'belang' is het andere niet. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 26(3), 9-15. [12]. [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: HR (concl. A-G Wattel) (nr. 13/05448: Inkoop aandeel in datacenter-bv vormt geen belaste verkrijging van fictieve onroerende zaak), No. 1584, No. ECLI:NL:PHR:2014:410, May 06, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 25). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/05060: geen verlaagd overdrachtsbelastingtarief voor grond bestemd voor woningbouw), No. 9-10, No. ECLI:NL:HR:2013:1434; ECLI:NL:HR:2013:1435, Dec 06, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/00266: obligatoire verkrijging recht op waardeverandering grond vormt verkrijging van economische eigendom), No. 27, No. ECLI:NL:HR:2014:4; ECLI:NL:PHR:2013:790, Jan 10, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00656: Geen aantasting eigendomsrecht bij tijdelijke tariefsverlaging overdrachtsbelasting), No. 1298, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:145, Jan 23, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 19). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00736: Winst behaald bij aan- en verkoop pand is belast als row), No. 2875, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:4003, Oct 03, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 50). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof Amsterdam (nr. 12/00024, nr. 12/00025, nr. 12/00026: Opbrengst verkoop onroerende zaken terecht in 2004 als nagekomen stakingswinst belast), No. 1523, No. ECLI:NL:GHAMS:2014:403, Feb 06, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 24). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 12/00184: Hof leidt moment einde tbs in landbouwsfeer af uit de feiten), No. 528, No. ECLI:NL:GHARL2013:4523, Jun 25, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00067: Naheffing wegens niet langer voldoen aan vrijstellingsvoorwaarden interne reorganisatie is rechtsgeldig), No. 589, No. ECLI:NL:GHARL:2013:9362, Nov 29, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00519: Voordelen uit renovatiewerkzaamheden en verkoop van woningen belast als row), No. 874, No. ECLI:NL:GHARL:2014:34, Jan 08, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 11). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00935: Voordeel onroerendezaaktransactie door tip schoonvader belast als row), No. 2011, No. ECLI:NL:GHARL:2014:5315, Jul 01, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 33). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Rb. Den Haag (nr. 13/10299, nr. 14/4461: Voor de inkomstenbelasting geen, voor de omzetbelasting wel verzwaring van de bewijslast), No. 2901, No. ECLI:NL:RBDHA:2014:10301, Jul 15, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 50). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Rb. Gelderland (nr. 13/02563: Heffingsbevoegdheid komt op grond van verdrag aan Nederland toe), No. 2034, No. ECLI:NL:RBGEL:2014:4214, Jul 10, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 33). [details]
  • Rozendal, A., (2014). Case note: Rb. Gelderland (nr. 13/05850: Na ingeroepen ontbindende voorwaarde gevraagde teruggaaf overdrachtsbelasting ten onrechte geweigerd), No. 2888, No. ECLI:NL:RBGEL:2014:7088, Nov 18, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 50). [details]

  2013

  • Rozendal, A. (2013). Aanpassing van artikel 2 en 4 WBR: drie keer is scheepsrecht! FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(12), [67]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Aanpassingen van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(10), [53]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Bestrijding van handel in herinvesteringsreservelichamen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(3), [12]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Fraus legis en onroerendezaaklichamen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(5), 13-18. [28]. [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (nr. 08/02791bis, LJN BY8089), No. 307, No. ECLI:NL:HR:2013:BY8089, Jan 11, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 7). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (nr. 12/00765, LJN BY2694: Verkregen percelen voor bouw glastuinbouwbedrijf vormen ‘bouwterrein'), No. 1583, Jun 07, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 33). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (nr. 12/01453, LJN BX7926: einde binnenlandse belastingplicht leidt tot eindafrekening), No. 489, No. ECLI:NL:HR:2013:BX7926; ECLI:NL:PHR:2013:BX7926, Mar 01, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (nr. 12/04193, LJN BZ9156: geen onzakelijke lening indien aandeelhouderschap voortvloeit uit leningverstrekking), No. 1167, May 03, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 24). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (nr. 13/00274: verplichte vrijval herinvesteringsreserve wegens belangenwijziging), No. 2070, No. ECLI:NL:HR:2013:916, Oct 18, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 44). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/04395, LJN BX7895), No. 18, Nov 30, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 3). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/05609, LJN BY0548: fraus legis van toepassing op het kortstondig aangaan van een geregistreerd partnerschap teneinde overdrachtsbelasting te ontgaan), No. 43, Mar 15, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 9). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/02180, LJN BY5307), No. 54, Mar 22, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2013, No. 11). [details]
  • Rozendal, A., (2013). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 12/00285, nr. 12/00286: geen kwade trouw bij aangifte van twee eigen woningen als hoofdverblijf van echtpaar), No. 2439, No. ECLI:NL:GHARL:2013:7744, Oct 15, 2013. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2013, No. 51). [details]
  • de Heus, K., & Rozendal, A. (2013). Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime. Forfaitair, 26(234), 27-31. [details]

  Journal editor

  • Rozendal, A. (reviewer) (2015-2017). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Journal).
  • Rozendal, A. (reviewer) (2015-2017). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat (Journal).

  2014

  • Rozendal, A. (2014). Het begrip belang in het Nederlandse belastingrecht.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities