For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Dr. M. (Michel) van Dun

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 107
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2023

  • van Dun, M. (2023). Over de aanpak van "drielandenpunt-dividendbelastingconstructies". NLF-W, NLF-W 2023/31.

  2021

  2020

  2016

  2024

  • van Dun, M. (2024). Case note: Hof Den Bosch (rolnr. 00/606: Curaçaose SPF is in Nederland buitenlands belastingplichtige voor de vpb). Case note on: Hof den Bosch, 31/10/23 NLFiscaal, 2024/5(NLFiscaal 2024/0248).
  • van Dun, M. (2024). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 22/00017: Fiscale eenheid is tot stand gekomen; renteaftrek deels tercht beperkt). Case note on: Hof Den Haag, 25/10/23, ECLI:NL:GHDHA:2023:2112 NLFiscaal, 2024/2(NLF 2024/0088).
  • van Dun, M. (2024). Case note: MvF (15 december 2023,2023-24021: Belastingverdragen; OESO-commentaar; uitleg begrip werkgever). NLFiscaal, 2024/3(NLFiscaal 2024/0149).

  2023

  • van Dun, M. (2023). Case note: Advocaat-Generaal Wattel (nr. 23/01379: Voorvoegingsverliezen dochters niet verrekenbaar wegens wijziging belang en omdat bezittingen van belanghebbende voor meer dan 50% bestaan uit beleggingen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023/46(NTFR 2023/1948).
  • van Dun, M. (2023). Case note: HR (nr. 22/00716: Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor loon van piloot voor werkzaamheden op of boven grondgebied VK). Case note on: Hoge Raad, 23/06/23, ECLI:NL:HR:2023:953 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023/27(NTFR 2023/1106).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Hof Den Bosch (nr. 21/00868: Limited Liability Partnership is vennootschapsbelastingplichtig). Case note on: Hof den Bosch, 11/01/23, ECLI:NL:GHSHE:2023:47 NLFiscaal, 2023/32(NLF 2023/1775).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Kennisgroep Internationaal Belastingrecht (KG:40:2023:6: Standpunt over dubbele belastingheffing bij belang in GmbH & Co. KG). NLFiscaal, 2023/50(NLF 2023/2813).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Kennisgroep Internationaal Belastingrecht (nr. KG:040:2023:3: Standpunt over verrekening bronbelasting op interest over mezzaninelening). NLFiscaal, 2023/28(NLF 2023/1545).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Ministerie van Financiën (19 juni 2023; Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over bestrijding van drielandenpuntconstructies). NLFiscaal, 2023/36(NLF 2023/1991).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Ministerie van Financiën (36420; Overige fiscale maatregelen 2024; Versterking aanpak dividendstripping). NLFiscaal, 2023(NLFs 2023/0121).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Ministerie van Financiën (36425; Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen). NLFiscaal, 2023(NLFs 2023/123).
  • van Dun, M. (2023). Case note: MvF (nr. 2023-2897: Geactualiseerd besluit vermijden van dubbele belasting). NLFiscaal, 2023/21(NLF 2023/1168).
  • van Dun, M. (2023). Case note: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (nr. BRE-21_4922: Schumacker-rechtspraak leidt tot aftrek hypotheekrente voor in België woonachtig echtpaar). Case note on: Rechtbank-Zeeland-West-Brabant, 24/04/23, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023/25(NTFR 2023/1003).
  • van Dun, M. (2023). NTFR 2023/136. 136. Case note on: HR, 29/11/22, ECLI:NL:PHR:2022:1128 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023(4). [details]
  • van Dun, M. (2023). NTFR 2023/449. 449. Case note on: Hof Amsterdam, 14/07/22, 20/00142, 20/00144, ECLI:NL:GHAMS:2022:2939 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023(12). [details]

  2022

  • van Dun, M. (2022). Belastingheffing van naar Nederlands recht opgerichte, op Malta gevestigde bv. 0500. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 1/02/22, ECLI:NL:GHARL:2022:704 NLFiscaal, 7(10), 22-25. [details]
  • van Dun, M. (2022). Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022. NLFiscaal, 7(30), 37-40. Article 1444. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-28-07-2022.pdf
  • van Dun, M. (2022). Case note: MvF (7 december 2021, nr. 2021-21220: Uitvoeringsvoorschriften bronbelasting). NLFiscaal, 7(2), 34-37. Article 120. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-13-01-2022.pdf
  • van Dun, M. (2022). Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor Zwitsers loon van op schip (pijpenlegger) werkzame belanghebbende. 79. Case note on: HR, 24/12/21, ECLI:NL:HR:2021:1845 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(1). [details]
  • van Dun, M. (2022). Hof heeft Portugees belastingrecht inzake fiscaal inwonerschap van rechtspersonen correct uitgelegd. 1325. Case note on: HR, 21/02/22, ECLI:NL:PHR:2022:169 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(13). [details]
  • van Dun, M. (2022). NTFR 2022/3371. 3371. Case note on: HR, 26/07/22, 21/04113, ECLI:NL:PHR:2022:724 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(39). [details]
  • van Dun, M. (2022). NTFR 2022/3813. 3813. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 28/10/22, 21/2233, ECLI:NL:RBZWB:2022:6310 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(49). [details]
  • van Dun, M. (2022). NTFR 2022/3814. 3814. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 28/10/22, 21/1550 t/m 21/1553, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(49). [details]
  • van Dun, M. (2022). Non-existente rentelast terecht gecorrigeerd. 0249. Case note on: Rb. Den Haag, 9/12/21, 20/2453, ECLI:NL:RBDHA:2021:15110 NLFiscaal, 7(5), 8-10. [details]
  • van Dun, M. (2022). Verdrag Nederland-Mexico; eigen gebruik appartement kwalificeert als exploitatie. 1097. Case note on: HR, 27/05/22, ECLI:NL:HR:2022:771 NLFiscaal, 7(23), 27-29. [details]
  • van Dun, M. (2022). Voorkomingsartikel Verdrag NL-VS; in VS belaste inkomsten van dj. 1291. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 9/06/22, ECLI:NL:RBZWB:2022:3157 NLFiscaal, 7(27), 27-29. [details]
  • van Dun, M., & van der Woude, C. (2022). Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2022/2023. (Jurisprudentie en documentatie). Boom juridisch. [details]

  2021

  • van Dun, M. (2021). A-G Wattel vraagt Hoge Raad onder meer duidelijkheid te geven over reikwijdte Drielandenpuntarrest. 261. Case note on: PHR, 1/12/20, ECLI:NL:PHR:2020:1150 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(2). [details]
  • van Dun, M. (2021). Aanvulling op het begrip vaste inrichting in Nederland. NLFiscaal, NLFs 2021, Article 0129. https://www.nlfiscaal.nl/nlfiscaal-doc/DC3576E9A7BB0717C1258768004768AF [details]
  • van Dun, M. (2021). Artiest kan van zijn werkmaatschappij geheven buitenlandse bronbelasting niet verrekenen. 3213. Case note on: HR, 24/09/21, 20/01875, ECLI:NL:HR:2021:1352 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(39). [details]
  • van Dun, M. (2021). Belastingverdrag met Liechtenstein treedt op 31 mei 2021 in werking. 1071. Case note on: BZ, 7/05/21, Trb. 2021, 64 NLFiscaal, 6(21), 46-47. [details]
  • van Dun, M. (2021). Dienstbetrekking aan boord van schip; Nederland heeft heffingsrecht. 1817-1818. Case note on: HR, 30/04/21, 20/03226, ECLI:NL:PHR:2021:441 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(23). [details]
  • van Dun, M. (2021). Emissiekosten toerekenbaar aan Nederlandse vaste inrichting. 2075. Case note on: HR, 26/08/21, 21/00415, ECLI:NL:PHR:2021:769 NLFiscaal, 6(44), 14-16. [details]
  • van Dun, M. (2021). Geautomatiseerde berekening VVDB; toelichting op gehanteerde uitgangspunten. 0741. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 9/03/21, 2021-49042 (Syllabus VVV-IBR). NLFiscaal, 6(14), 59-62. [details]
  • van Dun, M. (2021). Geen teruggaaf dividendbelasting voor Group Trust; toereikende machtiging. 0433. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 30/10/20, ECLI:NL:RBZWB:2020:5305 NLFiscaal, 6(8), 15-17. [details]
  • van Dun, M. (2021). In het Verenigd Koninkrijk gevestigde pensioenverzekeringsmaatschappij heeft geen recht op teruggaaf Nederlandse dividendbelasting. 3312. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 5/08/21, ECLI:NL:RBZWB:2021:4008 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(40). [details]
  • van Dun, M. (2021). Is een afwijzing van een verzoek tot start onderlinge overlegprocedure een besluit?. 879-880. Case note on: ABRvS, 3/02/21, 201900918/1/A3, ECLI:NL:RVS:2021:205 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(10). [details]
  • van Dun, M. (2021). Nederland mag heffen over dividend uit Singapore aan aandeelhouder op Sint Maarten. 2191. Case note on: HR, 2/07/21, 20/01212, ECLI:NL:HR:2021:1044 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(27). [details]
  • van Dun, M. (2021). Over hele wereld optredende dj heeft mogelijk recht op verrekening van bronbelasting op buitenlandse optredens. 610. Case note on: HR, 7/01/21, ECLI:NL:PHR:2021:19 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(7). [details]
  • van Dun, M. (2021). Toerekening resultaten valutatermijncontracten; voorkomingswinst fiscale eenheid. 2321. Case note on: Hof Den Haag, 27/10/21, 19/00754, ECLI:NL:GHDHA:2021:2143 NLFiscaal, 6(49), 7-9. [details]

  2020

  • van Dun, M. (2020). A-G behandelt prejudiciële vragen over pensioenartikel belastingverdrag met Portugal. 2385. Case note on: PHR, 15/07/20, 20/01393, ECLI:NL:PHR:2020:694 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(33-34). [details]
  • van Dun, M. (2020). Antwoorden schriftelijk overleg Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020. 2184. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 21/09/20, 2020-0000166279 NLFiscaal, 5(42), 24-26. [details]
  • van Dun, M. (2020). Artikel 10 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 11 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 7 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Prevention of Treaty Abuse - Update 11 maart 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 8 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Dividend Transfer Transactions - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen. 0172. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 16/12/19, 2019-1846500 NLFiscaal, 5(3), 37-39. [details]
  • van Dun, M. (2020). Geen objectvrijstelling voor op Malta gevestigde bv. 0620. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 13/02/20, 17/2827 t/m 17/2829, ECLI:NL:RBNNE:2020:637 NLFiscaal, 5(11), 29-32. [details]
  • van Dun, M. (2020). Heffing van dividendbelasting niet in strijd met Unierecht. 1682. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 20/02/20, ECLI:NL:GHSHE:2020:655 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(23). [details]
  • van Dun, M. (2020). Heffingsrecht inzake vpb en DB niet beperkt door verdragen. 1586. Case note on: Hof Den Haag, 24/06/20, 19/00301 t/m 19/00304, ECLI:NL:GHDHA:2020:1044 NLFiscaal, 5(29), 57-60. [details]
  • van Dun, M. (2020). Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over pensioenartikel belastingverdrag met Portugal. 3171-3172. Case note on: HR, 6/11/20, 20/01393, ECLI:NL:HR:2020:1732 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(46). [details]
  • van Dun, M. (2020). Naar Malta verplaatste vennootschap; heffingsrecht Nederland. 0964. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 13/03/20, 19/00142 t/m 19/00144, ECLI:NL:GHSHE:2020:969 NLFiscaal, 5(17), 16-19. [details]
  • van Dun, M. (2020). Toerekening resultaten valutatermijncontracten; voorkomingswinst fiscale eenheid. 0229. Case note on: Rb. Den Haag, 31/10/19, 17/6882 t/m 17/6886, ECLI:NL:RBDHA:2019:12874 NLFiscaal, 5(4), 37-39. [details]
  • van Dun, M., & van der Woude, C. (2020). Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021. (Jurisprudentie en documentatie). Boom juridisch. [details]

  2019

  • van Dun, M. (2019). Actualisering beleidsbesluit diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam. 968. Case note on: Besluit van de Staatssecretaris van Financiën, 19/03/19, 2019-30576 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(16). [details]
  • van Dun, M. (2019). Aftrek voorkoming dubbele belasting voor in Italië gestationeerde gezagvoerder. 1081. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 18/01/19, ECLI:NL:GHSHE:2019:170 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(18). [details]
  • van Dun, M. (2019). Afwaarderingsverlies op tbs-vordering die na emigratie naar België is ontstaan is niet aftrekbaar als row. 690. Case note on: HR, 15/03/19, ECLI:NL:HR:2019:358 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(12). [details]
  • van Dun, M. (2019). Definitie begrip vaste inrichting inkomstenbelasting. 0125. Case note on: MvF, 17/09/19, 35303 (Overige Fiscale Maatregelen 2020). NLFiscaal, NLFs 2019.
  • van Dun, M. (2019). Definitie begrip vaste inrichting loonbelasting. 0124. Case note on: MvF, 17/09/19, 35303 (Overige Fiscale maatregelen 2020). NLFiscaal, NLFs 2019.
  • van Dun, M. (2019). Definitie begrip vaste inrichting vennootschapsbelasting. 0130. Case note on: MvF, 17/09/19, 35303 (Overige Fiscale Maatregelen 2020). NLFiscaal, NLFs 2019.
  • van Dun, M. (2019). FED 2019/123. 123. Case note on: HR, 30/11/18, 17/01640, ECLI:NL:HR:2018:2202, ECLI:NL:PHR:2018:132 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(19), 3-9. [details]
  • van Dun, M. (2019). FED 2019/14. 14. Case note on: HR, 2/11/18, ECLI:NL:HR:2018:2034 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(3), 17-22. [details]
  • van Dun, M. (2019). Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor Brits overheidspensioen nu overgangsregeling Verdrag VK-Nederland niet van toepassing is. 2437. Case note on: HR, 27/09/19, ECLI:NL:HR:2019:1444 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(40). [details]
  • van Dun, M. (2019). Geen hogere verrekening van bronbelasting voor dj. 1693. Case note on: Rb. Gelderland, 1/07/19, ECLI:NL:RBGEL:2019:2890 NLFiscaal, 4(30), 67-69. [details]
  • van Dun, M. (2019). Geen sprake van vaste inrichting; geen voorkoming van dubbele belasting. 1070. Case note on: HR, 26/03/19, ECLI:NL:PHR:2019:308 NLFiscaal, 4(19), 38-41. [details]
  • van Dun, M. (2019). Met terugwerkende kracht verkregen recht op overheidspensioen uit VK: toewijzing heffingsrecht krachtens overgangsregeling verdragswijziging. 1635. Case note on: PHR, 9/05/19, ECLI:NL:PHR:2019:493 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(26). [details]
  • van Dun, M. (2019). Tweede en Eerste Kamer stemmen in met goedkeuring MLI. 551. Case note on: TK, 6/02/19, 34853 (R2096) NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(10). [details]
  • van Dun, M. (2019). Winsten ter zake van in België verkochte bloemen; Nederland heffingsbevoegd. 0471. Case note on: Hof Den Haag, 24/10/18, 18/00379 t/m 18/00383, ECLI:NL:GHDHA:2018:3777 NLFiscaal, 4(9), 56-58. [details]

  2018

  • Bosman, A., van Dun, M., & Jorritsma, A. (2018). Goedkeuringswetsvoorstel multilateraal instrument naar Tweede Kamer: MvF 21 december 2017, 34 853. NLFiscaal, 3(2), 47-58. Article 0103. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*11-01-2018/$file/NLF-11-01-2018.pdf?openelement
  • van Dun, M. (2018). Afwaardering van tbs-vordering die na emigratie is ontstaan, is niet aftrekbaar als row. 2137. Case note on: PHR, 26/04/18, ECLI:NL:PHR:2018:467 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(38). [details]
  • van Dun, M. (2018). De aan de vaste inrichting toe te rekenen winst is terecht vastgesteld op 50% van de aan belanghebbende toekomende rente op de lening aan de bv. 2839. Case note on: Hof Amsterdam, 12/07/18, ECLI:NL:GHAMS:2018:2438 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(50). [details]
  • van Dun, M. (2018). Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam. 551. Case note on: Besluit van de Staatssecretaris van Financiën, 5/02/18, 2018-5551 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10). [details]
  • van Dun, M. (2018). Hof gaat uit van juiste bewijslastverdeling voor inwonerschap. 200. Case note on: HR, 19/01/18, ECLI:NL:HR:2018:48 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(4). [details]
  • van Dun, M. (2018). Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken: MvF 9 mei 2018. NLFiscaal, 3(22), 28-29. Article 1152. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-07-06-2018.pdf
  • van Dun, M. (2018). Pensioenuitkering in Portugal belast. 1651. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 25/05/18, 17/00200, ECLI:NL:GHSHE:2018:2263 NLFiscaal, 3(31), 27-28. [details]
  • van Dun, M. (2018). Rechtspersoon gevestigd in staat waarin deze wordt geleid en bestuurd. 199. Case note on: HR, 19/01/18, ECLI:NL:HR:2018:47 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(4). [details]
  • van Dun, M. (2018). UN Committee of Experts publiceert VN-Modelverdrag 2017. 1483. Case note on: VN, 17/05/18 (VN-Modelverdrag 2017). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(26). [details]
  • van Dun, M. (2018). Verrekenbare bronbelasting dividenden uit EU-landen maximaal 15%; contractbreuk?. 2517. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 31/08/18, 17/00694, ECLI:NL:GHSHE:2018:3653 NLFiscaal, 3(48), 34-36. [details]
  • van Dun, M. (2018). Verrekening van dividendbelasting onder het verdrag met Frankrijk. 1910. Case note on: HR, 10/07/18, 17/05316, ECLI:NL:PHR:2018:831 NLFiscaal, 3(36), 35-38. [details]
  • van Dun, M. (2018). Wijzigingsprotocol Verdrag Nederland-Denemarken gepubliceerd: BUZA 28 mei 2018. NLFiscaal, 3(23), 40. Article 1207. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-31-05-2018.pdf

  2017

  • van Dun, M. (2017). Artikel 10 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 11 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 7 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Prevention of Treaty Abuse. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 8 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Dividend Transfer Transactions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Bij berekening 183-dagenperiode moet 'physical presence-methode' worden gehanteerd. 1577. Case note on: PHR, 11/05/17, ECLI:NL:PHR:2017:374 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(26). [details]
  • van Dun, M. (2017). Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? Prejudiciële vragen. 0726. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 9/03/17, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 NLFiscaal, 2(14), 10-11. [details]
  • van Dun, M. (2017). Conserverende aanslag voor pensioenaanspraken bij emigratie naar Israël is (deels) niet in strijd met goede verdragstrouw. 2954. Case note on: HR, 24/11/17, ECLI:NL:HR:2017:2985 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48). [details]
  • van Dun, M. (2017). Duiding begrip belastingjaar in Verdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten. 1774. Case note on: Hof Amsterdam, 11/04/17, ECLI:NL:GHAMS:2017:2577 NLFiscaal, 2(30), 72-74. [details]
  • van Dun, M. (2017). FED 2017/130. 130. Case note on: HR, 14/07/17, 16/03578, ECLI:NL:HR:2017:1326 Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(20). [details]
  • van Dun, M. (2017). Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over strijd met goede verdragstrouw bij conserverende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken. A-G beantwoordt prejudiciële vragen: conserverende aanslag voor negatieve uitgaven ter zake van lijfrente wel mogelijk, voor pensioen niet mogelijk. 1862-1863. Case note on: HR, 14/07/17, ECLI:NL:HR:2017:1324 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(30). [details]
  • van Dun, M. (2017). Overeenkomst tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk over de fiscale behandeling van pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd door verzekeraars. 360. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 22/12/16, 2016-0000232006 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(6). [details]
  • van Dun, M., & Jaeger, L. (2017). Winst Belgische bedrijvendokters in Nederland belast?. 1013. Case note on: HR, 14/04/17, ECLI:NL:HR:2017:673 NLFiscaal, 2(19), 43-50. [details]

  2016

  • van Dun, M. (2016). Belastingverdrag met Portugal mist toepassing bij belastingheffing over jaren voorafgaand aan 2001. Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghouder. 2863-2864. Case note on: HR, 28/11/16, 15/04980, ECLI:NL:HR:2016:2498 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(48). [details]
  • van Dun, M. (2016). Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghouder. 1986. Case note on: PHR, 28/04/16, ECLI:NL:PHR:2016:369 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(31/32), 49-52. [details]
  • van Dun, M. (2016). Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid. 331. Case note on: HR, 18/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3599 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(1), 32-34. [details]
  • van Dun, M. (2016). Schadevergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling. 2376. Case note on: HR, 23/09/16, ECLI:NL:HR:2016:2124 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(39). [details]
  • van Dun, M. (2016). Statutair in de VK gevestigde Ltd. is inhoudingsplichtig voor in Nederland woonachtige dga. 1597. Case note on: Hof Amsterdam, 23/02/16, ECLI:NL:GHAMS:2016:915 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(25), 9-11. [details]
  • van Dun, M. (2016). Vergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling. 794. Case note on: PHR, 2/12/15, ECLI:NL:PHR:2015:2492 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(10), 13-15. [details]

  2015

  • van Dun, M. (2015). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 15/00684: Tijdsevenredige berekening premiedeel algemene heffingskorting is geen EU-rechtelijk verboden onderscheid). 3083. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 25/09/15, ECLI:NL:GHSHE:2015:3717 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(49), 43-45. [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00464: Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid tussen geldverstrekker en belanghebbende). 1161. Case note on: Hof Amsterdam, 16/01/15, ECLI:NL:GHAMS:2015:328 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(15), 7-8. [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00621: Vergoeding kwalificeert niet als een voordeel uit hoofde van een deelneming maar eerder als een schadevergoeding). 2266. Case note on: Hof Amsterdam, 23/04/15, ECLI:NL:GHAMS:2015:1716 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(35), 15-27. [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00665: Brits 'State Pension' mag worden belast in Nederland). 2925. Case note on: Hof Amsterdam, 24/09/15, ECLI:NL:GHAMS:2015:3978 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(46), 43-45. [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00035, nr. 14/00036: Aan Zwitserse dochtermaatschappij betaalde marketingvergoeding vormt informeel kapitaal). 1691. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 17/03/15, ECLI:NL:GHARL:2015:2295 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(24), 32-. [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00626: Belanghebbende gehouden aan onherroepelijke E101-verklaring, geen conversie inkomenbestanddelen voor verdrag). 2085. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 16/06/15, ECLI:NL:GHARL:2015:4338 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(31), 33-34. [details]
  • van Dun, M. (2015). Rb. Zeeland-West Brabant (nr. 11/3899, nr. 11/03898, nr. 11/03440: Kosten aankoop immaterieel actief kunnen deels aan vaste inrichting worden toegerekend). 525. Case note on: Rb. Zeeland-West Brabant, 3/09/14, ECLI:NL:RBZWB:2014:6101 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(5), 38-45. [details]
  • van Dun, M. (2015). Rb. Zeeland-West-Brabant (nr. 14/2518, nr. 14/2519, nr. 14/2520: In België woonachtige dga van bv is belasting- en premieplichtig in Nederland). 1436. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 4/02/15, ECLI:NL:RBZWB:2015:701 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(19), 35-36. [details]

  2014

  • van Dun, M. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00729: Nederland is heffingsbevoegd ter zake van WAO-uitkering betaald aan inwoner van Thailand). 849. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 13/10/13, ECLI:NL:GHSHE:2013:4889 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(10). [details]

  2013

  • van Dun, M. (2013). De oldtimervrijstelling in de motorrijtuigenbelasting: van oude auto's, de dingen die voorbijrijden... Fiscaal Tijdschrift FED, 73(16/17), 3-12. Article 76. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C36C9F&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (nr. 11/02952, LJN BX4018: Heffingsrecht over afwaardering vordering komt toe aan België). 522. Case note on: HR, 1/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BX4018; ECLI:NL:PHR:2013:BX4018 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(11). [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (nr.11/05073, LJN BX7917: Art. 46 BVDB 2001 staat niet in de weg aan benutten van stallingswinst in daaropvolgend jaar). 274. Case note on: HR, 25/01/13, ECLI:NL:HR:2013:BX7917 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(6), 34-37. [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (zaaknr. 11/05198, LJN BW9073: bijzondere bewijslastverdeling art. 35b lid 7 BRK blijft van toepassing totdat rechtspersoon er in slaagt aannemelijk te maken dat de plaats van zijn werkelijke leiding is verplaatst naar een van de andere landen van het Koninkrijk). 37. Case note on: HR, 30/11/12, ECLI:NL:HR:2012:BW9073; ECLI:NL:PHR:2012:BW9073 Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(7), 16-21. [details]
  • van Dun, M. (2013). Rb. Haarlem (nr. 12/00694, LJN BY9774: Status vrijgestelde beleggingsinstelling pas mogelijk vanaf moment existentie). 844. Case note on: Rb. Haarlem, 20/11/12, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY9774 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(17). [details]

  2012

  • van Dun, M. (2012). De verdragsrechtelijke positie van de fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(46), 4-11. Article 2578. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-2578 [details]
  • van Dun, M. (2012). HR (nr. 10/05383, LJN BT2199: bij beoordeling verdragsinwonerschap moeder van fiscale eenheid is feitelijke leiding van alleen moeder beslissend). 2603. Case note on: HR, 3/02/12, ECLI:NL:HR:2012:BT2199; ECLI:NL:PHR:2012:BT2199 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(46), 62-63. [details]
  • van Dun, M. (2012). Rb. Arnhem (nr. 11/04594, LJN BX7569: schadevergoeding vanwege niet geleverde aandelen aan derde valt niet onder deelnemingsvrijstelling). 2796. Case note on: Rb. Arnhem, 6/09/12, ECLI:NL:RBARN:2012:BX7569 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(50), 36-37. [details]

  2011

  • van Dun, M. (2011). Hof Arnhem (nr. 09/00169, nr. 09/00180, LJN BQ9237: voldoening van uit vonnis voortvloeiende schuld aandeelhouder niet ten laste van resultaat). 1821. Case note on: Hof Arnhem, 15/06/11, ECLI:NL:GHARN:2001:BQ9237 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(33), 14-15. [details]

  2010

  • van Dun, M. (2010). Hof Den Haag (nr. 09/00545, LJN BM1096: vrijgesteld inkomen Europese Octrooiorganisatie telt niet mee bij bepaling drempel buitengewone uitgaven). 1565. Case note on: Hof Den Haag, 2/03/10, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1096 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(27), 38-40. [details]
  • van Dun, M. (2010). Over de aansprakelijkheid voor belastingschulden bij de zetelverplaatsing van vennootschappen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(13), 3-6. Article 770. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-770 [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Arnhem (nr. 08/01616, LJN BK3270: voormalig bestuurder van geliquideerde vennootschap terecht aansprakelijk gesteld). 810. Case note on: Rb. Arnhem, 20/10/09, ECLI:NL:RBARN:2009:BK3270 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(13), 61-64. [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Breda (nr. 08/01858: ongelijke behandeling in tijdsevenredige herleiding premie-inkomen). 45. Case note on: Rb. Breda, 6/11/09, ECLI:NL:RBBRE:2009:BK4153 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(1), 82-83. [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Breda (nr. 08/04948, LJN BL5304: directie belanghebbende feitelijk vanuit Nederland gevoerd). 893. Case note on: Rb. Breda, 1/02/10, ECLI:NL:RBBRE:2010:BL5304 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(15), 23-24. [details]

  2009

  • van Dun, M. (2009). Hof Amsterdam (Feitelijke leiding in Nederland: binnenlandse belastingplicht: 05/00208, 05/00210, 05/00211, 05/00212). 2268. Case note on: Hof Amsterdam, 23/07/09 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(44), 19-20. [details]
  • van Dun, M. (2009). Rb Arnhem (Werkelijke leiding vennootschap niet verplaatst naar Nederlandse Antillen: 07/03278). 1654. Case note on: Rb Arnhem, 15/05/09 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 23-25. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Boom Uitgevers Den Haag BV
   (co-) auteur Jurisprudentiebundel Internationaal Belastingrecht
  • PwC Belastingadviseurs NV
   senior manager Knowledge Centre
  • Stichting Opleiding Belastingadviseurs
   docent internationaal belastingrecht
  • Wolters Kluwer Nederland BV
   auteur Fiscaal Tijdschrift FED
  • St. International Tax Centre Leiden
   docent internationaal belastingrecht
  • Stichting NL Fiscaal
   auteur NL Fiscaal
  • SDU
   auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
  • Wolters Kluwer Nederland BV
   auteur Fiscale Monografie "Voorkoming dubbele belasting"