For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

prof. dr. O.C.R. (Otto) Marres

Integrity of the tax base
Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Isabel Nabuurs

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Room number: 109A
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Nevenwerkzaamheden

  - Advocaat / belastingkundige bij Meijburg & Co (B)

  - Raadsheer-plaatsvervanger in Gerechtshof Den Haag (BA)

  - Redacteur NTFR en NDFR, uitgegeven door SDU (B)

  - Lid redactieraad MBB  

   

 • Publications

  2018

  • Marres, O. (2018). Division of Tax Jurisdiction; Double Tax Relief Mechanisms; Tax Treaty Issues. In P. J. Wattel, O. Marres, & H. Vermeulen (Eds.), Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation (7th ed., pp. 695-723). (Fiscale handboeken; No. 10). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). Dividendbelasting. (5e ed.) (Fed Fiscale Studieserie; No. 26). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2018). The Parent-Subsidiary Directive. In P. Wattel, H. Vermeulen, & O. Marres (Eds.), European Tax Law (Volume 1): General Topics and Direct Taxation (7 ed., Vol. 1, pp. 219-278). Deventer.
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. - Student edition. (7th ed.) (Fiscale studieserie; No. 29). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Wattel, P. J., Marres, O., & Vermeulen, H. (Eds.) (2018). Terra/Wattel European Tax Law. - Volume 1: General Concepts and Direct Taxation. (7th ed.) (Fiscale handboeken; No. 10). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). De toekomst van fraus legis in de vennootschapsbelasting. In L. J. A. Pieterse, & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten: Van Amersfoort-bundel : opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden (pp. 223-233). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7179), 233-242. [39]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Deelnemingsrente en (kwalificerende) verkrijgingsprijs (deel I). Weekblad voor Fiscaal Recht, 146(7178), 191-202. [34]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2017). Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. MBB. Belastingbeschouwingen, 86(10), 305-311. [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2017). The General Anti-Abuse Clause in the EU Parent-Subsidiary Directive. In D. Weber (Ed.), EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law : EU BEPS and State Aid (pp. 225-247). IBFD.

  2011

  • Marres, O. (2011). From Bosal Holding to X Holding: the future of tax base protection in the Netherlands. EUCOTAX series on European taxation, 29, 137-151. [details]
  • Marres, O. (2011). The principle of territoriality and cross-border loss compensation. Intertax, 39(3), 112-125. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). Exit heffing? NTFR Beschouwingen, 5(4), [16]. [details]
  • Marres, O. C. R., & Wattel, P. J. (2011). Dividendbelasting. - 4e dr. (Fiscale studieserie; No. 26). Deventer: Kluwer. [details]

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). Panta rhei: de doorstroomarresten. NTFR Beschouwingen, 13(6), 23-28. [23].
  • Marres, O. C. R. (2019). Renteaftrek. In J. L. van de Streek, & A. J. A. Stevens (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar wet VPB 1969 (pp. 269-278). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2016

  • Marres, O. (2016). Interest Deduction Limitations: when to apply Articles 9 and 24(4) of the OECD Model. European Taxation, 56(1), 2-14. [details]
  • Marres, O. C. R. (2016). Over opties en dividendbelasting. In C. Maas, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Systeem en symmetrie: Bavinck-bundel: opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016 (pp. 195-204). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2015). De algemene antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn (deel 1). Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7106), 886-893. [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2015). De algemene antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn (deel 2). Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7107), 910-917. [details]
  • de Boer, R., & Marres, O. (2015). BEPS Action 2: Neutralizing the Effects on Hybrid Mismatch Arrangements. Intertax, 43(1), 14-41. [details]
  • van Amersfoort, P. J., de Bont, G. J. M. E., van Eijsden, J. A. R., van Ettekoven, B. J., Marres, O. C. R., Peters, F. G. F., & Pieterse, L. J. A. (2015). De belastingkamer van de Hoge Raad: verleden, heden en toekomst - een verkenning: rapport van de Commissie Hoge Raad 100 jaar belastingrechtspraak. (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap; No. 255). [Amsterdam]: Vereniging voor Belastingwetenschap. [details]

  2013

  • Marres, O. (2013). Exit taxes on Companies. In A. P. Dourado (Ed.), Movement of persons and tax mobility in the EU: changing winds (pp. 171-188). Amsterdam: IBFD. [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2013). Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O., & Monteiro, R. (2013). Introduction. In O. Marres, & D. Weber (Eds.), Tax treatment of interest for corporations (pp. 1-4). Amsterdam: IBFD. [details]
  • Marres, O., & Weber, D. (Eds.) (2013). Tax treatment of interest for corporations. Amsterdam: IBFD. [details]

  2012

  • Marres, O. C. R. (2012). De onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6939), 142-152. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Deelnemingsrente. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6975), 1426-1440. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Over coördinatie, concurrentie en consolidatie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6944), 324-328. [details]
  • Weber, D., & Marres, O. (Eds.) (2012). Taxing the financial sector: financial taxes, bank levies and more. Amsterdam: IBFD. [details]

  2010

  • Marres, O. C. R. (2010). Aftrek van rente op onzakelijke leningen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(29), 1-6. [1672]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2010). Defiscalisering en vermogensaftrek. De toekomst van renteaftrek en grondslagbescherming. In D. M. Weber (Ed.), Continuïteit en vernieuwing: een visie op het belastingstelsel (pp. 76-88). Amsterdam: Amsterdam Centre for Tax Law. [details]
  • Marres, O. C. R., & Kalloe, V. (2010). Analytische vennootschapsbelasting. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(7), 9-13. [340]. [details]

  2009

  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HvJ EG (nr. C-210/06: Cartesio en fiscale eindafrekening), No. 34, Dec 16, 2008. (NTFR Beschouwingen; Vol. 2009, No. 8/9). [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HvJ EG (nr. C-282/07: Objectieve vergelijkbaarheid van binnenlanders en buitenlanders), No. 9, Dec 22, 2008. (NTFR Beschouwingen; Vol. 2009, No. 2). [details]

  2019

  • Marres, O. C. R. (2019). Naschrift. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(41), [2467].
  • Marres, O. C. R. (2019). Toepassing van art. 10a VPB 1969 op schulden binnen fiscale eenheid: ellendig maar niet krankzinnig. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019(34-35), [2078].
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 15/00194: Eindbeslissing zaak X BV. Vrijheid van vestiging. Fiscale eenheid. Per-elementbenadering. Renteaftrekbeperking winstdrainage), No. 17, No. ECLI:NL:HR:2018:1968, Oct 19, 2018. (BNB; Vol. 2019, No. 17).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 17/04329: Afwaarderingsverlies op vordering post emigratie niet aftrekbaar. Ab-voorbehoud verdrag met België mist toepassing), No. 78, No. ECLI:NL:HR:2019:358, Mar 15, 2019. (FED; Vol. 2019, No. 78).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 17/04584: Dividendbelasting. Art. 10 lid 10 Verdrag Nederland-Zuid-Afrika. Meestbegunstigingsclausule), No. 41, No. ECLI:NL:HR:2019:57, Jan 18, 2019. (FED; Vol. 2019, No. 41).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 17/0510: Rentelasten op lening ter verkrijging aandelen in winningsbedrijf vormen na fusie kosten van dat winningsbedrijf), No. 130, No. ECLI:NL:HR:2019:687, May 10, 2019. (BNB; Vol. 2019, No. 130).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 18/02329: Renteaftrekbeperking winstdrainage. Tegenbewijs. Onvoldoende parallellie tussen interne leningen en externe financiering), No. 98, No. ECLI:NL:HR:2019:394, Mar 22, 2019. (BNB; Vol. 2019, No. 98).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 18/03614: Teruggaaf dividendbelasting. Bewijslastverdeling bij beoordeling of een verzoeker de tot de opbrengst gerechtigde en de uiteindelijk gerechtigde is), No. 190, No. ECLI:NL:HR:2019:1610, Oct 18, 2019. (BNB; Vol. 2019, No. 190).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 18/03647: Zakelijke winstverdeling sluit niet uit dat het winstaandeel van een in het buitenland woonachtige partner gedeeltelijk wordt behaald met behulp van een in Nederland woonachtige vaste vertegenwoordiger), No. 174, No. ECLI:NL:HR:2019:1229, Jul 19, 2019. (BNB; Vol. 2019, No. 174).
  • Marres, O. C. R., (2019). Case note: HR (nr. 18/04850: Belastbaarheid overheidspensioen. Eerbiedigende werking bij inwerkingtreding nieuw verdrag met Verenigd Koninkrijk), No. 187, No. ECLI:NL:HR:2019:1444, Sep 27, 2019. (BNB; Vol. 2019, No. 187).

  2018

  • Marres, O. C. R., (2018). Case note: HR (17/02152: beperking renteaftrek bij onderkapitalisatie), No. ECLI:NL:HR:2018:414 , May 08, 2018. (BNB; Vol. 2018, No. 96).
  • Marres, O. C. R., (2018). Case note: HvJ EU (C-382/16: Hornbach), No. ECLI:EU:C:2018:366, May 31, 2018. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 16/17).

  2017

  • Marres, O. C. R. (2017). De Anti-ontgaansrichtlijn. NTFR Beschouwingen, 2017(4), [18]. [details]
  • Marres, O. C. R., (2017). Cae note: HR (zaaknr. 16/03669: Belastingconstructie Credit Suisse. Renteaftrekbeperking in verband met winstdrainage.), No. ECLI:NL:HR:2017:640, Apr 21, 2017. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 16).
  • Marres, O. C. R., (2017). Case note: HR (zaaknr. 17/01256: Beantwoording prejudiciële vragen over belastingheffing over lijfrente en pensioen bij emigratie), No. ECLI:NL:HR:2017:1324, Jul 14, 2017. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2017, No. 21).
  • Marres, O. C. R., (2017). Case note: HR (zaaknr. 5/05836: Onderlingoverlegovereenkomst kan geen inbreuk maken op oordeel hoogste rechter over verdeling heffingsbevoegdheid.), No. ECLI:NL:HR:2017:6, Jan 06, 2017. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 10).

  2016

  • Marres, O. C. R., (2016). Case note: HR (nr. 14/03647: geen vast middelpunt), No. ECLI:NL:HR:2016:44, Jan 15, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 7).
  • Marres, O. C. R., (2016). Case note: HR (nr. 14/05100: Bevestiging 'Sarakreek' voor royalty's), No. ECLI:HR:20016:1031, Jun 03, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 16/17).
  • Marres, O. C. R., (2016). Case note: HR (nr. 15/00194: Uitsluiting renteaftrek. Beoordeling zakelijkheid rechtshandelingen binnen concern. Niveau waarop compenserende heffing wordt getoetst. Per-elementbenadering. Prejudiciële vraag), No. ECLI:HR:2016:1350, Jul 08, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 19).
  • Marres, O. C. R., (2016). Case note: HR (nr. 15/03006: uitlegging begrip 'international verkeer'), No. ECLI:NL:HR:2016:701 , Apr 22, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 12).
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., & van de Streek, J. L. (Eds.) (2016). Hoofdzaken Belastingrecht. (18e ed.) (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2015

  • Marres, O. C. R. (2015). At arm’s length winstbepaling. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(44), [2813]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2015). Van overeenkomstige toepassing. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(28), [1901]. [details]
  • Marres, O. C. R., & de Groot, I. M. (2015). Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn. Weekblad voor Fiscaal Recht, 144(7115), 1185-1189. [details]
  • Marres, O. C. R., (2015). Case note: HR (zaaknummer 11/00453bis: Eindbeslissing zaak TBG. Heffing 8,3% dividendbelasting op dividenduitkering naar Nederlandse Antillen niet in strijd met EU-recht), No. 111, No. ECLI:NL:HR:2015:121, Feb 06, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 11). [details]
  • Marres, O. C. R., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/05184: Redelijke heffingstoets wordt van jaar tot jaar aangelegd), No. 38, No. ECLI:NL:HR:2015:46, Feb 27, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2015, No. 9). [details]
  • Marres, O. C. R., (2015). Case note: HvJ EU (zaaknummer C-386/14: Groupe Steria), No. 223, No. ECLI:EU:C:2015:392; ECLI:EU:C:2015:524, Sep 02, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 22). [details]

  2014

  • Marres, O. C. R. (2014). Over bodemloze putten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(36), [2126]. [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: EVA-Hof (nrs. E-3/13 en E-20/13: CFC-regels, trusts en verkeersvrijheden), No. 42, Jul 09, 2014. (NTFR Beschouwingen; Vol. 2014, No. 11). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/02584: hypothecair gefinancierde tweede woning in Zwitserland: in casu voorkoming voor volledige waarde woning omdat financieringsschuld is toegerekend aan echtgenoot), No. 8, No. ECLI:NL:HR:2013:970, Oct 25, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/03540: redeemable preference shares vormen kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis), No. 37, No. ECLI:NL:HR:2014:224, Feb 07, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 10). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HR (zaaknr. 12/04640: cumulatief preferente aandelen vormen - hoewel de kans dat het kapitaal wordt aangesproken voor de betaling van schulden verwaarloosbaar lijkt - kapitaal voor de toepassing van art. 13 Wet VPB 1969: geen fraus legis), No. 38, No. ECLI:NL:HR:2014:181, Feb 07, 2014. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 10). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02237: forfaitairrendementsheffing over participaties in buitenlandse beleggingsfondsen: verdragstoepassing), No. 170, No. ECLI:NL:HR:2014:1191, May 23, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 16). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HR (zaakrn. 12/05498: Thincapregeling niet in strijd met vestigingsvrijheid en art. 9 verdrag Denemarken), No. 8, No. ECLI:NL:HR:2013:1364, Nov 29, 2013. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Marres, O. C. R., (2014). Case note: HvJ EU (zaaknr. C-24/12, C-27/12: X BV + TBG/Nederl. Fiscus), No. 187, No. ECLI:EU:C:2014:1385; ECLI:NL:XX:2014:1, Jun 05, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 17). [details]

  2013

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 499-532). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2013). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 7e dr. (pp. 473-482). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Altijd ergens enkele verliesverrekening. NTFR Beschouwingen, 7(9), [32]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De duurzaamheid van belastingplanning. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(38), [1779]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). De relevantie van parlementaire geschiedenis bij wetsuitleg. In T. Groeneveld, & L. J. A. Pieterse (Eds.), Met oog voor detail: liber amicorum aangeboden aan Mr. J.W. van den Berge, scherpzinnig magistraat, erudiet inspirator, ter gelegenheid van zijn afscheid als vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden op 10 april 2013 (pp. 191-198). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2013). Dividendbelasting. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 15e dr. (pp. 311-324). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R., (2013). Case note: HR (zaaknr. 10/02824, LJN BT1517), No. 14, No. ECLI:NL:HR:2012:BT1517; ECLI:NL:PHR:2012:BT1517, Sep 21, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • Marres, O. C. R., (2013). Case note: HR (zaaknr. 10/05268, LJN BT5858), No. 15, No. ECLI:NL:HR:2012:BT5858; ECLI:NL:PHR:2012:BT5858, Sep 21, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • Marres, O. C. R., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/00675, LJN BV1426), No. 137, No. ECLI:NL:HR:2013:BV1426; ECLI:NL:PHR:2013:BV1426, Mar 01, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 13). [details]

  2012

  • Marres, O. (2012). CCCTB and tax treaties. In R. Van Der Jagt, & B. Larking (Eds.), The KPMG guide to CCCTB. - Part 3 (pp. 15-19). [S.l.]: KPMG International. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Het gat gedicht. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(28), 1-4. [1682]. [details]
  • Marres, O. C. R. (2012). Ongewenste dumping van rentelasten. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(41), [2312]. [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 08/05322, LJN BV0641), No. 199, No. ECLI:NL:HR:2012:BV0641, Jan 13, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 16). [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/01719, LJN BQ2860), No. 27, No. ECLI:NL:HR:2011:BQ2860; ECLI:NL:PHR:2011:BQ2860, Nov 18, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 3). [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04920, LJN BU8256), No. 102, No. ECLI:NL:HR:2011:BU8256, Dec 16, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 8). [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/05161, LJN BR4807: onzakelijkeleningarresten; 25-novemberarresten), No. 19-20, Nov 25, 2011. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 4). [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/00482, LJN BW9844: thincap-regeling; begrippen ‘rente’ en ‘gemiddeld vreemd vermogen’; geen discriminatie houdster- en financieringsmaatschappij), No. 113, Jun 29, 2012. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2012, No. 22). [details]
  • Marres, O. C. R., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/00483, LJN BT1528), No. 197-198, Dec 23, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 16). [details]
  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]

  2011

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 489-522). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2011). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 6e dr. (pp. 465-472). (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R. (2011). Het gat. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(29), 1-3. [1593]. [details]
  • Marres, O. C. R., (2011). Case note: HR (zaaknr. 09/04375, LJN BO1303), No. 163, Jan 07, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 13). [details]
  • Marres, O. C. R., (2011). Case note: HR (zaaknr. 10/01204, LJN BO7508), No. 162, Dec 17, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011, No. 13). [details]

  2010

  • Marres, O. C. R. (2010). Dividendbelasting. In R. L. R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 12e dr. (pp. 321-335). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/00324, LJN BK0909: toerekening emissiekosten), No. 34, Oct 23, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 3). [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/00900, LJN BF2230: [cross-border loss compensation; EU freedom of establishment]), No. 22, Sep 02, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 2). [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/01904, LJN BG5866: aandeel derden geldt als eigen vermogen van de groep bij de bepaling van de groepsratio (art. 10d, vijfde en zesde lid, Wet VPB 1969)), No. 42, Nov 13, 2009. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2010, No. 7). [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/04160, LJN BK6053), No. 291, Apr 09, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 20). [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/01703, LJN BK6071), No. 292, Apr 09, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 20). [details]
  • Marres, O. C. R., (2010). Case note: HR (zaaknr. 09/02250, LJN BL7953), No. 215, Mar 19, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 14). [details]

  2009

  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2009). Non-discriminatie en meestbegunstiging. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr. (pp. 447-502). (Wegwijsserie). Amersfoort: Sdu Uitgevers. [details]
  • Burgers, I. J. J., & Marres, O. C. R. (2009). Samenloop tussen internationaal en Europees belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht. - 5e dr. (pp. 427-432). (Wegwijsserie). Amersfoort: Sdu Uitgevers. [details]
  • Marres, O. (2009). Dividendbelasting. In R. Hennuin (Ed.), Hoofdzaken belastingrecht. - 11e dr. (pp. 339-352). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Marres, O. C. R. (2009). Winstdrainage na 2010 (of 2011). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(31), 1-3. [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HR (nr. 43058), No. 178, Jan 16, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 15). [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HR (nr. 43338: ddeelnemingskosten (valutaverliezen en rente) in verband met een minderheidsdeelneming in niet-EG-land (de Tsjechische republiek)), No. 23, Sep 26, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 3). [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HR (nr. 43339: deelnemingskosten in verband met meerderheidsdeelnemingen in niet-EG-land), No. 24, Sep 26, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 3). [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HR (nr. 43612), No. 94, Jan 16, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 8). [details]
  • Marres, O. C. R., (2009). Case note: HR (nr. 43719: aftrekbaarheid kosten beursgang), No. 190, Jan 30, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 16). [details]

  2008

  • Cornelisse, R. P. C., de Haan, A., Hennuin, R. L. R., Marres, O. C. R., Snel, F. P. J., Wattel, P. J., & van Weeghel, S. (2008). Hoofdzaken belastingrecht. - 10e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  Talk / presentation

  • Marres, O. (speaker) (27-9-2018). Introduction 'Wetsvoorstel Bronbelasting 2020', ACTL afternoon seminar ‘Dividendbelasting: Afschaffen of niet?' , Amsterdam.
  • Marres, O. (speaker) (21-6-2018). Lecture ‘The Parent-Subsidiary Directive’, GREIT Summer Course, Lisbon, Portugal.
  • Marres, O. (speaker) (14-6-2018). Fiscale studiebijeenkomst Hoge Raad ‘Rente, fiscale eenheid en EU-recht’, Hoge Raad der Nederlanden.
  • Marres, O. (speaker) (28-5-2018). Introduction 'De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting', ACTL afternoon seminar ‘De vernieuwde inhoudingsvrijstelling dividendbelasting’ , ACTL.
  • Marres, O. (speaker) (5-3-2018). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (speaker) (9-5-2017). Beginselen van en ontwikkelingen in de dividendbelasting, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (speaker) (21-4-2017). The EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD), Central University of Finance and Economics (Beijing).
  • Marres, O. (speaker) (3-4-2017). Renteaftrek, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (13-3-2017). Implementatie art. 4 ATAD, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).
  • Marres, O. (speaker) (6-3-2017). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland, EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-11-2016). Introductie dividendbelasting; Dividendbelasting en EU-recht, Belastingdienst (Themadag dividendbelasting).
  • Marres, O. (invited speaker) (3-10-2016). Renteaftrek, NOB Anti-BEPS Congres, Bussum, Netherlands.
  • Marres, O. (invited speaker) (21-9-2016). “Aggressive tax planning – base erosion” (with Prof. Yariv Brauner), ACTL/IBFD seminar ‘Duets in International Taxation: State Claims to Taxing Jurisdiction in a Post-BEPS World - Can They Be Coordinated?, Amsterdam, Netherlands.
  • Marres, O. (invited speaker) (1-6-2016). Interest limitation rule, ACTL Seminar 'Anti-BEPS implementation in the EU', Amsterdam, Netherlands.
  • Marres, O. (invited speaker) (7-4-2016). Zakelijk handelen, Belastingdienst.
  • Marres, O. (speaker) (7-3-2016). Buitenlandse ondernemingen actief in Nederland (with J.J.L. Leenman), EUR Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  • Marres, O. (invited speaker) (14-1-2016). BEPS and Interest Deductions, Wintercourse on International Tax Law, Amsterdam, Amsterdam, Netherlands.

  Others

  • Marres, O. (participant) (28-6-2018). ACTL-IBFD-Conference 'Taxing the digital economy: the EU proposals and other insights', Amsterdam. Moderator panel 3 (long term solutions) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Marres, O. (participant) (20-3-2018). ACTL-Afternoon seminar Spoedmaatregelen Fiscale eenheid - en het per element benadering arrest van het HvJ EU: een nadere beschouwing, Amsterdam. Chair (participating in a conference, workshop, ...).

  2020

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • KPMG Meijburg en Co
   Belastingadviseur
  • SDU
   Redacteur
  • Gerechtshof Den Haag
   Rechter