For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. dr. W.R. (Reinier) Kooiman

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Publications

  2018

  • Kooiman, W. R. (2018). De bijdenkbenadering. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7259), 1373-1379. [199]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Ruijschop, M. H. C. (2018). De beleggingsdeelneming na spoedreparatie: science fiction. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7226), 220-230. [34]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Witpeerd, F. M. (2018). Anonimisering door de CV: een leeuwenvennootschap. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7236), 540-548. [78]. [details]

  2018

  • Kooiman, W. R. (2018). Het herroepingsrecht als aanmerkelijk belang. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7220), 23-26. [5]. [details]
  • Kooiman, W. R., & Witpeerd, F. M. (2018). Dompteurs in het nauw maken rare sprongen: een naschrift. Weekblad voor Fiscaal Recht, 147(7258), 1339-1342. [194]. [details]

  2018

  • Kooiman, R. (2018). Antwoorden vragen over anonimiseren van vermogen via een cv: MvF 20 november 2018, 2018-0000195283. NLFiscaal, 3(49), 9-11. [2556]. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*06-12-2018/$file/NLF-06-12-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, R. (2018). Beleidsbesluit huwelijk en schenkbelasting: MvF 29 maart 2018, 2018-45958. NLFiscaal, 3(18), 39-40. [0962]. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-03-05-2018.pdf
  • Kooiman, R. (2018). Internetconsultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: MvF 31 januari 2018. NLFiscaal, 3(9), 41-42. [0471]. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*01-03-2018/$file/NLF-01-03-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, R. (2018). Kamerbrief over nader uitstel totstandkoming UBO-register: MvF 20 april 2018, 2018-0000032252. NLFiscaal, 3(18), 75-76. [0977]. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-03-05-2018.pdf
  • Kooiman, R. (2018). Memorie van antwoord Eerste Kamer Implementatiewet Vierde antiwitwasrichtlijn: MvF 14 mei 2018, 2018-0000070844. NLFiscaal, 3(24), 45-46. [1272]. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*14-06-2018/$file/NLF-14-06-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, R. (2018). Onterechte aanslag schenkbelasting van circa € 6 miljoen; geen wil tot bevoordeling. 2174. Case note on: Rb. Gelderland, 18/09/18, ECLI:NL:RBGEL:2018:4002 NLFiscaal, 3(42), 15-16. [details]
  • Kooiman, R. (2018). Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 voorgelegd aan Staten Generaal: MvF 6 april 2018, 2018-0000047716. NLFiscaal, 3(18), 74-75. [0976]. https://www.nlfiscaal.nl/pdf/nlf-03-05-2018.pdf
  • Kooiman, R. (2018). Rente door de eeuwen heen. Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(2), [13]. [details]
  • Kooiman, R. (2018). Terechte box 3-heffing over vermogen in Amerikaanse trust. 1477. Case note on: Rb. Den Haag, 17/04/18, 17/1555, ECLI:NL:RBDHA:2018:6572 NLFiscaal, 3(28), 7-8. [details]
  • Kooiman, R. (2018). Waardestijging aandelen door overlijden erflater; fictieve verkrijging. 0462. Case note on: Hof Den Haag, 9/02/18, 17/00832, ECLI:NL:GHDHA:2018:234 NLFiscaal, 3(9), 22-23. [details]
  • Kooiman, R. (2018). Wetsvoorstel ‘Toezicht trustkantoren 2018’ naar Tweede Kamer: MvF 16 maart 2018. NLFiscaal, 3(14), 39. [0767]. https://www.nlfiscaal.nl/fiscanet/nlfiscaalblad.nsf/(NOz9v)/AFLEVERING*05-04-2018/$file/NLF-05-04-2018.pdf?openelement
  • Kooiman, W. R. (2018). Algemene vragen over implementatie ATAD1. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
  • Kooiman, W. R. (2018). Beantwoording vragen herziening fiscale-eenheidsregime. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(14), [797]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Beantwoording vragen spoedmaatregelen fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(3), [124]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Eindarrest: Renteaftrekbeperking in strijd met vrijheid van vestiging. 2598. Case note on: HR, 19/10/18, ECLI:NL:HR:2018:1968 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(46). [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Flankerende maatregelen generieke renteaftrekbeperking. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
  • Kooiman, W. R. (2018). Liquidatieverliesregeling ex art. 13d, lid 4, Wet VPB 1969 dient grammaticaal te worden uitgelegd: liquidatieverlies tussenhoudster geaccepteerd. 2249. Case note on: HR, 28/09/18, ECLI:NL:HR:2018:1791 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(40). [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Na juridische fusie is rente toerekenbaar aan winningsbedrijf en dus aftrekbaar voor de heffing van winstaandeel. 2421. Case note on: PHR, 11/07/18, 17/05180, ECLI:NL:PHR:2018:832 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(43). [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Nadere conclusie A-G Wattel na HvJ 22 februari 2018, zaken C-398/16 en C-399/16 inzake interactie tussen antiwinstdrainagewetgeving en fiscale eenheid. 1595. Case note on: PHR, 8/06/18, ECLI:NL:PHR:2018:624 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(28). [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Rente niet aftrekbaar omdat sprake is van een deelnemerschapslening. 550. Case note on: Rb. Noord-Holland, 1/12/17, ECLI:NL:RBNHO:2017:11359 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(10). [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Rijksbelastingen worden geheven uit kracht van een brief. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 19(7), 4-8. [35]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Schenking tussen echtgenoten. NTFR Beschouwingen, 2018(7-8), [25]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Tegemoetkoming aan kleine ondernemingen bij herziening fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(22), [1216]. [details]
  • Kooiman, W. R. (2018). Voordeel in verband met garantstelling vormt alleen informeel kapitaal als dit zijn grond alleen vindt in concernmotieven. 712. Case note on: PHR, 31/01/18, ECLI:NL:PHR:2018:120 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(13). [details]
  • Kooiman, W. R., Ruijschop, M. H. C., & van Eijk, G. I. (2018). Wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid bevestigt verwachtingen - vervolg op NTFR 2018/1339. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(25), [1399]. [details]
  • van Eijk, G. I., Kooiman, W. R., & Ruijschop, M. H. C. (2018). Wetsvoorstel Spoedreparatie fiscale eenheid bevestigt verwachtingen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(24), [1339]. [details]
  • van Eijk, G. I., Kooiman, W. R., & Simonis, D. C. (2018). Nota n.a.v. verslag Wet spoedreparatie fiscale eenheid. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018(48), [2270]. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Deloitte Belastingsadviseurs
   Medewerker Wetenschappelijk Bureau