For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof. dr. O.C.R. (Otto) Marres

Integrity of the tax base
Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 109A
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Nevenwerkzaamheden

  - Advocaat / belastingkundige bij Meijburg & Co (B)

  - Redacteur NTFR en NDFR, uitgegeven door SDU (B)

  - Lid redactieraad MBB  

   

 • Publications

  2022

  • Weber, D. M., Douma, S. C. W., Vermeulen, H., & Marres, O. C. R. (2022). Terra/Wattel, European Tax Law. Kluwer Law International [etc.].

  2021

  2018

  • Marres, O. (2018). Division of Tax Jurisdiction; Double Tax Relief Mechanisms; Tax Treaty Issues. In P. J. Wattel, O. Marres, & H. Vermeulen (Eds.), Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation (7th ed., pp. 695-723). (Fiscale handboeken; No. 10). Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). Dividendbelasting. (5e ed.) (Fed Fiscale Studieserie; No. 26). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). The Parent-Subsidiary Directive. In P. Wattel, H. Vermeulen, & O. Marres (Eds.), European Tax Law (Volume 1): General Topics and Direct Taxation (7 ed., Vol. 1, pp. 219-278). Deventer.
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. - Student edition. (7th ed.) (Fiscale studieserie; No. 29). Wolters Kluwer. [details]
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. (7th ed.) (Fiscale handboeken; No. 10). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). De toekomst van fraus legis in de vennootschapsbelasting. In L. J. A. Pieterse, & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten: Van Amersfoort-bundel : opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden (pp. 223-233). Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7179), 233-242. Article 39. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD5DF4&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel I). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7178), 191-202. Article 34. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CD4F42&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. MBB. Belastingbeschouwingen, 86(10), 305-311. https://www.ndfr.nl/Tijdschriften/Item/MBB2017-10-01 [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2017). The General Anti-Abuse Clause in the EU Parent-Subsidiary Directive. In D. Weber (Ed.), EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law : EU BEPS and State Aid (pp. 225-247). IBFD.

  2011

  2023

  • Marres, O. C. R. (2023). Division of Tax Jurisdiction; Double Tax Relief Mechanisms; Tax Treaty Issues. In S. Douma, O. Marres, D. Weber, & H. Vermeulen (Eds.), Terra/Wattel European Tax Law - Volume 1: General Topics and Direct Taxation (8 ed., Vol. 1, pp. 269). Kluwer Law International.
  • Marres, O. C. R. (2023). Het rentesaldo in de earningsstrippingmaatregel. Weekblad voor Fiscaal Recht, 2023(7496), Article 255.
  • Marres, O. C. R. (2023). The Parent-Subsidiary Directive. In S. Douma, O. Marres, H. Vermeulen, & D. Weber (Eds.), Terra/Wattel European Tax Law - Volume 1: General Topics and Direct Taxation (8 ed., Vol. 1, pp. 523). Kluwer Law International.
  • Marres, O. C. R., Douma, S. C. W., Vermeulen, H., & Weber, D. M. (Eds.) (2023). Terra/Wattel European Tax Law - Volume 1: General Topics and Direct Taxation. (8th ed.) Kluwer Law International.

  2022

  2021

  • Marres, O. C. R., Vermeulen, H., & Wisman, C. (Eds.) (2021). Hoofdzaken belastingrecht. (23e ed.) Boom juridisch. [details]

  2020

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). Panta rhei: de doorstroomarresten. NTFR Beschouwingen, 2019(6), Article 23. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFRB2019-23 [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Renteaftrek. In J. L. van de Streek, & A. J. A. Stevens (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar wet VPB 1969 (pp. 269-278). Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • Marres, O. (2016). Interest Deduction Limitations: when to apply Articles 9 and 24(4) of the OECD Model. European Taxation, 56(1), 2-14. http://online2.ibfd.org/kbase/index.jsp#topic=doc&url=/collections/et/html/et_2016_01_int_2.html [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). Over opties en dividendbelasting. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 195-204). Wolters Kluwer. [details]

  2015

  2013

  • Marres, O. (2013). Exit taxes on Companies. In A. P. Dourado (Ed.), Movement of persons and tax mobility in the EU: changing winds (pp. 171-188). Amsterdam: IBFD. [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (Boom fiscale studieboeken). Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O., & Monteiro, R. (2013). Introduction. In O. Marres, & D. Weber (Eds.), Tax treatment of interest for corporations (pp. 1-4). IBFD. [details]
  • Marres, O., & Weber, D. (Eds.) (2013). Tax treatment of interest for corporations. Amsterdam: IBFD. [details]

  2012

  2010

  • Marres, O. C. R. (2010). Aftrek van rente op onzakelijke leningen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(29), 1-6. Article 1672. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_1672 [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). Defiscalisering en vermogensaftrek. De toekomst van renteaftrek en grondslagbescherming. In D. M. Weber (Ed.), Continuïteit en vernieuwing: een visie op het belastingstelsel (pp. 76-88). Amsterdam Centre for Tax Law. [details]
  • Marres, O. C. R., & Kalloe, V. (2010). Analytische vennootschapsbelasting. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(7), 9-13. Article 340. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_340 [details]

  2009

  • Marres, O. C. R. (2009). HvJ EG (nr. C-210/06: Cartesio en fiscale eindafrekening). 34. Case note on: HvJ EG, 16/12/08 NTFR Beschouwingen, 2009(8/9), 17-21. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HvJ EG (nr. C-282/07: Objectieve vergelijkbaarheid van binnenlanders en buitenlanders). 9. Case note on: HvJ EG, 22/12/08 NTFR Beschouwingen, 2009(2), 18-22. [details]

  2023

  • Marres, O. C. R. (2023). BNB 2023/104. 104. Case note on: HR, 21/04/23, 21/05170, ECLI:NL:HR:2023:648 BNB : Beslissingen in Belastingzaken, 2023(16), 2407-2443. [details]
  • Marres, O. C. R. (2023). Dividendstripping bij reorganisaties. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2023(23), Article 867. https://www.ndfr.nl/content/p1-687781 [details]
  • Marres, O. C. R. (2023). Uitzondering op werkstaatheffing over inkomen uit arbeid. Begrip ‘werkgever’. Betekenis verdragsanterieur en verdragsposterieur OESO-commentaar. 33. Case note on: Hoge Raad der Nederlanden, 14/10/22, ECLI:NL:HR:2022:1436 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak.

  2022

  2021

  • Marres, O. C. R. (2021). FED 2021/147. 147. Case note on: HR, 24/09/21, ECLI:NL:HR:2021:1352 Fiscaal Tijdschrift FED, 2021(24), 26-29. [details]
  • Marres, O. C. R. (2021). Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg 20 januari 2021 (Nr. C-484/19). 75. Case note on: HvJ EU, 20/01/21, C-484/19, ECLI:EU:C:2021:34 (Lexel). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(10), 1687-1701. [details]
  • Marres, O. C. R. (2021). Hoge Raad 20 november 2020 (Nr. 19/04790). 14. Case note on: HR, 20/11/20, ECLI:NL:HR:2020:1856 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2021(2), 397-406. [details]

  2020

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). FED 2019/41. 41. Case note on: HR, 18/01/19, ECLI:NL:HR:2019:57 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(6), 31-34. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). FED 2019/78. 78. Case note on: HR, 15/03/19, ECLI:NL:HR:2019:358, ECLI:NL:PHR:2018:467 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(11), 24-26. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 10 mei 2019 (Nr. 17/05180). 130. Case note on: HR, 10/05/19, ECLI:NL:HR:2019:687 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(17), 3252-3278. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 18 oktober 2019 (Nr. 18/03614). 190. Case note on: HR, 18/10/19, ECLI:NL:HR:2019:1610 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(24), 4490-4508. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 19 juli 2019 (Nr. 18/03647). 174. Case note on: HR, 19/07/19, ECLI:NL:HR:2019:1229 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(22), 4236-4258. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 19 oktober 2018 (Nr. 15/00194 bis). 17. Case note on: HR, 19/10/18, ECLI:NL:HR:2018:1968 (Italiaanse beursvennootschaparrest). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(3), 362-409. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 22 maart 2019 (Nrs. 18/02329, 18/02330, 18/02332, 18/02333, 18/02334). 98. Case note on: HR, 22/03/19, ECLI:NL:HR:2019:394 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(12), 2428-2478. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Hoge Raad 27 september 2019 (Nr. 18/04850). 187. Case note on: HR, 27/09/19, ECLI:NL:HR:2019:1444 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2019(24), 4439-4456. [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Naschrift. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(41), Article 2467. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2019-2467 [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(34-35), Article 2078. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2019-2078 [details]
  • Marres, O. C. R. (2019). Waarom de earningsstrippingmaatregel niet in strijd met het primaire Unierecht is. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(50), Article 3022. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2019-3022 [details]

  2018

  • Marres, O. C. R. (2018). BNB 2018/96. 96. Case note on: HR, 23/03/18, 17/02152, ECLI:NL:HR:2018:414 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2018(10). [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). FED 2018/121. 121. Case note on: HvJ EU, 31/05/18, C-382/16, ECLI:EU:C:2018:366 (Hornbach-Baumarkt). Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(16/17), 49-57. [details]

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). BNB 2017/156. 156. Case note on: HR, 21/04/17, ECLI:NL:HR:2017:640 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(16). [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). BNB 2017/91. 91. Case note on: HR, 6/01/17, ECLI:NL:HR:2017:6 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(10). [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). De Anti-ontgaansrichtlijn. NTFR Beschouwingen, 2017(4), Article 18. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFRB2017-18 [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). FED 2017/135. 135. Case note on: HR, 14/07/17, 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324 Fiscaal Tijdschrift FED, 2017(21). [details]

  2016

  • Marres, O. C. R. (2016). BNB 2016/197. 197. Case note on: HR, 8/07/16, ECLI:HR:2016:1350 (Italiaanse beursvennootschaparrest). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(19). [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). FED 2016/33. 33. Case note on: HR, 15/01/16, 14/03647, ECLI:NL:HR:2016:44 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(7). [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). FED 2016/66. 66. Case note on: HR, 22/04/16, 15/03006, ECLI:NL:HR:2016:701 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(12). [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). FED 2016/87. 87. Case note on: HR, 3/06/16, 14/05100, ECLI:HR:20016:1031 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(16/17). [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]

  2015

  • Marres, O. C. R. (2015). At arm’s length winstbepaling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(44), Article 2813. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2813 [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HR (zaaknummer 11/00453bis: Eindbeslissing zaak TBG. Heffing 8,3% dividendbelasting op dividenduitkering naar Nederlandse Antillen niet in strijd met EU-recht). 111. Case note on: HR, 6/02/15, ECLI:NL:HR:2015:121 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(11). [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HR (zaaknummer 13/05184: Redelijke heffingstoets wordt van jaar tot jaar aangelegd). 38. Case note on: HR, 27/02/15, ECLI:NL:HR:2015:46 Fiscaal Tijdschrift FED, 2015(9). [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). HvJ EU (zaaknummer C-386/14: Groupe Steria). 223. Case note on: HvJ EU, 2/09/15, ECLI:EU:C:2015:392; ECLI:EU:C:2015:524 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(22). [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). Van overeenkomstige toepassing. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(28), Article 1901. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1901 [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2015). Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7115), 1185-1189. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CABBF5&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2014

  • Marres, O. C. R. (2014). EVA-Hof (nrs. E-3/13 en E-20/13: CFC-regels, trusts en verkeersvrijheden). 42. Case note on: EVA-Hof, 9/07/14 NTFR Beschouwingen, 2014(11). [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HR (zaaknr. 12/02584: hypothecair gefinancierde tweede woning in Zwitserland: in casu voorkoming voor volledige waarde woning omdat financieringsschuld is toegerekend aan echtgenoot). 8. Case note on: HR, 25/10/13, ECLI:NL:HR:2013:970 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(2), 116-145. [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HR (zaaknr. 12/03540: redeemable preference shares vormen kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis). 37. Case note on: HR, 7/02/14, ECLI:NL:HR:2014:224 Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(10). [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HR (zaaknr. 12/04640: cumulatief preferente aandelen vormen - hoewel de kans dat het kapitaal wordt aangesproken voor de betaling van schulden verwaarloosbaar lijkt - kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis). 38. Case note on: HR, 7/02/14, ECLI:NL:HR:2014:181 Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(10). [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HR (zaaknr. 13/02237: forfaitairrendementsheffing over participaties in buitenlandse beleggingsfondsen: verdragstoepassing). 170. Case note on: HR, 23/05/14, ECLI:NL:HR:2014:1191 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(16). [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HR (zaakrn. 12/05498: Thincapregeling niet in strijd met vestigingsvrijheid en art. 9 verdrag Denemarken). 8. Case note on: HR, 29/11/13, ECLI:NL:HR:2013:1364 Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(2), 9-12. [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). HvJ EU (zaaknr. C-24/12, C-27/12: X BV + TBG/Nederl. Fiscus). 187. Case note on: HvJ EU, 5/06/14, ECLI:EU:C:2014:1385; ECLI:NL:XX:2014:1 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(17). [details]
  • Marres, O. C. R. (2014). Over bodemloze putten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(36), Article 2126. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2126 [details]

  2013

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 499-532). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_07_11 [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 473-482). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_07_09 [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Altijd ergens enkele verliesverrekening. NTFR Beschouwingen, 7(9), Article 32. http://www.ndfr.nl/link/NTFRB2013_32 [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De duurzaamheid van belastingplanning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(38), Article 1779. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_1779 [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De relevantie van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg. In T. Groeneveld, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail: liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013 (pp. 191-198). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/AWU07_19 [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Dividendbelasting. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 311-324). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 10/02824, LJN BT1517). 14. Case note on: HR, 21/09/12, ECLI:NL:HR:2012:BT1517; ECLI:NL:PHR:2012:BT1517 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 206-235. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 10/05268, LJN BT5858). 15. Case note on: HR, 21/09/12, ECLI:NL:HR:2012:BT5858; ECLI:NL:PHR:2012:BT5858 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(2), 235-281. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). HR (zaaknr. 11/00675, LJN BV1426). 137. Case note on: HR, 1/03/13, ECLI:NL:HR:2013:BV1426; ECLI:NL:PHR:2013:BV1426 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(13), 2595-2653. [details]

  2012

  • Marres, O. (2012). Eerlijk delen in de fiscale jungle. (Oratiereeks; No. 439). Universiteit van Amsterdam.
  • Marres, O. (2012). CCCTB and tax treaties. In R. Van Der Jagt, & B. Larking (Eds.), The KPMG guide to CCCTB. - Part 3 (pp. 15-19). KPMG International. http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/ccctb-part3-v2.pdf [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 08/05322, LJN BV0641). 199. Case note on: HR, 13/01/12, ECLI:NL:HR:2012:BV0641 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(16), 3655-3661. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 10/01719, LJN BQ2860). 27. Case note on: HR, 18/11/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ2860; ECLI:NL:PHR:2011:BQ2860 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(3), 558-599. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 10/04920, LJN BU8256). 102. Case note on: HR, 16/12/11, ECLI:NL:HR:2011:BU8256 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(8), 1903-1914. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 10/05161, LJN BR4807: onzakelijkeleningarresten; 25-novemberarresten). 19-20. Case note on: HR, 25/11/11 Fiscaal Tijdschrift FED, 2012(4), 13-21. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 11/00482, LJN BW9844: thincap-regeling; begrippen ‘rente’ en ‘gemiddeld vreemd vermogen’; geen discriminatie houdster- en financieringsmaatschappij). 113. Case note on: HR, 29/06/12 Fiscaal Tijdschrift FED, 2012(22), 16-20. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). HR (zaaknr. 11/00483, LJN BT1528). 197-198. Case note on: HR, 23/12/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(16), 3609-3654. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Het gat gedicht. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(28), 1-4. Article 1682. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012_1682 [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Ongewenste dumping van rentelasten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(41), Article 2312. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012_2312 [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2011

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 489-522). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_06_11 [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 465-472). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_06_09 [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). HR (zaaknr. 09/04375, LJN BO1303). 163. Case note on: HR, 7/01/11 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(13), 2914-2954. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). HR (zaaknr. 10/01204, LJN BO7508). 162. Case note on: HR, 17/12/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(13), 2901-2913. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). Het gat. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(29), 1-3. Article 1593. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011_1593 [details]

  2010

  • Marres, O. C. R. (2010). Dividendbelasting. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr. (pp. 321-335). Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 08/00324, LJN BK0909: toerekening emissiekosten). 34. Case note on: HR, 23/10/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(3), 648-658. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 08/00900, LJN BF2230: [cross-border loss compensation; EU freedom of establishment]). 22. Case note on: HR, 2/09/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(2), 380-405. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 08/01904, LJN BG5866: aandeel derden geldt als eigen vermogen van de groep bij de bepaling van de groepsratio (art. 10d, vijfde en zesde lid, Wet VPB 1969)). 42. Case note on: HR, 13/11/09 Fiscaal Tijdschrift FED, 2010(7), 8-12. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 08/04160, LJN BK6053). 291. Case note on: HR, 9/04/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(20), 4995-5034. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 09/01703, LJN BK6071). 292. Case note on: HR, 9/04/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(20), 5035-5067. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). HR (zaaknr. 09/02250, LJN BL7953). 215. Case note on: HR, 19/03/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(14), 3498-3508. [details]

  2009

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2009). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr. (pp. 447-502). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_05_0211 [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2009). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr. (pp. 427-432). (Wegwijsserie). Sdu Uitgevers. http://www.ndfr.nl/link/WEGWIJS07_05_0209 [details]
  • Marres, O. (2009). Dividendbelasting. In R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (pp. 339-352). Ars Aequi Libri. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HR (nr. 43058). 178. Case note on: HR, 16/01/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(15), 2738-2775. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HR (nr. 43338: ddeelnemingskosten (valutaverliezen en rente) in verband met een minderheidsdeelneming in niet-EG-land (de Tsjechische republiek)). 23. Case note on: HR, 26/09/08 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(3), 289-326. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HR (nr. 43339: deelnemingskosten in verband met meerderheidsdeelnemingen in niet-EG-land). 24. Case note on: HR, 26/09/08 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(3), 326-340. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HR (nr. 43612). 94. Case note on: HR, 16/01/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(8), 1561-1580. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). HR (nr. 43719: aftrekbaarheid kosten beursgang). 190. Case note on: HR, 30/01/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(16), 2959-3000. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). Winstdrainage na 2010 (of 2011). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 1-3. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2009_1643 [details]

  2008

  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. (10e ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Talk / presentation

  • Marres, O. (speaker) (27-9-2018). Introduction 'Wetsvoorstel Bronbelasting 2020', ACTL afternoon seminar ‘Dividendbelasting: Afschaffen of niet?' , Amsterdam.
  • Marres, O. (speaker) (21-6-2018). Lecture ‘The Parent-Subsidiary Directive’, GREIT Summer Course, Lisbon.
  • Marres, O. (speaker) (14-6-2018). Fiscale studiebijeenkomst Hoge Raad ‘Rente, fiscale eenheid en EU-recht’, Hoge Raad der Nederlanden.
  • Marres, O. (speaker) (28-5-2018). Introduction 'De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting', ACTL afternoon seminar ‘De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting’ , ACTL.
  • Marres, O. (speaker) (5-3-2018). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (speaker) (9-5-2017). Beginselen van en ontwikkelingen in de dividendbelasting, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (speaker) (21-4-2017). The EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), Central University of Finance and Economics (Beijing).
  • Marres, O. (speaker) (3-4-2017). Renteaftrek, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (13-3-2017). Implementatie art. 4 ATAD, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (6-3-2017). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-11-2016). Introductie dividendbelasting; Dividendbelasting en EU-recht, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (invited speaker) (3-10-2016). Renteaftrek, NOB Anti-BEPS Congres, Bussum.
  • Marres, O. (invited speaker) (21-9-2016). “Aggressive tax planning – base erosion” (with Prof. Yariv Brauner), ACTL/IBFD seminar ‘Duets in International Taxation: State Claims to Taxing Jurisdiction in a Post-BEPS World - Can They Be Coordinated?, Amsterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-6-2016). Interest limitation rule, ACTL Seminar 'Anti-BEPS implementation in the EU', Amsterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (7-4-2016). Zakelijk handelen, Belastingdienst.
  • Marres, O. (speaker) (7-3-2016). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland (with J.J.L. Leenman), EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (14-1-2016). BEPS and Interest Deductions, Wintercourse on International Tax Law, Amsterdam, Amsterdam.

  Others

  • Marres, O. (chair) (4-11-2022). Pressing Issues in EU Tax Law, Amsterdam. Conference 'Pressing Issues in EU Tax Law' (organising a conference, workshop, ...).
  • Marres, O. (participant) (28-6-2018). ACTL-IBFD-Conference 'Taxing the digital economy: the EU proposals and other insights', Amsterdam. Moderator panel 3 (long term solutions) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Marres, O. (participant) (20-3-2018). ACTL-Afternoon seminar Spoedmaatregelen Fiscale eenheid - en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, Amsterdam. Chair (participating in a conference, workshop, ...).

  2020

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • KPMG Meijburg en Co
   Belastingadviseur
  • Erasmus Fiscal Studies
   docent
  • Sdu Uitgevers
   lid redactieraad MBB
  • Sdu Uitgevers
   Lid redactieraad Fiscale Geschriften / Fiscale Wetenschappelijke Reeks