For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. R.P.C. (Rob) Cornelisse

Tax law
Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Isabel Nabuurs

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: A.9.14
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Curriculum vitae

  Rob Cornelisse is sedert zijn voltooiing van de studie Fiscale economie in 1983 (cum laude) verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij promoveerde in 1992 op het proefschrift "Enige fiscale aspecten van goodwill". In 1999 is hij benoemd tot hoogleraar Belastingrecht. Hij is als annotator verbonden aan de BNB. Hij is lid van de redactie van de FED. Daarnaast is hij als counsel verbonden aan Loyens & Loeff.

  Publicaties

  Download hieronder bij Verwijzing het overzicht van publicaties.

  Bereikbaarheid

  Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht: 020-5253459;
  Privé: 035-5247633
  Mobiel: 06-57599278

 • Publications

  2023

  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Fokker II-arrest en het keurlonenarrest; aftrek van niet betaalde kosten (samen met C.B. Bavinck) WFR 2023/2. Weekblad voor Fiscaal Recht, 2023. https://www.inview.nl/document/ide1c0ff4e7d884ed494b5d760707e0af7?ctx=WKNL_CSL_183
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). HR 13 januari 2023, bodemlozeputleningen enonzakelijke geldleningen [samen met C.B. Bavinck] WFR 2023/126. Weekblad voor Fiscaal Recht, 2023. https://www.inview.nl/document/id96d62cb389464d58b729976b94fbf4e5?ctx=WKNL_CSL_183
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Het is niet allemaal treurnis maar ook niet hosanna NTFR 2023/581. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023.
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Het voorgestelde box 3-stelsel en fiscale winstbegrippen NTFR 2023/2201. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023. https://www.ndfr.nl/content/p1-752514
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Hoge Raad 14 oktober 2022 nr. 20/03252 BNB 2023/4. BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2023.
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Hoge Raad, 16 juni 2023, nr. 20/03943 BNB 2023/115. BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2023.
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Hoge Raad, 18 augustus 2023, nr. 21/02656 BNB 2023/132. BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2023.
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Hoge Raad, 21 oktober 2022, nr. 20/03362 BNB 2023/5. BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2023.
  • Cornelisse, R. P. C. (2023). Hoge Raad, 27 januari 2023, nr. 21/03444, BNB 2023/47. BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2023.

  2022

  • Bavinck, C. B., & Cornelisse, R. P. C. (2022). Fraus legis; het normvereiste toegespitst op het Hunkemöller-arrest. Weekblad voor Fiscaal Recht, 151(7420), 292-301. Article 43. https://new.navigator.nl/document/idaa0dc8f5d54c4ba88d36d452c2572b21?ctx=WKNL_CSL_183 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2022). Hoge Raad 25 februari 2022 (Nr. 21/00564). 61. Case note on: HR, 25/02/22, ECLI:NL:HR:2022:312 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2022(11), 1443-1468. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2022). Kerstavondarrest; wordt voldoende rechtsherstel geboden? Weekblad voor Fiscaal Recht, 2022(1094).
  • Cornelisse, R. P. C. (2022). Kwijtschelding van schulden en verliesverrekening:een giftige cocktail. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022(16), Article 1616. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2022-1616 [details]

  2021

  2018

  2017

  2021

  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Technisch aanmerkelijk belang (art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969) en recente (voorgestelde) wettelijke aanpassingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021(10), Article 847. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2021-847 [details]

  2020

  2019

  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Hoge Raad 11 januari 2019 (Nr. 17/03603). 40. Case note on: HR, 11/01/19, 17/03603, ECLI:NL:HR:2019:33 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(5), 1027-1037. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Hoge Raad 30 november 2018 (Nr. 17/01640). 25. Case note on: HR, 30/11/18, 17/01640, ECLI:NL:HR:2018:2202 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(4), 627-663. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Is het innen van de conserverende aanslag bij emigratie in strijd met de goede verdragstrouw? Weekblad voor Fiscaal Recht, 148(7281), 386-391. Article 65. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D19146&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Objectief, subjectief of hybride? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(8), Article 410. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2019-410 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2019). Verhoging ab-tarief en lenen bij de eigen BV. Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(10), 14-16. Article 65. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1C3EA&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Boom juridisch. [details]

  2015

  2012

  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Goed koopmansgebruik. (8 ed.) (Fed's fiscale brochures). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). Remigratie en AB. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(7), 1-3. Article 362. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012_362 [details]

  2011

  • Cornelisse, R. P. C. (2011). De 'Ruilarresten' revisited. MBB. Belastingbeschouwingen, 80(12), 508-513. http://www.ndfr.nl/link/MBB2011_12_04 [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Derckx, G. J. W. M. (2011). De onzakelijke geldlening (door moeder aan dochter) bestaat niet: wel de onzakelijke investering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 140(6902), 488-489. [details]

  2010

  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). - 6e dr. (Fed fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Enige reflecties over duurzame en eenduidige fiscale regelgeving. In H. P. A. M. van Arendonk, J. J. M. Jansen, & L. G. M. Stevens (Eds.), Wetgevingskunsten: vriendenbundel aangeboden aan Jan Kees Bartel, de fiscale kunstenaar, ter gelegenheid van zijn afscheid als lid van de Raad van State op 26 mei 2010 (pp. 63-72). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/AWU27_06 [details]

  2008

  • Bon, W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Aandelen kunnen feitelijk [fiscaal] niet functioneren als vreemd vermogen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 137(6751), 137-143. [details]
  • Brüll, D., Zwemmer, J. W., & Cornelisse, R. P. C. (2008). Goed koopmansgebruik. (7 ed.) (Fiscale brochures. IB). Deventer: Kluwer. [details]

  2022

  2021

  • Cornelisse, R. (Author). (2021). Beleidsbesluit geen afdoende oplossing voor de knelpunten van de lucratiefbelangregeling. Web publication or website, Wolters Kluwer. https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/beleidsbesluit-geen-afdoende-oplossing-voor-de-knelpunten-van-de-lucratiefbelangregeling/ [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad (civiele kamer) 29 januari 2021 (Nr. 19/03242 en 19/03245). 57. Case note on: HR, 29/01/21, ECLI:NL:HR:2021:143 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(7), 1286-1320. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad 16 april 2021 (Nr. 18/01052). 88. Case note on: HR, 16/04/21, ECLI:NL:HR:2021:582 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(12), 1969-2013. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad 18 december 2020 (Nr. 19/03341). 45. Case note on: HR, 18/12/20, ECLI:NL:HR:2020:2097 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(5), 1147-1153. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad 19 februari 2021 (Nr. 19/01961). 71. Case note on: HR, 19/02/21, ECLI:NL:HR:2021:237 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(9), 1532-1538. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad 9 april 2021 (Nr. 17/06076). 87. Case note on: HR, 9/04/21, ECLI:NL:HR:2021:503 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(12), 1952-1969. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2021). Hoge Raad 9 april 2021 (Nr. 19/00104). 89. Case note on: HR, 9/04/21, ECLI:NL:HR:2021:506 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(12), 2013-2065. [details]

  2020

  • Cornelisse, R. P. C. (2020). Hoge Raad 10 april 2020 (Nr. 18/02575). 85. Case note on: HR, 10/04/20, ECLI:NL:HR:2020:628 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2020(12), 1702-1709. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2020). Hoge Raad 13 maart 2020 (Nr. 19/02042). 83. Case note on: HR, 13/03/20, ECLI:NL:HR:2020:415 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2020(12), 1668-1689. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2020). Hoge Raad 8 november 2019 (Nr. 18/01352). 13. Case note on: HR, 8/11/19, ECLI:NL:HR:2019:1721 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2020(2), 258-298. [details]

  2019

  • Cornelisse, R. P. C. (Author). (2019). Concept Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: driedubbele heffing?. Web publication/site, FED.
  • Cornelisse, R. P. C. (Author). (2019). Voorgestelde Wet excessief lenen bi eigen vennootschap is kiezersbedrog. Web publication/site, FED.

  2018

  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001). (7e ed.) (Fed fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). BNB 2018/107. 107. Case note on: HR, 30/03/18, 17/00726, ECLI:NL:HR:2018:459 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2018(12). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). BNB 2018/40. 40. Case note on: HR, 8/12/17, 16/04243, ECLI:NL:HR:2017:3075 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2018(4). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Enige bespiegelingen over art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(7), Article 359. https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_HENE_NTFR2018_359/g_HENE_NTFR2018_359 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2018). Hoge Raad 21 september 2018 (Nr. 17/05350). 200. Case note on: HR, 21/09/18, ECLI:NL:HR:2018:1699 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2018(23), 5007-5019. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C. (2017). BNB 2017/174. 174. Case note on: HR, 7/07/17, ECLI:NL:HR:2017:1236 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(18). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). BNB 2017/5. 5. Case note on: HR, 14/10/16, ECLI:NL:HR:2016:2338 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(1). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2017). Conserverende aanslag bij emigratie en treaty override: acte claire? Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(2), Article 8. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD2E5F&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2016

  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Goed koopmansgebruik. (9 ed.) (Fed’s Fiscale brochures). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). BNB 2016/13. 13. Case note on: HR, 16/10/15, ECLI:NL:HR:2015:3079 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(2). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). BNB 2016/14. 14. Case note on: HR, 16/10/15, ECLI:NL:HR:2015:3082 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(2). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). BNB 2016/222. 222. Case note on: HR, 16/09/16, ECLI:NL:HR:2016:2080 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(22). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). BNB 2016/223. 223. Case note on: HR, 16/09/16, ECLI:NL:HR:2016:2081 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(22). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). BNB 2016/50. 50. Case note on: HR, 18/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3605 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(5). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). De moeizame symbiose tussen lucratief belang en aanmerkelijk belang bij emigratie en overlijden. Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7128), 86-93. Article 14. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB3FC3&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). FED 2016/28. 28. Case note on: Rb. Den Haag, 17/11/15, SGR 15/2999, ECLI:NL:RBDHA:2015:13754 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(6). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Onzakelijke geldleningen verstrekt door emigrerende AB-houders. Fiscaal Tijdschrift FED, 76(18), Article 92. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CC4EB5&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Reactie: Voorzien en reserveren voor groot onderhoud niet vanzelfsprekend (WFR 2016/9). Fiscaal Tijdschrift FED, 76(7), Article 32. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB8A85&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2016). Tegengestelde bewegingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(4), Article 484. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2016-484 [details]
  • Cornelisse, R. P. C., & Lubbers, A. O. (2016). Goed koopmansgebruik en de vrijheid van de ondernemer. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 75-82). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Cornelisse, R. P. C. (2015). BEPS: quo vadis Nederland? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(4), 1-2. Article 431. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-431 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). HR (13/06123: Bij uitkoop disfunctionerende vennoot moet de betaalde uitkoopsom geheel worden geactiveerd, tenzij de bedrijfswaarde van hetgeen is verkregen lager is). 77. Case note on: HR, 19/12/14, ECLI:NL:HR:2014:3597 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(8). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). HR (14/01521: Geruisloze inbreng met terugwerkende kracht; incidenteel fiscaal voordeel). 144. Case note on: HR, 22/05/15, ECLI:NL:HR:2015:1257; ECLI:NL:PHR:2014:1955 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(14). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). HR (14/02141: Vermogensetikettering woon-winkelpand met verhuurde bovenwoning; bewijslastverdeling). 105. Case note on: HR, 13/03/15, ECLI:NL:HR:2015:557 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). HR (14/05914: Verliesverrekening fiscale eenheid; begrip ‘jaar’ werkt door naar regels voor verliesverrekening). 188. Case note on: HR, 10/07/15, ECLI:NL:HR:2015:1779 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(18). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2015). HR (zaaknr. 13/01800: Financieringsrente moet in aanmerking worden genomen bij beoordeling of organisatie van kapitaal en arbeid een onderneming is). 17. Case note on: HR, 14/11/14, ECLI:NL:HR:2014:3209; ECLI:NL:PHR:2014:41 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(2). [details]

  2014

  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 12/02793, LJN BZ5138: marketmaker-arrest). 36. Case note on: HR, 21/03/14, ECLI:NL:HR:2014:635; ECLI:NL:PHR:2013:BZ5138 Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(10). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 12/02977: extra standaardvoorwaarde bij geruisloze omzetting door buitenlands belastingplichtige niet strijdig met vrijheid van vestiging of Overeenkomst Nederland-Duitsland). 25. Case note on: HR, 13/12/13, ECLI:NL:HR:2013:1670 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(3), 447-480. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 12/04575: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, fraus legis). 172. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1181 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 12/05645: herinvesteringsreservelichaam, samenloop met ontvoeging uit fiscale eenheid, fraus legis). 171. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1186 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/00215: herinvesteringsreservelichaam, moment waarop bedrijfsmiddel kan worden geactiveerd, fraus legis). 173. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1187 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/00280: herinvesteringsreservelichaam, herinvestering in zelfde boekjaar, boekwaarde-eis). 174. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1092 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/01647: herinvesteringsreservelichaam, moment herinvesteren). 175. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1188 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/01702: herinvesteringsreserve, geen toepassing ruilarresten indien boekwinst kan worden gereserveerd). 176. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1183 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/02154: herinvesteringsreservelichaam, nader onderzoek nodig naar tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, na verwijzing kan ook fraus legis aan de orde komen). 177. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1189 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). HR (zaaknr. 13/02325: herinvesteringsreservelichaam, samenloop herinvestering met ontvoeging fiscale eenheid, tijdstip belangwijziging en tijdstip herinvesteren, fraus legis). 178. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1190 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2014). Starters en de gebruikelijkloonregeling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(5), 1-2. Article 524. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014_524 [details]

  2013

  • Cornelisse, R. P. C. (2013). Bijzonder aandeel en fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(7), 1-2. Article 291. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_291 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). De particulier in de inkomstenbelasting. §2.3.5: De belastbare inkomsten uit eigen woning. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 132-146). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 11/05078, LJN BX6705). 21. Case note on: HR, 9/11/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 384-415. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 12/01957, LJN BX9148). 138. Case note on: HR, 8/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BX9148; ECLI:NL:PHR:2013:BX9148 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(13), 2653-2670. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2013). HR (zaaknr. 12/05870: herinvesteringsvoornemen op concernniveau niet zonder meer voldoende om herinvesteringsvoornemen bij concernvennootschap aan te nemen). 213. Case note on: HR, 9/08/13, ECLI:NL:HR:2013:195 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(19), 4300-4308. [details]

  2012

  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (10/03774, LJN BQ6163: vorming administratiekostenreserve voor verplichtingen van verzekeraar in latere jaren is in overeenstemming met goed koopmansgebruik). 17. Case note on: HR, 11/11/11 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(2), 237-290. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (zaaknr. 10/01694, LJN BV1386). 115. Case note on: HR, 20/01/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(9), 2148-2148. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (zaaknr. 10/03228, LJN BR6294: organisator muziekfestival drijft onderneming en is geen vrijgesteld maatschappelijk of sociaal lichaam). 226. Case note on: HR, 22/06/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(17), 4192-4226. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (zaaknr. 11/03128, LJN BW0191). 211. Case note on: HR, 11/05/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(16), 3881-3903. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (zaaknr. 11/03804, LJN BX0947). 315. Case note on: HR, 12/10/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(24), 5642-5658. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2012). HR (zaaknr. 11/03880, LJN BW4186: geen toepassing van de faciliteit van de geruisloze omzetting; in casu geen bedrijfsverplaatsing maar staking van de onderneming). 67. Case note on: HR, 27/04/12 Fiscaal Tijdschrift FED, 2012(13), 3-6. [details]

  2011

  • Cornelisse, R. P. C. (2011). Aanmerkelijk belang; conserverende aanslag en verkrijgingsprijs. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(8), 1-2. Article 378. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011_378 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (Belastingkamer) (zaaknr. 10/02641, LJN BP7993: Terugbetalingsverplichtingen mogen voor het nominale bedrag worden gepassiveerd en het oordeel van het hof met betrekking tot de afschrijvingen op de investeringen in de golfbaan en de driving range is onvoldoende gemotiveerd). 92. Case note on: HR, 23/09/11, ECLI:NL:HR:2011:BP7993; ECLI:NL:PHR:2011:BP7993 Fiscaal Tijdschrift FED, 2011(18/19), 7-12. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 09/00332, LJN BL7968: etikettering woongedeelte van ongesplitst woon-winkelpand). 3. Case note on: HR, 17/09/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(1), 75-93. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 09/01513, LJN BL2098: huurgarantiearrest). 2. Case note on: HR, 3/12/10 Fiscaal Tijdschrift FED, 2011(1), 6-10. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 09/01580, LJN BO7489: zowel de inbrenger als de BV kunnen ook na het onherroepelijk zijn van de beschikking, respectievelijk na de aanvaarding, de juistheid van de voorwaarden nog ter discussie stellen). 16. Case note on: HR, 17/12/10 Fiscaal Tijdschrift FED, 2011(3), 22-24. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 09/03831, LJN BP8945). 190. Case note on: HR, 25/03/11 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(15), 3418-3425. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 09/05128, LJN BO0399: gedeeltelijke staking behoeft geen beletsel te zijn voor vorming herinvesteringsreserve voor bij die gedeeltelijke staking behaalde boekwinst). 20. Case note on: HR, 15/10/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(2), 404-410. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2011). HR (zaaknr. 10/02789, LJN BT2288). 287. Case note on: HR, 23/09/11 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(23), 5273-5278. [details]

  2010

  • Cornelisse, R. P. C. (2010). Fiscale grensverkenning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(8), 1-2. Article 429. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_429 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). HR (zaaknr. 08/02949, LJN BJ7943). 147. Case note on: HR, 5/02/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(10), 2510-2539. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). HR (zaaknr. 08/04388, LJN BK4524: ondernemerschap maat in stille maatschap). 54. Case note on: HR, 27/11/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(4), 1090-1096. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2010). HR (zaaknr.: 08/04843, LJN BJ7956: exploitatie van een windturbine vormt in dit geval het drijven van een onderneming). 244. Case note on: HR, 25/04/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(16), 4187-4202. [details]

  2009

  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (nr. 08/00716: geldlening, opgenomen voor aflossing van zakelijke schulden, gaat bij staking over naar privévermogen). 311. Case note on: HR, 9/10/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(24), 5158-5173. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (nr. 42927: deelvisser is in dit geval geen ondernemer: openbare maatschap). 98. Case note on: HR, 14/11/08 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(9), 1661-1693. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (nr. 43550: vordering tot schadevergoeding jegens advocaat: gegrond op optreden in zakelijke sfeer of in privésfeer?). 40. Case note on: HR, 21/11/08 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(4), 645-654. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (nr. 43744). 239. Case note on: HR, 10/07/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(19), 3957-3975. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (nr. 43825: geen aparte afschrijving op aardappelteeltrechten (zetmeelquotum)). 308. Case note on: HR, 18/09/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(24), 5095-5100. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (zaaknr. 07/10313, LJN BF0389). 117. Case note on: HR, 20/02/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(10), 2007-2034. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (zaaknr. 07/11792, LJN BJ1975). 86. Case note on: HR, 10/07/09 Fiscaal Tijdschrift FED, 2009(17), 8-11. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). HR (zaaknr. 44 072, LJN BB5878: foutenleer niet van toepassing indien en voor zover het vermogensbestanddeel, waarvan activering ten onrechte achterwege is gebleven, geen onderdeel meer uitmaakt van het ondernemingsvermogen en aldus niet leidt tot een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van het voorafgaande jaar). 51. Case note on: HR, 13/02/09 Fiscaal Tijdschrift FED, 2009(11), 3-5. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(9), 1-3. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2009_450 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Naar een beter vestigingsklimaat? Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6821), 911-912. http://www.kluwer.nl/cl2/toc_docpopupbyIOframeset.jsp?namepopup=1288170990033&gc=WKNL-KL-PNP-96062709&scenario=tab1_96062709&link=68976237 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Over de Al Qaedaroute en de nieuwe Balkenende-norm. Fiscaal Tijdschrift FED, 69(10), 3-4. Article 46. http://www.kluwer.nl/cl2/toc_docpopupbyIOframeset.jsp?namepopup=1288165910959&gc=WKNL-KL-PNP-10069745&scenario=tab1_10069745&link=64439942 [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2009). Trust me. Weekblad voor Fiscaal Recht, 138(6834), 1391-1392. http://www.kluwer.nl/cl2/toc_docpopupbyIOframeset.jsp?namepopup=1288171154361&gc=WKNL-KL-PNP-96062709&scenario=tab1_96062709&link=123455463 [details]

  2008

  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 42935: afschrijving op pachtrecht berust deels op niet-zakelijke overwegingen). 185. Case note on: HR, 9/05/08, ECLI:NL:HR:2008:AZ4856 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(15), 3139-3153. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 42970: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). 26. Case note on: HR, 16/11/07, ECLI:NL:HR:2007:AZ7371 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(3), 475-510. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43056: uitstel winstneming tot levering nu risico eerst bij levering op koper overgaat). 134. Case note on: HR, 25/01/08, ECLI:NL:HR:2008:AZ6894 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(11), 2246-2267. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43266: herinvesteringsreserve ter zake van vervreemde landbouwgrond, belang investeringsvoornemen). 271. Case note on: HR, 8/08/08, ECLI:NL:HR:2008:BD3172 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(21), 4104-4131. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43497: volledig gedekt geschreven callopties, goed koopmansgebruik, samenhangende waardering). 74. Case note on: HR, 18/01/08, ECLI:NL:HR:2008:BA4720 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(6), 1289-1307. [details]
  • Cornelisse, R. P. C. (2008). HR (nr. 43534: dotatie aan vervangingsreserve: de netto-opbrengst bij vervreemding). 223. Case note on: HR, 6/06/08, ECLI:NL:HR:2008:BA6418 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(18), 3456-3473. [details]
  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. (10e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Media appearance

  • Cornelisse, R. (15-02-2017). Contra legem handelen van de belastingdienst. Contra legem handelen van de belastingdienst, FED Fiscale ergernissen.

  Others

  • Cornelisse, R. (participant) (24-2-2017). Fiscale referenda, liever niet?, FED Fiscale ergernissen (other).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • CU Living Lemmer BV
   Houden van het een Papagenohuis in Lemmer tbv Stichting Papageno Fryslân
  • Stichting Papageno Huis
   Lid van het statutaire bestuur
  • Loyens & Loeff
   Of Counsel
  • Stichting 2 HEJB (ANBI)
   Voorzitter van het Bestuur
  • Fiscaal tijdschrift FED
   lid van de redactie
  • Stichting Papageno Fonds
   Penningmeester