For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. A.L. (Ton) Mertens

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
Social media
 • Profiel

  Ton Mertens (1963) geeft colleges en verzorgt vakken op het gebied van de loonheffingen. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig gevestigd belastingadviseur en publiceert hij regelmatig in fiscaal-juridische vaktijdschriften. Voor zijn studenten schreef hij Het beginsel van de minste pijn; een inleiding tot de loonheffingen, Ars Aequi Libri, Nijmegen. Ton is voor één dag per week aan de UvA verbonden.

  Onderwijs

  Ton is coördinator van het mastervak Loonheffingen. Daarnaast levert hij bijdragen aan de vakken Inleiding Fiscaal Recht en Belastingrecht particulieren.

  Scripties

  Als docent begeleidt Ton studenten die hun bachelor- of masterscriptie willen schrijven over een onderwerp op het gebied van de loonheffingen.

 • (Neven)functies
  • 2020 - nu: Docent Vrije Universiteit Amsterdam
  • 2015 - nu: Bestuurslid sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
  • 2012 - nu: Docent Stichting Opleiding Belastingadviseurs
  • 2010 - nu: Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • 2008 - nu: Lid van het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid
  • 2008 - nu: Annotator BNB
  • 2012 - nu: Belastingadviseur mr. A.L. Mertens B.V.
  • 2015 - 2021: Docent Universiteit Leiden
  • 2001 - 2011: Belastingadviseur Loyens & Loef N.V.
  • 1992 - 2001: Belastingadviseur Loyens & Volkmaars
  • 1988 - 1991: Beleidsmedewerker Ministerie van Financiën, Directie Directe Belastingen, Bureau Loonbelasting
  • 1986 - 1988: (Adjunct-) inspecteur Belastingdienst (diverse inspecties)

   

 • Boeken, redacties en bijdragen

  Boeken

  Redacties/bijdragen

  • Hoofdzaken belastingrecht, Hoofdstuk 3, Boom Juridisch, 25e druk, 2023, ISBN 978-94-6212-769-2
  • Fiscale behandeling van de DGA, Hoofdstuk 8, Boom Juridisch, 7e druk, 2022, ISBN 978-94-6212-711-1
  • Jurisprudentie loonheffingen; i.s.m. mw. mr. Samira Bentohami, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2022, ISBN 978-94-9319-960-6
  • Loonheffingen 2019 Ars Aequi wetseditie; i.s.m. mr. Remko Hesse, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2019, ISBN 978-94-9276-649-6
  • De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, i.s.m. Bas ter Weel, Siemen van der Werff, Hanneke Bennaars, Robert Scholte, Julie Fijnje en Mies Westerveld, SEO, Amsterdam, maart 2018 - In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • De werknemerachtige in het sociaal recht - Een verkenning, Hoofdstuk 5 Fiscaal perspectief, Wolters Kluwer, Deventer 2018
  • NLFiscaal (sinds 2017)
  • Fiscale Berichten voor het Notariaat (sinds 2015)
  • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, SDU (sinds 2012)
  • De WALVIS-operatie, Kluwer, 2005
  • Werkgever Alert, SDU (2001-2011)
  • Werkgever en Belastingherziening, SDU, 2001
  • LoonBrief, Kluwer (1990 - 2004)
  • Loonalmanak, Elsevier (1990-2013)
 • Artikelen
  • Open over loon, NTFR 2023/1008
  • Meewerkende minderheidsaandeelhouders, Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, nr. 3, oktober 2022 
  • Een kwestie van genieten, NTFR 9 juni 2022
  • Eindheffing: over draagkracht gesproken, NTFR 2021/1667
  • Eigen schuld, NTFR 2020/1338
  • Platformarbeid fiscaal: zie maar dat je er (niet) tussenkomt, Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, 2019, nr. 1
  • De RVU-heffing: oude beleidsbesluitenwijn in een nieuwe handreikingszak, PensioenMagazine 2019/45 (i.s.m. J. Gielink)
  • Het is maar een voorheffing, NTFR 2018/2518
  • Drukkend, FED 2018/14
  • Loyens en de zzp'er, NTFR 2017/2772
  • De overheid als inhoudingsplichtige: controleren is beter, NTFR 2016/2769
  • Ondernemers versus werknemers: het schijngevecht tegen de schijnzelfstandigheid​, Maandblad Belastingbeschouwingen nr. 9-10, oktober 2016
  • De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum, NTFR 2015/3044
  • Omdat het kan, NTFR 2014/2744
  • Knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan, WFR 2014/1067 (i.s.m. met F.M. Werger)
  • Een beklemmend einde, NTFR 2013/2253
  • Meer loonheffingen, één dienstbetrekking, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013/126.2
  • Het is nu wel genoeg, met dat afromen, NTFR 2012/2618
  • Plaats en reikwijdte van het negatiefloonbegrip, FED 2012/47
  • Over de werkkostenregeling en de bakker die zijn brood niet lust, NTFR 2011/2709
  • Een pure of hybride Ioonsomheffing en de toekomst van de oude dag, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2011/34
  • Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR 2010/2862, 23 december 2010
  • De Echternachse processiegang van het loonbegrip, NTFR 2009/2659, 17 december 2009
  • Ontwikkelingen op het punt van het loonbegrip voor de loonheffingen Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009/101
  • Over loon in en over loon over Loonzaken nummer 7, 9 september 2009
  • Maar waar kunnen we dan nog wel op vertrouwen? NTFR 2008/2425, 18 december 2008
  • Negatief loon is gewoon loon; Eén loonbegrip is al ingewikkeld genoeg in: De opkomst en ondergang van de loonbelasting ElsevierSalaris, 2008, ISBN 9789035242166
  • Loon is loon omdat het loon is, niet omdat het niet is vrijgesteld, Loonbrief nr. 2, 2004
  • Parkeerkosten, Loonbrief nr. 22, 2003
  • Het reiskostenforfait afgeschaft; de keerzijdes voor de werkgever, Loonbrief nr. 18, 2003
  • Een feest is geen feest als de fiscus is geweest, Loonbrief nr. 15, 2003
  • Beroepskosten zijn geen extraterritoriale kosten, Loonbrief nr. 9, 2003
  • Conversie van aandelenopties, Loonbrief nr. 6, 2003
 • BNB-annotaties
  • HR 7 juli 2023, BNB 2023/131c*. Sectorindeling premieheffing werknemersverzekeringen. Tweede verzoek. Formele rechtskracht eerdere afwijzing. Beoordeling als herhaalde aanvraag.
  • HR 23 juni 2023, BNB 2023/123c*. Toewijzing heffingsrecht over beloning van bemanning van een luchtvaartuig in internationaal verkeer. Uitleg begrip ‘internationaal verkeer’
  • HR 24 maart 2023, BNB 2023/95c*, Bezorgers Deliveroo. Maatstaf om overeenkomst als arbeidsovereenkomst aan te merken. Vrijheid om te komen werken en zich te laten vervangen. Rechtsvormende taak Hoge Raad
  • HR 17 februari 2023, BNB 2023/67*. Inhoudingsplicht onzuivere pensioenaanspraken. Invloed winstbijschrijvingen op hoogte pensioenaanspraken
  • HR 21 oktober 2022, BNB 2023/20c*, Beperkte toetsing in cassatie van uitspraken Centrale Raad van Beroep. Geen ruimte voor toetsing uitleg Duits recht bij kwalificatie ‘Elterngeld’
  • HR 14 oktober 2022, BNB 2023/19c*, Personen die onder de verdragsrechtelijke kleinepensioenregeling vallen worden niet gediscrimineerd ten opzichte van anderen met een Duits pensioen
  • HR 8 juli 2022, BNB 2022/117c*, In België wonende profvoetballer wordt door Belgische voetbalclub uitgeleend aan Nederlandse club. Belastbaarheid in Nederland van vóór uitlening genoten tekengeld
  • HR 25 mei 2022, BNB 2022/97*, Toepassing vrije ruimte werkkostenregeling voor werknemer zonder inhoudingsplichtige werkgever
  • HR 25 maart 2022, BNB 2022/81*, Vergoeding van immateriële schade ten gevolge van arbeidsongeval. Uitleg ‘Smeerkuilarrest’ met betrekking tot rechtspositionele regeling. Publieke taak werkgever
  • HR 18 februari 2022, BNB 2022/65*, Premieplicht werknemersverzekeringen. Werkzaamheden op grond van managementovereenkomst tussen vennootschap en de persoonlijke houdstervennootschappen van indirecte minderheidsaandeelhouders. Toetsingscriteria dienstbetrekking
  • HR 14 januari 2022, BNB 2022/43c*, Toekenning aandelen aan werknemers door een tot het concern van de werkgever behorende vennootschap. Inhoudingsplicht. Pseudo-eindheffing
  • HR 8 oktober 2021, BNB 2022/24c*, Sectorindeling werknemersverzekeringen. Concernregeling. Maatschappelijke functie van groep als geheel
  • HR 24 september 2021, BNB 2022/8c*, Beëindiging met terugwerkende kracht van mogelijkheid tot wijziging sectorindeling werknemersverzekeringen op verzoek van werkgever. Strijd met eigendomsgrondrecht
  • HR 18 juni 2021, BNB 2021/148c*, MH17, Overlijdensuitkering uit door werkgever verstrekte zakelijke reis- en ongevallenverzekering
  • HR 7 mei 2021, BNB 2021/114c*, Sectorindeling werknemersverzekeringen. Samengestelde onderneming
  • HR 5 februari 2021, BNB 2021/98c*, Sectorpremiepercentage bij ‘meer-minderuren-clausule’
  • HR 18 december 2020, BNB 2021/56*, Premieplicht Rijnvarenden 
  • HR 6 november 2020, BNB 2021/41c*, Arbeidsovereenkomst, uitleg en kwalificatie
  • HR 13 maart 2020, BNB 2020/129c*, Ongerechtvaardigde beperking vrij verkeer van werknemers in zetelovereenkomst met EOB
  • HR 28 februari 2020, BNB 2020/82c*, Afkoop stamrecht
  • HR 18 oktober 2019, BNB 2020/35*, Uitkeringen uit onzuivere pensioenregeling waarvan de aanspraken in de periode 1979 tot en met 1999 tot het belastbare loon hebben behoord. Toepassing overgangsrecht
  • HR 12 juli 2019, BNB 2020/20c*, Werkkostenregeling. Gebruikelijkheidstoets. Loon in de vorm van verstrekking van aandelen op basis van bestaand aandelenplan
  • HR 19 april 2019, BNB 2019/158c* Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Geen overschrijding ruime beoordelingsvrijheid wetgever door onvoorziene verhoging
  • HR 8 maart 2019, BNB 2019/83c* Stamrechtvrijstelling niet van toepassing bij in 2014 toegekende schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag
  • HR 8 februari 2019, BNB 2019/74c*, Fictieve afkoop pre-Brede-Herwaarderingslijfrente. Door verzekeraar bij uitbetaling achtergehouden bedrag is geen ter zake van de fictieve afkoop ingehouden loonheffing
  • HR 23 november 2018, BNB 2019/62c* Afdrachtvermindering onderwijs. Initiële opleiding aan een hogeschool
  • HR 5 oktober 2018, BNB 2019/44c* Prejudiciële vragen. Rijnvaart. Verbindendheid A1-verklaring inzake socialeverzekeringsplicht. Aanhouding van de zaak in afwachting van procedure over A1-verklaring
  • HR 16 november 2018, BNB 2019/45* Prejudiciële vragen. Rijnvaart. Hoge Raad ziet af van beantwoording. Vereiste dat antwoord nodig is om op het (hoger) beroep te beslissen
  • HR 4 mei 2018, BNB 2018/140c* (Indeling startende werkgever als klein, middelgroot of groot. Uitgegaan kan worden van het in het eerste jaar verwachte premieloon)
  • HR 30 maart 2018, BNB 2018/114c* (Verklaring arbeidsrelatie. Verlenen van thuiszorg in natura als bedoeld in de AWBZ)
  • HR 1 december 2017, BNB 2018/67c* (Verrekening loonbelasting met inkomstenbelasting. Indien sprake is van inhouding, is goede trouw werknemer niet meer van belang)
  • HR 22 september 2017, BNB 2018/43c* (Belastbaarheid van optierechten, uitgeoefend na vertrek werknemer uit Nederland. 30%-regeling niet van toepassing. Genietingsmoment)
  • HR 22 september 2017, BNB 2017/224c* (afdrachtvermindering onderwijs; inspecteur mag een geregistreerde beroepsopleiding niet inhoudelijk toetsen; bewijskracht van diploma of certificaat)
  • HR 4 juli 2017, BNB 2017/188c* (183-dagenregeling; gebruikelijk loon in Belgie woonachtige dga)
  • HR 19 mei 2017, BNB 2017/179c* (uitkering uit een stamrecht uit een in de VS uitgeoefende dienstbetrekking)
  • HR 19 mei 2017, BNB 2017/180c* (afkoopsom stamrecht uit een mede in de VS uitgeoefende dienstbetrekking)
  • HR 21 april 2017, BNB 2017/155c* (naheffing terecht nu mededeling in aangifte kan worden opgevat als verzoek om teruggaaf)
  • HR 12 mei 2017, BNB 2017/157c* (fictieve dienstbetrekking; uitleg 'doorgaans')
  • HR 31 maart 2017, BNB 2017/135c* (vergoeding voor immateriële schade loon?)
  • HR 31 maart 2017, BNB 2017/136* (vergoeding voor materiële schade loon?)
  • HR 10 februari 2017, BNB 2017/94c* (verzekeringsplicht partner diplomaat)
  • HR 4 november 2016, BNB 2017/43c* (sectorindeling payrollkantoor)
  • HR 28 oktober 2016, BNB 2017/13* (bewijslastverdeling tot welke bedragen loon is genoten)
  • HR 13 mei 2016, BNB 2016/169c* (non-activiteitsregeling is terecht aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding)
  • HR 15 april 2016, BNB 2016/156c* (verlies op certificaten vormt negatief loon)
  • HR 29 januari 2016, BNB 2016/103c* (samenloop algemene compensatieregeling en 30%-regeling)
  • HR 29 januari 2016, BNB 2016/104c* (geen voortzetting 30%-regeling)
  • HR 15 januari 2016, BNB 2016/82c* (afdrachtvermindering onderwijs bij beroepspraktijkvorming)
  • HR 11 september 2015, BNB 2016/1c* (belastbaarheid i-Pad)
  • HR 19 juni 2015, BNB 2015/204c* (moment beoordeling deskundigheid 30%-regeling en toepasselijke regelgeving)
  • HR 1 mei 2015, BNB 2015/161* (dienstbetrekking tussen vereniging die een onderneming uitoefent en haar leden?)
  • HR 30 januari 2015, BNB 2015/110c* (belastbaarheid overname vordering immateriële schade door werkgever)
  • HR 9 januari 2015, BNB 2015/88c* en BNB 2015/89c* (sectorindeling voor de premieheffing)
  • HR 14 november 2014, BNB 2015/27* (gevolgen deels niet uitvoeren stamrechtovereenkomst)
  • HR 26 september 2014, BNB 2015/35* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 20 juni 2014, BNB 2014/229c* (heffing op excessieve vertrekvergoedingen)
  • HR 20 juni 2014, BNB 2014/218c* (vergoeding non-concurrentiebeding van een niet-inwoner in een niet-verdragssituatie)
  • HR 21 maart 2014, BNB 2014/156c* (wanneer kan de 30%-regeling worden voortgezet?)
  • HR 14 februari 2014, BNB 2014/125* (tweede B-notarissenarrest)
  • HR 15 november 2013, BNB 2014/51* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/247c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
  • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/246c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
  • HR 3 mei 2013, BNB 2013/180c* (leerling-loodsen in dienstbetrekking?)
  • HR 1 februari 2013, BNB 2013/128* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
  • HR 21 december 2012, BNB 2013/83* (afkoop pensioen en saldolijfrente)
  • HR 5 oktober 2012, BNB 2013/39c* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 29 juni 2012, BNB 2012/288* (vormen aandelenopties met een te verwaarlozen waarde loon?)
  • HR 15 juni 2012, BNB 2012/310* (reikwijdte van de RVU-heffing)
  • HR 11 mei 2012, BNB 2012/233c* (levert het niet verwerken van later aangegeven inkomen een ambtelijk verzuim op?)
  • HR 4 mei 2012, BNB 2012/260* (kan de verplichting correctieberichten te verzenden in strijd kan komen met de leer van de formele rechtskracht?)
  • HR 27 april 2012, BNB 2012/232c* (kan na vertrek uit Nederland genoten loon tot de grondslag van de 30%-regeling behoren?)
  • HR 9 december 2011, BNB 2012/175c* (kan een nietige arbeidsovereenkomst verzekeringsplicht opleveren?)
  • HR 25 november 2011, BNB 2012/151c* (aanspraken op ongevalsuitkeringen)
  • HR 7 oktober 2011, BNB 2012/86 (de kortingsregeling binnen de 30%-regeling)
  • HR 24 juni 2011, BNB 2011/276c* (kan een dwangsom wegens niet-nagekomen pensioenverplichtingen loon vormen?)
  • HR 4 februari 2011, BNB 2011/231c* (allocatie van vakantiedagen in verband met de onderworpenheidsfictie)
  • HR 25 maart 2011, BNB 2011/205c* (Gouden Kooi-arrest)
  • HR 3 december 2010, BNB 2011/161c* (inhoudingsplicht ter zake van loon uit vroegere dienstbetrekking)
  • HR 4 februari 2011, BNB 2011/139c* (is de schuld uit hoofde van het recht nageheven loonbelasting te verhalen, een belastingschuld?)
  • HR 24 december 2010, BNB 2011/118c* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
  • HR 26 november 2010, BNB 2011/93c* (kunnen opties zonder waarde loon vormen?)
  • HR 26 november 2010, BNB 2011/81c* (negatief loon en na beëindiging van de dienstbetrekking voortgezette pensioenopbouw)
  • HR 12 maart 2010, BNB 2010/252c* en BNB 2010/253c* (aan werknemers verstrekte mobiele telefoons)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/196* (aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/165c* (negatief loon)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/164c* (negatief loon)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/132c* (het verstrekken van belastingadvies als loon in natura)
  • HR 4 december 2009, BNB 2010/118c* (nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing)
  • HR 13 november 2009, BNB 2010/51c* (door een ex-werkgever ter beschikking gestelde auto)
  • HR 19 juni 2009, BNB 2009/231c* (sectorindeling voor werknemersverzekeringen)
  • HR 13 maart 2009, BNB 2009/229c* (belastbaarheid pensioenaanspraak in geval van gedeeltelijke overdracht aan niet-toegelaten verzekeraar)
  • HR 10 april 2009, BNB 2009/195c* (naheffing over afdrachtverschillen in relatie tot het eindheffingsregime)
  • HR 16 januari 2009, BNB 2009/113c* (overgangsregime voor onzuivere pensioenaanspraken)
  • HR 19 december 2008, BNB 2009/73c*, BNB 2009/74c*, BNB 2009/75c* en BNB 2009/76c* (reikwijdte inlenersaansprakelijkheid)
  • HR 19 september 2008, BNB 2009/35c* (partiële toepassing van de stamrechtvrijstelling)
  • HR 11 juli 2008, BNB 2008/291c* (de mogelijkheid om loonbelasting na te heffen in relatie tot de heffing van inkomstenbelasting)
  • HR 20 juni 2008, BNB 2008/231c* (de verhouding tussen het loonbegrip voor de inkomstenbelasting en dat voor de loonbelasting)
  • HR 16 mei 2008, BNB 2008/200c* (vaste kostenvergoedingen; kan het Handboek loonheffingen vertrouwen wekken?)
 • Scriptieonderwerpen

   

  Je wilt een scriptie schrijven en je bent op zoek naar een origineel onderwerp. Liefst op het terrein van de loonheffingen.

  Onderstaand een lijst om inspiratie op te doen.

  • Werken waar je wilt: waar knelt het belastingrecht?
  • De rechtskracht van de A1-verklaring
  • Nut en noodzaak van de vaste inrichting-eis in de loonbelasting
  • De rechtsgrond van de gegevensuitvraag in relatie tot de loonaangifte
  • Environmental, Social en Governance (ESG) en de loonheffingen
  • Ontslaguitkeringen en verdragsallocatie
  • Fouten in de loonaangifte corrigeren en rechtsbescherming
  • Loon van derden. Wiens probleem is dat?
  • Fiscale aspecten van duurzame inzetbaarheid
  • Werknemerschap en verdragstoepassing
  • De ‘inkomstenverhouding’: doel, wettelijke basis en werking
  • In dienst van een niet in Nederland gevestigde werkgever. Is de bestaande fiscale wetgeving toereikend?
  • Schijnwerknemerschap
  • De werkkostenregeling en het BUA vergeleken
  • Non-executive bestuurders van een one tier board
  • De toekomst van de fictieve dienstbetrekking
  • Tabeltoepassing: versleten en achterhaald?
  • De digitale nomade en belastingverdragen
  • De reikwijdte van de tussenkomstbepaling
  • Nut, noodzaak en wenselijkheid van sectorindeling
  • De werkkostenregeling in geval van internationale arbeid
  • Belastingheffing over bijstand. Zinloos?
  • Het verhaalsrecht van de werkgever
  • De fiscale positie van de politieke ambtsdrager
  • Eindheffing en draagkracht


   

 • Publications

  2016

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (3e ed., pp. 113-170). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (17e ed., pp. 229-257). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Mertens, A. L. (2014). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (2e ed., pp. 99-159). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2014). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (16e ed., pp. 211-239). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Werger, F. M., & Mertens, A. L. (2014). De werkkostenregeling: knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7062, 1067-1075. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C743CF&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]

  2013

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Boom juridisch. [details]

  2016

  • Hesse, J. R., & Mertens, A. L. (Eds.) (2016). Loonheffingen 2016. - 5e editie. (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. (9e ed.) (Ars aequi libri; No. 9). Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  • Duker, L., Hesse, J. R., & Mertens, A. L. (Eds.) (2010). Loonheffingen 2010. (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  2018

  2017

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2017). Jurisprudentie loonheffingen. (3e ed.) (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (11e ed.) (Ars Aequi libri; Vol. 11). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Verzoek om commentaar op de evaluatie van de 30%-regeling. mr. A.L. Mertens. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z11702&did=2017D24448 [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Aanbiedingsbrief rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie. 1371. Case note on: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22/05/17, 2017-0000079176 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(23). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/13. 13. Case note on: HR, 28/10/16, ECLI:NL:HR:2016:2427 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(2). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/135-136. 135-136. Case note on: HR, 31/03/17, ECLI:NL:HR:2017:529 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(14). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/155. 155. Case note on: HR, 21/04/17, ECLI:NL:HR:2017:716 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/157. 157. Case note on: HR, 12/05/17, ECLI:NL:HR:2017:846 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/179-180. 179-180. Case note on: HR, 19/05/17, ECLI:NL:HR:2017:913 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(19). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/188. 188. Case note on: HR, 14/07/17, ECLI:NL:HR:2017:1326 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(20). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/224. 224. Case note on: HR, 22/09/17, ECLI:NL:HR:2017:2436 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(24). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/43. 43. Case note on: HR, 4/11/16, ECLI:NL:HR:2016:2496 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(5). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). BNB 2017/94. 94. Case note on: HR, 10/02/17, ECLI:NL:HR:2017:184 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2017(10). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Besluit op WOB-verzoek om informatie over inrichting bestelauto voor privégebruik auto. 1161. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 4/05/17, 2017-0000085739 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(20). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Brief over onderzoeksrapport Wet uniformering Loonbegrip. 1847. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 18/07/17, 2017-0000138611 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(30). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Casuïstiek loonheffingen DGA: Opgave 12-13 . In R. P. C. Cornelisse, N. Idsinga, J. W. E. Litjens, A. L. Mertens, S. J. Mol-Verver, & H. F. van der Weerd-van Joolingen (Eds.), Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA (2e ed., pp. 20-22; 52-55). (Boom fiscale casuïstiek). Boom juridisch.
  • Mertens, A. L. (2017). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (5e ed., pp. 119–174). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Derde voortgangsrapportage Wet DBA. 1078. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 20/04/17, 2017-0000084347 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(18). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Geen beëindiging contractueel uitsluiten van de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en voor thuiswerkers. 1779. Case note on: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 26/06/17, 2017-0000096088 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(29). [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loonheffingen in 2017. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 29(1), Article 3. https://doi.org/http://www.ndfr.nl/net/link/SDU_FBN201701_55574 [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (19e ed., pp. 239-268). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loyens en de zzp'er. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(46), Article 2772. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2017-2772 [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA. 1414. Case note on: Staatssecretaris van Financiën, 1/06/17, 2017-0000101171 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(24). [details]
  • Mertens, A. L., & Hesse, J. R. (2017). Loonheffingen 2017. (6e ed.) (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, T. (2017). Sectorindeling uitzendsector aangescherpt. 1356. Case note on: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18/05/17, 2017-0000076375 NLFiscaal, 2(24), 45-46. [details]

  2016

  • Mertens, A. L. (2016). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen . (10e ed.) (Ars aequi libri ; Vol. 10). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/1. 1. Case note on: HR, 11/09/15, ECLI:NL:HR:2015:2496 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(1). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/103. 103. Case note on: HR, 29/01/16, ECLI:NL:HR:2016:129 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(11). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/104. 104. Case note on: HR, 29/01/16, ECLI:NL:HR:2016:116 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(11). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/156. 156. Case note on: HR, 15/04/16, ECLI:NL:HR:2016:635 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(15). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/169. 169. Case note on: HR, 13/05/16, ECLI:NL:HR:2016:827 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). BNB 2016/82. 82. Case note on: HR, 15/01/16, ECLI:NL:HR:2016:38 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2016(9). [details]
  • Mertens, A. L. (2016). Commissarisbeloningen na de wet DBA. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(7-8), Article 34. http://www.ndfr.nl/net/link/SDU_FBN20160708_50271 [details]
  • Mertens, A. L. (2016). De overheid als inhoudingsplichtige: controleren is beter. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(47), Article 2769. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2016-2769 [details]
  • Mertens, A. L. (2016). Loonheffingen in 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(1), Article 2. http://notariaat.sdu.nl/algemeen/document?id=g-SDU_FBN012016_44079 [details]

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(49), Article 3044. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-3044 [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 13/01643: Voorwaarden voor stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV in oprichting. Aanspraak geheel belast nu de overeenkomst gedeeltelijk niet is uitgevoerd). 27. Case note on: HR, 14/11/14, ECLI:NL:HR:2014:3194 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(3). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 13/03776: Werkgever neemt vordering immateriëleschadevergoeding over van werknemer tegen nominale waarde. Het daarin gelegen voordeel is onbelast). 110. Case note on: HR, 30/01/15, ECLI:NL:HR:2015:141; ECLI:NL:PHR:2014:1732 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(11). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 13/06013: 30%-regeling. Jonge profvoetballer). 35. Case note on: HR, 26/09/14, ECLI:NL:HR:2014:2777 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(4). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 14/00986: Sectorindeling werknemersverzekeringen). 88-89. Case note on: HR, 9/01/15, ECLI:NL:HR:2015:33; ECLI:NL:HR:2015:34 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(9). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 14/01755: 30%-regeling; moet de vereiste deskundigheid worden beoordeeld op basis van de regelgeving die gold op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst?). 204. Case note on: HR, 19/06/15, ECLI:NL:HR:2015:1670; ECLI:NL:PHR:2015:19 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(20). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). HR (zaaknummer 14/04082: Dienstbetrekking tussen vereniging en haar leden die werkzaamheden verrichten in de door de vereniging gedreven onderneming). 161. Case note on: HR, 1/05/15, ECLI:NL:HR:2015:1172 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2015(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.085.754: Ingehouden maar niet afgedragen loonheffing van verjaarde belastingschuld komt niet aan voormalige werknemer toe). 1736. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 26/05/15, NL:GHARL:2015:3697 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(25). [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Loonheffingen in 2015. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(1), Article 2. http://notariaat.sdu.nl/algemeen/document?id=g-SDU_FBN012015_33074 [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Staatssecretaris - Financiën (nrs. 2015Z01630 en 2015Z04178: Antwoorden op Kamervragen over RVU-heffing). 1475. Case note on: Staatssecretaris - Financiën, 30/04/15 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(20). [details]

  2014

  • Mertens, A. L. (2014). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 8e druk. (Ars Aequi cahiers). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (concl. A-G Niessen) (nr. 13/03776: Voordeel ter zake van cessie vordering immateriële schade door agent aan werkgever vormt loon maar geen beloningsvoordeel). 2415. Case note on: HR, 17/07/14, ECLI:NL:PHR:2014:1732 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(41). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (concl. A-G Niessen) (nr. 13/05472: Voor lichamen - niet zijnde vennootschappen - geldt sinds 2001 geen kwantitatief verbondenheidscriterium meer in kader van gebruikelijkloonregeling). 2611. Case note on: HR, 9/09/14, ECLI:NL:PHR:2014:1799 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(45). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (nr. 13/05472: Voor gebruikelijk-loonregeling zijn werknemers van maatschap niet tevens werknemers van de maten). 2985. Case note on: HR, 28/11/14, ECLI:NL:HR:2014:3440 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(52). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (zaaknr. 13/00475: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: arbeidsverhouding notarissen met vennootschap waarin zij middellijk aandeelhouder zijn). 125. Case note on: HR, 14/02/14, ECLI:NL:HR:2014:283 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(12). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (zaaknr. 13/01406: tandarts beschikt over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is: 30%-regeling is van toepassing). 51. Case note on: HR, 15/11/13, ECLI:NL:HR:2013:1127 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(6). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (zaaknr. 13/01431: belastingheffing bovenmatige vertrekvergoeding mede berekend op basis van loon genoten voor de invoering: geen strijd met eigendomsgrondrecht EVRM: geen discriminatie van loon uit aandelen ten opzichte van loon uit aandelenopties). 229. Case note on: HR, 20/06/14, ECLI:NL:HR:2014:1463; ECLI:NL:PHR:2013:979 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(21). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (zaaknr. 13/02163: 30%-regeling: voor toetsing aan driemaandsperiode bij tewerkstelling bij nieuwe inhoudingsplichtige worden tijdens of aansluitend aan de eerdere tewerkstelling in deeltijd verrichte (neven)werkzaamheden niet meegerekend). 156. Case note on: HR, 21/03/14, ECLI:NL:HR:2014:634; ECLI:NL:PHR:2013:1472 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(15). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). HR (zaaknr. 13/02584: betaling aan inwoner van een land waarmee geen belastingverdrag is gesloten voor het nalaten van werkzaamheden na beëindiging van de dienstbetrekking (non-concurrentiebeding) is belastbaar loon). 218. Case note on: HR, 20/06/14, ECLI:NL:HR:2014:1459 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2014(20). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). Hof Amsterdam (nr. 13/00066: 30%-regeling is niet van toepassing). 2754. Case note on: Hof Amsterdam, 21/08/14, ECLI:NL:GHAMS:2014:3488 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(48). [details]
  • Mertens, A. L. (2014). Omdat het kan. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(48), Article 2744. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2744 [details]
  • Mertens, T. (2014). Doorsparen met de levensloopregeling. FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 2(10). http://www.financieelactief.nl/artikel/doorsparen-met-de-levensloopregeling [details]

  2013

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2013). Jurisprudentie loonheffingen. (2e ed.) (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). Een beklemmend einde. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(48), 1-5. Article 2253. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_2253 [details]
  • Mertens, A. L. (2013). HR (zaaknr. 11/03239, LJN BW4758: Duitse pijpfitter bezit geen specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling). 39. Case note on: HR, 5/10/12, ECLI:NL:HR:2012:BW4758; ECLI:NL:PHR:2012:BW4758 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(4), 843-863. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). HR (zaaknr. 11/05002, LJN BY6925: lijfrenten en pensioenrechten jegens BV met slechte dekkingsgraad, afkoop belastingvrij deel saldolijfrente is in wezen ook afkoop overige aanspraken). 83. Case note on: HR, 21/12/12, ECLI:NL:HR:2012:BY6925 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(8), 1532-1543. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). HR (zaaknr. 12/01078, LJN BY8742: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen, dienstbetrekking adspirant-registerloods tijdens leertraject). 180. Case note on: HR, 3/05/13, ECLI:NL:HR:2012:BY8742; ECLI:NL:PHR:2012:BY8742 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(17), 3732-3771. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). HR (zaaknr. 12/01829: fondsenvrijstelling, symbolische bijdrage werknemers). 246-247. Case note on: HR, 9/08/13, ECLI:NL:HR:2013:475; ECLI:NL:HR:2013:476 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(23), 4982-5025. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). HR (zaaknr. 12/02512, LJN BZ0194: werkgever moet loonheffingen afdragen voor zover deze zijn ingehouden). 128. Case note on: HR, 1/02/13, ECLI:NL:HR:2013:BZ0194 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2013(12), 2435-2442. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (15e ed., pp. 191-217). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Mertens, T. (2013). Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk? FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 2(1). http://www.financieelactief.nl/artikel/derven-gederfd-te-derven-welk-geval-een-loonstamrecht-mogelijk [details]

  2012

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonhefffingen. (7 ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (A-G) (zaaknr. 10/02953, LJN BU8914: navordering over inkomen dat in aanvulling op aangifte was vermeld: ambtelijk verzuim? Toepassing 30%-regeling op nabetaald loon). 233. Case note on: HR, 11/05/12, ECLI:NL:HR:2012:BU8914; ECLI:NL:PHR:2012:BU8914 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(18), 4372-4402. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 10/01385, LJN BT6820: 30%-regeling: kortingsregeling wegens eerdere tewerkstelling of eerder verblijf in Nederland, geen korting voor perioden waarin belanghebbende zich feitelijk in Singapore bevond, maar zijn fiscale woonplaats in Nederland had). 86. Case note on: HR, 7/10/11, ECLI:NL:HR:2011:BT6820 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(7), 1723-1729. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 10/03216, LJN BQ6118: uitkering uit ongeval buiten dienstbetrekking: omkeerregel: voldeed aanspraak aan voorwaarden voor vrijstelling?). 151. Case note on: HR, 25/11/11, ECLI:NL:HR:2011:BQ6118; ECLI:NL:PHR:2011:BQ6118 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(12), 2837-2859. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 10/04551, LJN BR6384: ontbreken voorgeschreven schriftelijke arbeidsovereenkomst schepeling: gevolgen voor verzekering Ziektewet). 175. Case note on: HR, 9/12/11, ECLI:NL:HR:2011:BR6384; ECLI:NL:PHR:2011:BR6384 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(14), 3255-3276. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 10/04703, LJN BW9842: optierechten zonder waarde c.q. met een te verwaarlozen waarde vormen geen loon: geen kostenaftrek in de winstsfeer). 288. Case note on: HR, 29/06/12 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(22), 5126-5144. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 11/01873, LJN BU8932: 30%-regeling: voordelen uit optierechten die door ingekomen werknemer zijn verworven maar pas na emigratie onvoorwaardelijk zijn geworden). 232. Case note on: HR, 27/04/12, ECLI:NL:HR:2012:BU8932; ECLI:NL:PHR:2012:BU8932 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(18), 4351-4372. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 11/01964, LJN BW4754: regeling van correctiebericht geen uitzondering op beginsel van formele rechtskracht). 260. Case note on: HR, 4/05/12, ECLI:NL:HR:2012:BW4754 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(20), 4733-4744. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). HR (zaaknr. 11/04002: cassatie in het belang der wet: is gemeentelijke 55+-regeling in het kader van reorganisatie terecht aangemerkt als een VUT-regeling die uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht?). 310. Case note on: HR, 15/06/12, ECLI:NL:HR:2012:BU8935 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2012(24), 5539-5564. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Het is nu wel genoeg, met dat afromen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(47), 1-4. Article 2618. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2012_2618 [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Plaats en reikwijdte van het negatief loonbegrip. Fiscaal Tijdschrift FED, 72(9), 3-17. Article 47. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00BB4AF9&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Mertens, T. (2012). Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen. FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 1(2). http://www.financieelactief.nl/artikel/werkgevers-werknemers-en-vergoedingen-bij-ongevallen [details]

  2011

  • Mertens, A. L. (2011). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (6e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/118. 118. Case note on: HR, 24/12/10, ECLI:NL:HR:2010:BM6686 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(9). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/139. 139. Case note on: HR, 4/02/11, ECLI:NL:HR:2011:BN6299 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(11). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/161. 161. Case note on: HR, 3/12/10, ECLI:NL:HR:2010:BM7364 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(13). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/205. 205. Case note on: HR, 25/03/11, ECLI:NL:HR:2011:BP3887 (De Gouden Kooi). BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/231. 231. Case note on: HR, 13/05/11, ECLI:NL:HR:2011:BP2281 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(18). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/276. 276. Case note on: HR, 24/06/11, ECLI:NL:HR:2011:BO5996 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(22). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/81. 81. Case note on: HR, 26/11/10, ECLI:NL:HR:2010:BM9268 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(6). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). BNB 2011/93. 93. Case note on: HR, 26/11/10, ECLI:NL:HR:2010:BN7207 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2011(7). [details]
  • Mertens, A. L. (2011). Een pure of hybride loonsomheffing en de toekomst van de oude dag. Fiscaal Ondernemingsrecht, 112/113, 34-42. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00A9DD7C&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Mertens, A. L. (2011). Over de werkkostenregeling en de bakker die zijn brood niet lust. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(49), 1-5. Article 2709. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2011-2709 [details]

  2010

  • Mertens, A. L. (2010). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 5e dr. (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 07/13543, LJN BH9189: [inzake negatief loon]). 164-165. Case note on: HR, 5/02/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(11), 2690-2731. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 08/01905, LJN BI0456: behoort voordeel uit een door ex-werkgever in 2005 ter beschikking gestelde auto tot het loon voor de inkomstenbelasting?). 51. Case note on: HR, 13/11/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(4), 1037-1054. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 08/02969, LJN BI1929: [inzake het verstrekken van belastingadvies als loon in natura]). 132. Case note on: HR, 5/02/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(9), 2336-2357. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 08/05071, LJN BI7301: [inzake nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing]). 118. Case note on: HR, 4/12/09 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(8), 2158-2181. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 08/05149, LJN BI5095: [inzake aan werknemers verstrekte mobiele telefoons]). 252-253. Case note on: HR, 12/03/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(17), 4318-4368. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). HR (zaaknr. 08/05235, LJN BL1945: [inzake aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding]). 196. Case note on: HR, 5/02/10 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2010(13), 3107-3119. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(51), 1-4. Article 2862. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2010_2862 [details]

  2009

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2009). Jurisprudentie loonheffingen. (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 4e dr. (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/113. 113. Case note on: HR, 16/01/09, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(10), 1930-1978. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/195. 195. Case note on: HR, 10/04/09, 08/01345, ECLI:NL:HR:2009:BG4142 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(16), 3074-3093. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/229. 229. Case note on: HR, 13/03/09, 07/10142, ECLI:NL:HR:2009:BF0931, BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(19), 3753-3764. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/231. 231. Case note on: HR, 19/06/09, 08/01602, ECLI:NL:HR:2009:BG5387 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(19), 3782-3803. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/35. 35. Case note on: HR, 19/09/08, ECLI:NL:HR:2008:BD3162 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(4). [details]
  • Mertens, A. L. (2009). BNB 2009/73-76. 73-76. Case note on: HR, 19/12/08, 43387, ECLI:NL:HR:2008:BC2565 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2009(7). [details]
  • Mertens, A. L. (2009). De Echternachse processiegang van het loonbegrip. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(51), 1-4. Article 2659. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2009_2659 [details]
  • Mertens, T. (2009). Over loon in en over loon over. Loonzaken, 2009(7), 8-9. [details]

  2008

  • Mertens, A. L. (2008). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (3e ed.) (Ars Aequi cahier. Belastingrecht). Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2008). BNB 2008/200. 200. Case note on: HR, 16/05/08, ECLI:NL:HR:2008:BB7839 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(16). [details]
  • Mertens, A. L. (2008). BNB 2008/231. 231. Case note on: HR, 20/06/08, ECLI:NL:HR:2008:BC4763 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(18). [details]
  • Mertens, A. L. (2008). BNB 2008/291. 291. Case note on: HR, 11/07/08, ECLI:NL:HR:2008:BC2579 BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak, 2008(23). [details]
  • Mertens, A. L. (2008). Maar waar kunnen we dan nog wel op vertrouwen? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008(51), Article 2424. https://www.ndfr.nl/NTFR/Details/NTFR2008-2424 [details]

  2007

  • Mertens, A. L. (2007). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (2e ed.) Ars Aequi Libri.
  • Mertens, A. L. (2007). Negatief loon is gewoon loon: Eén loonbegrip is al ingewikkeld genoeg. In M. Kuipers (Ed.), De opkomst en ondergang van de loonbelasting (pp. 71-80). (ElsevierSalaris). Elsevier.

  2006

  • Mertens, A. L. (2006). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. Ars Aequi Libri.

  2004

  • Mertens, A. L. (2004). Vrijstellingen in de loonbelasting. (2e ed.) (Fed Fiscale Brochures). Kluwer.

  1998

  • Mertens, A. L. (1998). Vrijstellingen in de loonbelasting. (Fed Fiscale Brochures). Kluwer (FED).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • VU
   Gastdocent
  • Stichting Normering Arbeid
   Lid College van Beroep
  • Gerechtshof Den Bosch
   Raadsheer-plaatsvervanger
  • Mr. A.L. Mertens B.V.
   Belastingadviseur
  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
   Bestuurslid sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen