For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Dr. M. (Michel) van Dun

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number:107
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Publications

  2021

  • van Dun, M., & Lamers, A. W. G. (2021). De vaste inrichting in de vennootschapsbelasting en conditionele bronbelasting: enkele recente en toekomstige ontwikkelingen (deel 2). MBB. Belastingbeschouwingen, 2021(1), 11-25. [2021/2]. https://www.ndfr.nl/Tijdschriften/Item/MBB2021-01-2

  2020

  • van Dun, M. (2020). Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020. NLFiscaal, 2020(8), [2020/8]. https://www.nlfiscaal.nl/nlfw2020/8
  • van Dun, M., & Lamers, A. W. G. (2020). De vaste inrichting in de vennootschapsbelasting en conditionele bronbelasting: enkele recente en toekomstige ontwikkelingen (deel 1). MBB. Belastingbeschouwingen, 2020(12), 540-554. [2020/43].

  2016

  • Thoen, J. W., & van Dun, M. (2016). Brexit = Tax it: De directe fiscale pijn van Brexit . Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7171), 1544-1553. [244]. [details]

  2021

  • van Dun, M. (2021). A-G Wattel vraagt Hoge Raad onder meer duidelijkheid te geven over reikwijdte Drielandenpuntarrest. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 69-71. [NTFR 2021/261].
  • van Dun, M. (2021). Case note: Conclusie A-G Wattel nr. 20/01875: Over hele wereld optredende dj heeft mogelijk recht op verrekening van bronbelasting op buitenlandse optredens. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(7), [2021/610].
  • van Dun, M. (2021). Case note: MvF (2021-49042: Geautomatiseerde berekening VVDB; toelichting op gehanteerde uitgangspunten). NLFiscaal, 2021(14), [NLFiscaal 2021/0741].
  • van Dun, M. (2021). Case note: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Geen teruggaaf dividendbelasting voor Group Trust; toereikende machtiging). NLFiscaal, 2021(8), [NLF 2021/0433].
  • van Dun, M. (2021). Case note: RvS (nr. 201900918/1/A3: Is een afwijzing van een verzoek tot start onderlinge overlegprocedure een besluit? I). NTFR 2021/879. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3/02/21 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(10).
  • van Dun, M. (2021). Case note: RvS (nr. 201904489/1/A3: Is een afwijzing van een verzoek tot start onderlinge overlegprocedure een besluit? II). NTFR 2021/880. Case note on: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3/02/21 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(10).

  2020

  • van Dun, M. (2020). Artikel 10 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 11 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 7 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Prevention of Treaty Abuse - Update 11 maart 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Artikel 8 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Dividend Transfer Transactions - Update 17 februari 2020. In O. Marres, F. Snel, & M. de Wilde (Eds.), NDFR - Deel Internationaal - MLI SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2020). Conclusie A-G Wattel (nr. 20/01393: A-G behandelt prejudiciële vragen over pensioenartikel belastingverdrag met Portugal). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(33-34), 33-36. [2020/2385].
  • van Dun, M. (2020). HR (nr. 20/01393: Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over pensioenartikel belastingverdrag met Portugal I. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(46), 40-43. [NTFR 2020/3171].
  • van Dun, M. (2020). HR (nr. 20/01404: Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over pensioenartikel belastingverdrag met Portugal II). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Racht, 2020(46), 43-48. [NTFR 2020/3172].
  • van Dun, M. (2020). Hof Den Bosch (nr. 19/00142 t/m 19/00144: Naar Malta verplaatste vennootschap; heffingsrecht Nederland). NLFiscaal, 2020(17), 16-19. [NLF 2020/0964].
  • van Dun, M. (2020). Hof Den Bosch (nr. 19/00297: Heffing van dividendbelasting niet in strijd met Unierecht). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020(23), 59-61. [NTFR 2020/1682].
  • van Dun, M. (2020). Hof Den Haag (nr. 19/00301 t/m 19/00304: Heffingsrecht inzake vpb en DB niet beperkt door verdragen). NLFiscaal, 2020(29), 57-60. [2020/1586].
  • van Dun, M. (2020). Ministerie van Financiën (Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500: Belastingverdragen; gevolgen van de non-discriminatiebepalingen). NLFiscaal, 2020(3), 37-39. [NLF 2020/0172].
  • van Dun, M. (2020). Ministerie van Financiën (nr. 2020-0000166279: Antwoorden schriftelijk overleg Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020). NLFiscaal, 2020(42), 22-26. [NLF 2020/2184].
  • van Dun, M. (2020). Rb Noord-Nederland (nr. 17/2827 t/m 17/2829: Geen objectvrijstelling voor op Malta gevestigde bv). NLFiscaal, 2020(11), 29-32. [NLF 2020/0620].
  • van Dun, M. (2020). Rb. Den Haag (nr. 17/6882: Toerekening resultaten valutatermijncontracten; voorkomingswinst fiscale eenheid). NLFiscaal, 2020(4), 37-39. [NLF 2020/0229].
  • van Dun, M., & van der Woude, C. (2020). Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021. (Jurisprudentie en documentatie). Boom juridisch. [details]

  2019

  • van Dun, M. (2019). Besluit staatssecretaris van Financiën (2019-30576: Actualisering beleidsbesluit diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(16), 14-16. [2019/968].
  • van Dun, M. (2019). FED 2019/123. 123. Case note on: HR, 30/11/18, 17/01640, ECLI:NL:HR:2018:2202, ECLI:NL:PHR:2018:132 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(19), 3-9. [details]
  • van Dun, M. (2019). HR (nr. 17/03918: Ierse deelneming aangemerkt als laagbelaste beleggingsdeelneming; voordeel is vermomde dividenduitkering). Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(14), 17-22. [2019/14].
  • van Dun, M. (2019). HR (nr. 17/04329: Afwaarderingsverlies op tbs-vordering die na emigratie naar België is ontstaan is niet aftrekbaar als row). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(12), 36-38. [2019/690].
  • van Dun, M. (2019). HR (nr. 18/04850: Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor Brits overheidspensioen nu overgangsregeling Verdrag VK-Nederland niet van toepassing is). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2019(40), 38-40. [2019/2437].
  • van Dun, M. (2019). Hof Den Haag (rolnr. 18/00379 t/m rolnr. 18/00383: Winsten ter zake van in België verkochte bloemen: Nederland heffingsbevoegd). NLFiscaal, 2019(9), 56-58. [NLFiscaal 2019/0471].
  • van Dun, M. (2019). Hof ’s-Hertogenbosch (nr. 17/00733: Aftrek voorkoming dubbele belasting voor in Italië gestationeerde gezagvoerder). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(18), 17-19. [NTFR 2019/1081].
  • van Dun, M. (2019). MvF (35 303: Wet Overige Fiscale Maatregelen 2020 - Definitie begrip vaste inrichting inkomstenbelasting). NLFiscaal special, 2019(0125), [2019/0125].
  • van Dun, M. (2019). MvF (35 303: Wet Overige Fiscale Maatregelen 2020 - Definitie begrip vaste inrichting loonbelasting). NLFiscaal special, 2019(0124), [2019/0124].
  • van Dun, M. (2019). MvF (35 303: Wet Overige Fiscale Maatregelen 2020 - Definitie begrip vaste inrichting vennootschapsbelasting). NLFiscaal special, 2019(0130), [2019/0130].
  • van Dun, M. (2019). PHR (nr. 17/05809: Geen sprake van vaste inrichting; geen voorkoming van dubbele belasting). NLFiscaal, 2019(19), 38-41. [1070].
  • van Dun, M. (2019). PHR (nr. 18/04850: Met terugwerkende kracht verkregen recht op overheidspensioen uit VK: toewijzing heffingsrecht krachtens overgangsregeling verdragswijziging). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(26), 38-39. [2019/1635].
  • van Dun, M. (2019). Rb. Gelderland (nr. 18/4028: Geen hogere verrekening van bronbelasting voor dj). NLFiscaal, 2019(30), 67-69. [NLF 2019/1693].
  • van Dun, M. (2019). Tweede Kamer (34 853 (R2096), nr. 8: Tweede en Eerste Kamer stemmen in met goedkeuring MLI). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(10), 35-36. [2019/493].

  2018

  • Bosman, A., van Dun, M., & Jorritsma, A. (2018). Goedkeuringswetsvoorstel multilateraal instrument naar Tweede Kamer: MvF 21 december 2017, 34 853. NLFiscaal, 3(2), 47-58. [0103].
  • van Dun, M. (2018). Besluit Staatsecretaris van Financiën (2018-5551: Diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10), [551].
  • van Dun, M. (2018). HR (nr. 16/003321: Rechtspersoon gevestigd in staat waarin deze wordt geleid en bestuurd). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(4), 39-42. [199].
  • van Dun, M. (2018). HR (nr. 16/05066: Hof gaat uit van juiste bewijslastverdeling voor inwonerschap). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(4), 42-42. [200].
  • van Dun, M. (2018). Hof Amsterdam (nr. 17/000407 t/m nr. 17/000410: De aan de vaste inrichting toe te rekenen winst is terecht vastgesteld op 50% van de aan belanghebbende toekomende rente op de lening aan bv). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(50), [NTFR 2018/2839].
  • van Dun, M. (2018). Hof ’s-Hertogenbosch (rolnr. 17/00200: Pensioenuitkering in Portugal belast). NLFiscaal, 2018(31), 27-28. [NLF 2018/1651].
  • van Dun, M. (2018). Hof ’s-Hertogenbosch (rolnr. 17/00694: Verrekenbare bronbelasting dividenden uit EU-landen maximaal 15%; contractbreuk?). NL Fiscaal, 2018(48), 34-36. [NLF 2018/2517].
  • van Dun, M. (2018). Nederland wijzigt belastingverdrag met Denemarken: MvF 9 mei 2018. NLFiscaal, 3(22), 28-29. [1152].
  • van Dun, M. (2018). PHR (nr. 17/04329: Afwaardering van tbs-vordering die na emigratie is ontstaan, is niet aftrekbaar als row). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(38), 32-33. [NTFR 2018/2137].
  • van Dun, M. (2018). PHR (nr. 17/05316: Verrekening van dividendbelasting onder het verdrag met Frankrijk). NLFiscaal, 2018(36), 35-38. [NLF 2018/1910].
  • van Dun, M. (2018). UN (UN Committee of Experts publiceert VN-Modelverdrag 2017). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht , 2018(26), 24-26. [2018/1483].
  • van Dun, M. (2018). Wijzigingsprotocol Verdrag Nederland-Denemarken gepubliceerd: BUZA 28 mei 2018. NLFiscaal, 3(23), 40. [1207].

  2017

  • van Dun, M. (2017). Artikel 10 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 11 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 7 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Prevention of Treaty Abuse. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR - Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Artikel 8 OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag - Dividend Transfer Transactions. In OESO-Multilateraal anti-BEPS verdrag (NDFR Deel Internationaal en EU-belastingrecht). SDU Fiscale & Financiële Uitgevers.
  • van Dun, M. (2017). Besluit Staatssecretaris van Financiën (22 december 2016, 2016-0000232006, Overeenkomst tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk over de fiscale behandeling van pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd door verzekeraars). NTFR, 2017(6), 54-55. [360].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 15/02197: Winst Belgische bedrijvendokters in Nederland belast?). NLFiscaal, 2017(19), 43-50. [1013].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 16/03578). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2017(26), 39-42. [1577].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 16/03578: Voor de 183-dagenregeling is de fysieke aanwezigheid maatgevend). Fiscaal tijdschrift FED, 2017(20), 14-19. [130].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 17/00515: Conserverende aanslag voor pensioenaanspraken bij emigratie naar Israël is (deels) niet in strijd met goede verdragstrouw). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(48), 50-51. [2954].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 17/01256 (Conclusie A-G): A-G beantwoordt prejudiciële vragen: conserverende aanslag voor negatieve uitgaven ter zake van lijfrente wel mogelijk, voor pensioen niet mogelijk). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal recht, 2017(30), 28-29. [1863].
  • van Dun, M. (2017). HR (nr. 17/01256). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(30), 23-27. [1862].
  • van Dun, M. (2017). Hof Amsterdam (nr. 16/00225: Duiding begrip belastingjaar in Verdrag Nederland-Verenigde Arabische Emiraten). NLFiscaal, 2017(30), 72-74. [1774].
  • van Dun, M. (2017). Rb. Zeeland-West-Brabant (16/3350: Conserverende aanslag in strijd met goede verdragstrouw? Prejudiciële vragen). NLFiscaal, 2017, 10-11. [0726].

  2016

  • van Dun, M. (2016). HR (Conclusie A-G) (nr. 15/02428: Vergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(10), 13-15. [794]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-794 [details]
  • van Dun, M. (2016). HR (conclusie A-G) (zaaknr: 15/04977, 15/04980, 15/04982: Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghouder). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(31/32), 49-52. [1986]. http://notariaat.sdu.nl/algemeen/document?id=g-HENE-NTFR2016-1986 [details]
  • van Dun, M. (2016). HR (nr. 15/00942: Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(1), 32-34. [331]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-331 [details]
  • van Dun, M. (2016). HR (nr. 15/04977: Geen heffing over fictief salaris van een in Portugal wonende aanmerkelijkbelanghuder). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(48), [2864].
  • van Dun, M. (2016). HR (nr. 15/04980: Belastingverdrag met Portugal mist toepassing bij belastingheffing over jaren voorafgaand aan 2001). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(48), [2863].
  • van Dun, M. (2016). Hof Amsterdam (nrs. 15/00149 t/m 15/00156: Statutair in de VK gevestigde Ltd. is inhoudingsplichtig voor in Nederland woonachtige dga). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(25), 9-11. [1597]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2016-1597 [details]
  • van Dun, M. (2016). Hoge Raad (nr. 15/02428: Schadevergoeding voor schending voorkeursrecht valt niet onder deelnemingsvrijstelling). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(39), 52-55. [2376].

  2015

  • van Dun, M. (2015). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 15/00684: Tijdsevenredige berekening premiedeel algemene heffingskorting is geen EU-rechtelijk verboden onderscheid). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(49), 43-45. [3083]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-3083 [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00464: Geen onzakelijke lening wegens ontbreken gelieerdheid tussen geldverstrekker en belanghebbende). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(15), 7-8. [1161]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1161 [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00621: Vergoeding kwalificeert niet als een voordeel uit hoofde van een deelneming maar eerder als een schadevergoeding). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(35), 15-27. [2266]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2266 [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00665: Brits 'State Pension' mag worden belast in Nederland). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(46), 43-45. [2925]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2925 [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00035, nr. 14/00036: Aan Zwitserse dochtermaatschappij betaalde marketingvergoeding vormt informeel kapitaal). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(24), 32-. [1691]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1691 [details]
  • van Dun, M. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00626: Belanghebbende gehouden aan onherroepelijke E101-verklaring, geen conversie inkomenbestanddelen voor verdrag). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(31), 33-34. [2085]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2085 [details]
  • van Dun, M. (2015). Rb. Zeeland-West Brabant (nr. 11/3899, nr. 11/03898, nr. 11/03440: Kosten aankoop immaterieel actief kunnen deels aan vaste inrichting worden toegerekend). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(5), 38-45. [525]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-525 [details]
  • van Dun, M. (2015). Rb. Zeeland-West-Brabant (nr. 14/2518, nr. 14/2519, nr. 14/2520: In België woonachtige dga van bv is belasting- en premieplichtig in Nederland). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(19), 35-36. [1436]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1436 [details]

  2014

  • van Dun, M. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00729: Nederland is heffingsbevoegd ter zake van WAO-uitkering betaald aan inwoner van Thailand). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(10), [849]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-849 [details]

  2013

  • van Dun, M. (2013). De oldtimervrijstelling in de motorrijtuigenbelasting: van oude auto's, de dingen die voorbijrijden... Fiscaal Tijdschrift FED, 73(16/17), 3-12. [76]. [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (nr. 11/02952, LJN BX4018: Heffingsrecht over afwaardering vordering komt toe aan België). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(11), [522]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-522 [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (nr.11/05073, LJN BX7917: Art. 46 BVDB 2001 staat niet in de weg aan benutten van stallingswinst in daaropvolgend jaar). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(6), 34-37. [274]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-274 [details]
  • van Dun, M. (2013). HR (zaaknr. 11/05198, LJN BW9073: bijzondere bewijslastverdeling art. 35b lid 7 BRK blijft van toepassing totdat rechtspersoon er in slaagt aannemelijk te maken dat de plaats van zijn werkelijke leiding is verplaatst naar een van de andere landen van het Koninkrijk). Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(7), 16-21. [37]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C20DFC&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • van Dun, M. (2013). Rb. Haarlem (nr. 12/00694, LJN BY9774: Status vrijgestelde beleggingsinstelling pas mogelijk vanaf moment existentie). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(17), [844]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-844 [details]

  2012

  • van Dun, M. (2012). De verdragsrechtelijke positie van de fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(46), 4-11. [2578]. [details]
  • van Dun, M. (2012). HR (nr. 10/05383, LJN BT2199: bij beoordeling verdragsinwonerschap moeder van fiscale eenheid is feitelijke leiding van alleen moeder beslissend). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(46), 62-63. [2603]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-2603 [details]
  • van Dun, M. (2012). Rb. Arnhem (nr. 11/04594, LJN BX7569: schadevergoeding vanwege niet geleverde aandelen aan derde valt niet onder deelnemingsvrijstelling). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(50), 36-37. [2796]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012-2796 [details]

  2011

  • van Dun, M. (2011). Hof Arnhem (nr. 09/00169, nr. 09/00180, LJN BQ9237: voldoening van uit vonnis voortvloeiende schuld aandeelhouder niet ten laste van resultaat). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(33), 14-15. [1821]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-1821 [details]

  2010

  • van Dun, M. (2010). Hof Den Haag (nr. 09/00545, LJN BM1096: vrijgesteld inkomen Europese Octrooiorganisatie telt niet mee bij bepaling drempel buitengewone uitgaven). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(27), 38-40. [1565]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-1565 [details]
  • van Dun, M. (2010). Over de aansprakelijkheid voor belastingschulden bij de zetelverplaatsing van vennootschappen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(13), 3-6. [770]. [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Arnhem (nr. 08/01616, LJN BK3270: voormalig bestuurder van geliquideerde vennootschap terecht aansprakelijk gesteld). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(13), 61-64. [810]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-810 [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Breda (nr. 08/01858: ongelijke behandeling in tijdsevenredige herleiding premie-inkomen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(1), 82-83. [45]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-45 [details]
  • van Dun, M. (2010). Rb. Breda (nr. 08/04948, LJN BL5304: directie belanghebbende feitelijk vanuit Nederland gevoerd). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(15), 23-24. [893]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010-893 [details]

  2009

  • van Dun, M. (2009). Hof Amsterdam (Feitelijke leiding in Nederland: binnenlandse belastingplicht: 05/00208, 05/00210, 05/00211, 05/00212). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(44), 19-20. [2268]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2009_2268 [details]
  • van Dun, M. (2009). Rb Arnhem (Werkelijke leiding vennootschap niet verplaatst naar Nederlandse Antillen: 07/03278). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 23-25. [1654]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2009_1654 [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities