For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Mr. dr. W.R. (Reinier) Kooiman

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2018

  • Kooiman, W. R. (2018). De bijdenkbenadering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7259), 1373-1379. [199]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Ruijschop, M. H. C. (2018). De beleggingsdeelneming na spoedreparatie: science fiction. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7226), 220-230. [34]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Witpeerd, F. M. (2018). Anonimisering door de CV: een leeuwenvennootschap. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7236), 540-548. [78]. [details]

  2018

  • Kooiman, W. R. (2018). Het herroepingsrecht als aanmerkelijk belang. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7220), 23-26. [5]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Witpeerd, F. M. (2018). Dompteurs in het nauw maken rare sprongen: een naschrift. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7258), 1339-1342. [194]. [details]

  2018

  • Kooiman, R. (2018). Antwoorden vragen over anonimiseren van vermogen via een cv: MvF 20 november 2018, 2018-0000195283. NLFiscaal, 3(49), 9-11. [2556].
  • Kooiman, R. (2018). Beleidsbesluit huwelijk en schenkbelasting: MvF 29 maart 2018, 2018-45958. NLFiscaal, 3(18), 39-40. [0962].
  • Kooiman, R. (2018). HR (nr. 11/02750: Waardestijging aandelen door overlijden erflater; fictieve verkrijging). NLF. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*01-03-2018/$file/NLF-01-03-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, R. (2018). HR (nr. 12/05485: Terechte box 3-heffing over vermogen in Amerikaanse trust). NLF 2018/1477. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*12-07-2018/$file/NLF-12-07-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, R. (2018). Internetconsultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: MvF 31 januari 2018. NLFiscaal, 3(9), 41-42. [0471].
  • Kooiman, R. (2018). Kamerbrief over nader uitstel totstandkoming UBO-register: MvF 20 april 2018, 2018-0000032252. NLFiscaal, 3(18), 75-76. [0977].
  • Kooiman, R. (2018). Memorie van antwoord Eerste Kamer Implementatiewet Vierde antiwitwasrichtlijn: MvF 14 mei 2018, 2018-0000070844. NLFiscaal, 3(24), 45-46. [1272].
  • Kooiman, R. (2018). Onterechte aanslag schenkbelasting van circa € 6 miljoen; geen wil tot bevoordeling. NLFiscaal, 3(42), 15-16. [2174].
  • Kooiman, R. (2018). Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 voorgelegd aan Staten Generaal: MvF 6 april 2018, 2018-0000047716. NLFiscaal, 3(18), 74-75. [0976].
  • Kooiman, R. (2018). Rente door de eeuwen heen. Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(2), [13]. [details]
  • Kooiman, R. (2018). Wetsvoorstel ‘Toezicht trustkantoren 2018’ naar Tweede Kamer: MvF 16 maart 2018. NLFiscaal, 3(14), 39. [0767].
  • Kooiman, W. R. (2018). Algemene vragen over implementatie ATAD1. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
  • Kooiman, W. R. (2018). Beantwoording vragen herziening fiscale-eenheidsregime. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(14), [797]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Beantwoording vragen spoedmaatregelen fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(3), [124]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Flankerende maatregelen generieke renteaftrekbeperking. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
  • Kooiman, W. R. (2018). HR (nr. 11/02684: Rente niet aftrekbaar omdat sprake is van een deelnemerschapslening). 550. Case note on: HR, 1/01/00, ZoekreECLI:NL:HR:2012:BV8967 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). HR (nr. 11/07465: Voordeel in verband met garantstelling vormt alleen informeel kapitaal als dit zijn grond alleen vindt in concernmotieven). 712. Case note on: HR, 1/01/00 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). HR (nr. 12/02684: Liquidatieverliesregeling ex art. 13d, lid 4, Wet VPB 1969 dient grammaticaal te worden uitgelegd: liquidatieverlies tussenhoudster geaccepteerd). 2249. Case note on: HR, 28/09/18, ECLI:NL:HR:2018:1791 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). HR (nr. 12/03125: Na juridische fusie is rente toerekenbaar aan winningsbedrijf en dus aftrekbaar voor de heffing van winstaandeel). 2421. Case note on: HR, 10/05/19, ECLI:NL:HR:2019:687 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). HR (nr. 12/06785: Eindarrest: Renteaftrekbeperking in strijd met vrijheid van vestiging). 2598. Case note on: HR, 19/10/18, ECLI:NL:HR:2018:1968 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). HvJ EU (nr. C-398/16, nr. C-399/16: interactie tussen antiwinstdrainagewetgeving en fiscale eenheid). 1595. Case note on: HvJ EU, 19/10/18, ECLI:EU:C:2018:110 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018.
  • Kooiman, W. R. (2018). Rijksbelastingen worden geheven uit kracht van een brief. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 19(7), 4-8. [35]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Schenking tussen echtgenoten. NTFR Beschouwingen, 2018(7-8), [25]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Tegemoetkoming aan kleine ondernemingen bij herziening fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(22), [1216]. [details]
  • Kooiman, W. R., Ruijschop, M. H. C., & van Eijk, G. I. (2018). Wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid bevestigt verwachtingen - vervolg op NTFR 2018/1339. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(25), [1399]. [details]
  • van Eijk, G. I., Kooiman, W. R., & Ruijschop, M. H. C. (2018). Wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid bevestigt verwachtingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(24), [1339]. [details]
  • van Eijk, G. I., Kooiman, W. R., & Simonis, D. C. (2018). Nota n.a.v. verslag Wet spoedreparatie fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(48), [2270]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Deloitte Belastingsadviseurs
   Medewerker Wetenschappelijk Bureau