For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

mr. A.L. (Ton) Mertens

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Profiel

  Ton Mertens (1963) geeft colleges en verzorgt vakken op het gebied van de loonheffingen. Daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig gevestigd belastingadviseur en publiceert hij regelmatig in fiscaal-juridische vaktijdschriften. Voor zijn studenten schreef hij Het beginsel van de minste pijn; een inleiding tot de loonheffingen, Ars Aequi Libri, Nijmegen.

  Ton studeerde in 1986 af in de fiscaal-juridische studierichting aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot 1988 was hij als (adjunct)inspecteur werkzaam bij de belastingdienst. Daarna werkte hij tot 1992 bij het toenmalige Bureau Loonbelasting van het Ministerie van Financiën. 

  Onderwijs

  Voor het studiejaar 2018-2019 geeft Ton het vak:

  Loonheffingen

  Functies

  • 2015 - nu: Docent Universiteit Leiden
  • 2012 - nu: Docent Stichting Opleiding Belastingadviseurs
  • 2010 - nu: Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  • 2008 - nu: Lid van het College van Beroep van de Stichting Normering Arbeid
  • 2008 - nu: Annotator BNB
  • 1992 - nu: Belastingadviseur
  • 1988 - 1991: Beleidsmedewerker Ministerie van Financiën, Directie DB, Bureau Loonbelasting
  • 1986 - 1988: Inspecteur bij de Belastingdienst (inspecties Rijswijk, Den Haag en Brielle)

   

  Boeken

  • Het beginsel van de minste pijn ; een inleiding tot de loonheffingen Ars Aequi Libri, 12e druk 2018; ISBN 978-94-9276-635-9
  • Vrijstellingen in de loonbelasting Kluwer, 2e druk 2004; ISBN 90-130-1860-2

   

  Redacties/bijdragen

  • De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland, i.s.m. Bas ter Weel, Siemen van der Werff, Hanneke Bennaars, Robert Scholte, Julie Fijnje en Mies Westerveld, Amsterdam, maart 2018 - In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • De werknemerachtige in het sociaal recht - Een verkenning, Hoofdstuk 5 Fiscaal perspectief, Wolters Kluwer, Deventer 2018
  • Hoofdzaken belastingrecht, Hoofdstuk 3, Boom Juridisch, 20e druk 2018, ISBN 978‐94‐6290‐493‐4
  • Fiscale behandeling van de DGA, Hoofdstuk 8, Boom Juridisch, 6e druk 2018, ISBN 978‐94‐6290‐542‐9
  • Loonheffingen 2018 Ars Aequi wetseditie; i.s.m. mr. Remko Hesse, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2018, ISBN 978-94-9276-617-5J
  • Jurisprudentie Loonheffingen i.s.m. mw. mr. Samira Bentohami, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2017, ISBN 978-90-6916-931-6
  • NLFiscaal (sinds 2017)
  • Fiscale Berichten voor het Notariaat (sinds 2015)
  • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, SDU (sinds 2012)
  • De WALVIS-operatie, Kluwer, 2005
  • Werkgever Alert, SDU (2001-2011)
  • Werkgever en Belastingherziening, SDU, 2001
  • LoonBrief, Kluwer (1990 - 2004)
  • Loonalmanak, Elsevier (1990-2013)

   

  Artikelen

  • Het is maar een voorheffing, NTFR 2018/2518
  • Loyens en de zzp'er, NTFR 2017/2772
  • De overheid als inhoudingsplichtige: controleren is beter, NTFR 2016/2769
  • Ondernemers versus werknemers: het schijngevecht tegen de schijnzelfstandigheid​, Maandblad Belastingbeschouwingen nr. 9-10, oktober 2016
  • De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum, NTFR 2015/3044
  • Omdat het kan, NTFR 2014/2744
  • Knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan, WFR 2014/1067 (i.s.m. met F.M. Werger)
  • Een beklemmend einde, NTFR 2013/2253
  • Meer loonheffingen, één dienstbetrekking, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013/126.2
  • Het is nu wel genoeg, met dat afromen, NTFR 2012/2618
  • Plaats en reikwijdte van het negatiefloonbegrip, FED 2012/47
  • Over de werkkostenregeling en de bakker die zijn brood niet lust, NTFR 2011/2709
  • Een pure of hybride Ioonsomheffing en de toekomst van de oude dag, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2011/34
  • Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR 2010/2862, 23 december 2010
  • De Echternachse processiegang van het loonbegrip, NTFR 2009/2659, 17 december 2009
  • Ontwikkelingen op het punt van het loonbegrip voor de loonheffingen Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2009/101
  • Over loon in en over loon over Loonzaken nummer 7, 9 september 2009
  • Maar waar kunnen we dan nog wel op vertrouwen? NTFR 2008/2425, 18 december 2008
  • Negatief loon is gewoon loon; Eén loonbegrip is al ingewikkeld genoeg in: De opkomst en ondergang van de loonbelasting ElsevierSalaris, 2008, ISBN 9789035242166
  • Loon is loon omdat het loon is, niet omdat het niet is vrijgesteld, Loonbrief nr. 2, 2004
  • Parkeerkosten, Loonbrief nr. 22, 2003
  • Het reiskostenforfait afgeschaft; de keerzijdes voor de werkgever, Loonbrief nr. 18, 2003
  • Een feest is geen feest als de fiscus is geweest, Loonbrief nr. 15, 2003
  • Beroepskosten zijn geen extraterritoriale kosten, Loonbrief nr. 9, 2003
  • Conversie van aandelenopties, Loonbrief nr. 6, 2003

   

  Annotaties BNB

  • HR 4 mei 2018, BNB 2018/140c* (Indeling startende werkgever als klein, middelgroot of groot. Uitgegaan kan worden van het in het eerste jaar verwachte premieloon)
  • HR 30 maart 2018, BNB 2018/114c* (Verklaring arbeidsrelatie. Verlenen van thuiszorg in natura als bedoeld in de AWBZ)
  • HR 1 december 2017, BNB 2018/67c* (Verrekening loonbelasting met inkomstenbelasting. Indien sprake is van inhouding, is goede trouw werknemer niet meer van belang)
  • HR 22 september 2017, BNB 2018/43c* (Belastbaarheid van optierechten, uitgeoefend na vertrek werknemer uit Nederland. 30%-regeling niet van toepassing. Genietingsmoment)
  • HR 22 september 2017, BNB 2017/224c* (afdrachtvermindering onderwijs; inspecteur mag een geregistreerde beroepsopleiding niet inhoudelijk toetsen; bewijskracht van diploma of certificaat)
  • HR 4 juli 2017, BNB 2017/188c* (183-dagenregeling; gebruikelijk loon in Belgie woonachtige dga)
  • HR 19 mei 2017, BNB 2017/179c* (uitkering uit een stamrecht uit een in de VS uitgeoefende dienstbetrekking)
  • HR 19 mei 2017, BNB 2017/180c* (afkoopsom stamrecht uit een mede in de VS uitgeoefende dienstbetrekking)
  • HR 21 april 2017, BNB 2017/155c* (naheffing terecht nu mededeling in aangifte kan worden opgevat als verzoek om teruggaaf)
  • HR 12 mei 2017, BNB 2017/157c* (fictieve dienstbetrekking; uitleg 'doorgaans')
  • HR 31 maart 2017, BNB 2017/135c* (vergoeding voor immateriële schade loon?)
  • HR 31 maart 2017, BNB 2017/136* (vergoeding voor materiële schade loon?)
  • HR 10 februari 2017, BNB 2017/94c* (verzekeringsplicht partner diplomaat)
  • HR 4 november 2016, BNB 2017/43c* (sectorindeling payrollkantoor)
  • HR 28 oktober 2016, BNB 2017/13* (bewijslastverdeling tot welke bedragen loon is genoten)
  • HR 13 mei 2016, BNB 2016/169c* (non-activiteitsregeling is terecht aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding)
  • HR 15 april 2016, BNB 2016/156c* (verlies op certificaten vormt negatief loon)
  • HR 29 januari 2016, BNB 2016/103c* (samenloop algemene compensatieregeling en 30%-regeling)
  • HR 29 januari 2016, BNB 2016/104c* (geen voortzetting 30%-regeling)
  • HR 15 januari 2016, BNB 2016/82c* (afdrachtvermindering onderwijs bij beroepspraktijkvorming)
  • HR 11 september 2015, BNB 2016/1c* (belastbaarheid i-Pad)
  • HR 19 juni 2015, BNB 2015/204c* (moment beoordeling deskundigheid 30%-regeling en toepasselijke regelgeving)
  • HR 1 mei 2015, BNB 2015/161* (dienstbetrekking tussen vereniging die een onderneming uitoefent en haar leden?)
  • HR 30 januari 2015, BNB 2015/110c* (belastbaarheid overname vordering immateriële schade door werkgever)
  • HR 9 januari 2015, BNB 2015/88c* en BNB 2015/89c* (sectorindeling voor de premieheffing)
  • HR 14 november 2014, BNB 2015/27* (gevolgen deels niet uitvoeren stamrechtovereenkomst)
  • HR 26 september 2014, BNB 2015/35* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 20 juni 2014, BNB 2014/229c* (heffing op excessieve vertrekvergoedingen)
  • HR 20 juni 2014, BNB 2014/218c* (vergoeding non-concurrentiebeding van een niet-inwoner in een niet-verdragssituatie)
  • HR 21 maart 2014, BNB 2014/156c* (wanneer kan de 30%-regeling worden voortgezet?)
  • HR 14 februari 2014, BNB 2014/125* (tweede B-notarissenarrest)
  • HR 15 november 2013, BNB 2014/51* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/247c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
  • HR 9 augustus 2013, BNB 2013/246c* (de fondsuitkeringenvrijstelling)
  • HR 3 mei 2013, BNB 2013/180c* (leerling-loodsen in dienstbetrekking?)
  • HR 1 februari 2013, BNB 2013/128* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
  • HR 21 december 2012, BNB 2013/83* (afkoop pensioen en saldolijfrente)
  • HR 5 oktober 2012, BNB 2013/39c* (specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling)
  • HR 29 juni 2012, BNB 2012/288* (vormen aandelenopties met een te verwaarlozen waarde loon?)
  • HR 15 juni 2012, BNB 2012/310* (reikwijdte van de RVU-heffing)
  • HR 11 mei 2012, BNB 2012/233c* (levert het niet verwerken van later aangegeven inkomen een ambtelijk verzuim op?)
  • HR 4 mei 2012, BNB 2012/260* (kan de verplichting correctieberichten te verzenden in strijd kan komen met de leer van de formele rechtskracht?)
  • HR 27 april 2012, BNB 2012/232c* (kan na vertrek uit Nederland genoten loon tot de grondslag van de 30%-regeling behoren?)
  • HR 9 december 2011, BNB 2012/175c* (kan een nietige arbeidsovereenkomst verzekeringsplicht opleveren?)
  • HR 25 november 2011, BNB 2012/151c* (aanspraken op ongevalsuitkeringen)
  • HR 7 oktober 2011, BNB 2012/86 (de kortingsregeling binnen de 30%-regeling)
  • HR 24 juni 2011, BNB 2011/276c* (kan een dwangsom wegens niet-nagekomen pensioenverplichtingen loon vormen?)
  • HR 4 februari 2011, BNB 2011/231c* (allocatie van vakantiedagen in verband met de onderworpenheidsfictie)
  • HR 25 maart 2011, BNB 2011/205c* (Gouden Kooi-arrest)
  • HR 3 december 2010, BNB 2011/161c* (inhoudingsplicht ter zake van loon uit vroegere dienstbetrekking)
  • HR 4 februari 2011, BNB 2011/139c* (is de schuld uit hoofde van het recht nageheven loonbelasting te verhalen, een belastingschuld?)
  • HR 24 december 2010, BNB 2011/118c* (het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting)
  • HR 26 november 2010, BNB 2011/93c* (kunnen opties zonder waarde loon vormen?)
  • HR 26 november 2010, BNB 2011/81c* (negatief loon en na beëindiging van de dienstbetrekking voortgezette pensioenopbouw)
  • HR 12 maart 2010, BNB 2010/252c* en BNB 2010/253c* (aan werknemers verstrekte mobiele telefoons)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/196* (aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/165c* (negatief loon)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/164c* (negatief loon)
  • HR 5 februari 2010, BNB 2010/132c* (het verstrekken van belastingadvies als loon in natura)
  • HR 4 december 2009, BNB 2010/118c* (nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing)
  • HR 13 november 2009, BNB 2010/51c* (door een ex-werkgever ter beschikking gestelde auto)
  • HR 19 juni 2009, BNB 2009/231c* (sectorindeling voor werknemersverzekeringen)
  • HR 13 maart 2009, BNB 2009/229c* (belastbaarheid pensioenaanspraak in geval van gedeeltelijke overdracht aan niet-toegelaten verzekeraar)
  • HR 10 april 2009, BNB 2009/195c* (naheffing over afdrachtverschillen in relatie tot het eindheffingsregime)
  • HR 16 januari 2009, BNB 2009/113c* (overgangsregime voor onzuivere pensioenaanspraken)
  • HR 19 december 2008, BNB 2009/73c*, BNB 2009/74c*, BNB 2009/75c* en BNB 2009/76c* (reikwijdte inlenersaansprakelijkheid)
  • HR 19 september 2008, BNB 2009/35c* (partiële toepassing van de stamrechtvrijstelling)
  • HR 11 juli 2008, BNB 2008/291c* (de mogelijkheid om loonbelasting na te heffen in relatie tot de heffing van inkomstenbelasting)
  • HR 20 juni 2008, BNB 2008/231c* (de verhouding tussen het loonbegrip voor de inkomstenbelasting en dat voor de loonbelasting)
  • HR 16 mei 2008, BNB 2008/200c* (vaste kostenvergoedingen; kan het Handboek loonheffingen vertrouwen wekken?)

   

  Websites

  Loonheffingenpagina

  College van Beroep Stichting Normering Arbeid

  Contact

  Secretariaat leerstoelgroep belastingrecht : 020 525 34 59; w.e.swart@uva.nl

 • (Neven)functies

  Zie voor een actueel overzicht van de (neven)functies van Ton Mertens www.rechtspraak.nl (zoeken op: Mertens).

 • Publications

  2016

  • Mertens, A. L. (2016). Ondernemers versus werknemers: het schijngevecht tegen de schijnzelfstandigheid​. MBB. Belastingbeschouwingen, 85(9/10), 343-353. [details]

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA. - 3e druk (pp. 113-170). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 17e druk (pp. 229-257). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Mertens, A. L. (2014). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA. - 2e druk (pp. 99-159). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2014). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht. - 16e druk (pp. 211-239). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Werger, F. M., & Mertens, A. L. (2014). De werkkostenregeling: knutselen aan een lelijk eendje maakt nog niet een mooie zwaan. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7062, 1067-1075. [details]

  2013

  • Mertens, A. L. (2013). Meer loonheffingen, één dienstbetrekking. Fiscaal Ondernemingsrecht, 126, [2]. [details]

  2017

  • Cornelisse, R. P. C., Idsinga, N., Litjens, J. W. E., Mol-Verver, S. J., Mertens, A. L., & van der Weerd-van Joolingen, H. F. (2017). Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA. (2e ed.) (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch. [details]

  2016

  • Hesse, J. R., & Mertens, A. L. (Eds.) (2016). Loonheffingen 2016. - 5e editie. (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 9e herziene druk. (Ars aequi libri; No. 9). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2010

  • Duker, L., Hesse, J. R., & Mertens, A. L. (Eds.) (2010). Loonheffingen 2010. (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  • Mertens, A. L. (2009). Ontwikkelingen op het punt van het loonbegrip voor de loonheffingen. Fiscaal Ondernemingsrecht, 104, 101-109. [details]

  2018

  • Hesse, J. R., & Mertens, A. L. (2018). Loonheffingen 2018. (7e ed.) (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, T. (2018). Drukkend. Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(2), [14]. [details]
  • ter Weel, B., van der Werff, S., Bennaars, H., Scholte, R., Fijnje, J., Westerveld, M., & Mertens, T. (2018). De opkomst en groei van de kluseconomie Nederland. (SEO-rapport; No. 2018-30). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2017

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2017). Jurisprudentie loonheffingen. (3e ed.) (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (11e druk ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  • Mertens, A. L. (2017). Verzoek om commentaar op de evaluatie van de 30%-regeling. Den Haag: mr. A.L. Mertens. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Casuïstiek loonheffingen DGA: Opgave 12-13 . In R. P. C. Cornelisse, N. Idsinga, J. W. E. Litjens, A. L. Mertens, S. J. Mol-Verver, & H. F. van der Weerd-van Joolingen (Eds.), Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA (2e ed., pp. 20-22; 52-55). (Boom fiscale casuïstiek). Den Haag: Boom juridisch.
  • Mertens, A. L. (2017). De DGA en de loonheffingen. In S. J. Mol-Verver (Ed.), Fiscale behandeling van de DGA (5e ed., pp. 119–174). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loonheffingen in 2017. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 29(1), [3]. https://doi.org/http://www.ndfr.nl/net/link/SDU_FBN201701_55574 [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (19e ed., pp. 239-268). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Mertens, A. L. (2017). Loyens en de zzp'er. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017(46), [2772]. [details]
  • Mertens, A. L., & Hesse, J. R. (2017). Loonheffingen 2017. (6e ed.) (Ars Aequi wetseditie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 15/04497: Sectorindeling payrollbedrijf voor premies werknemersverzekeringen), No. ECLI:NL:HR:2016:2496, Nov 04, 2017. (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 5).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 15/05890: Bewijslastverdeling tot welke bedragen loon is genoten), No. ECLI:NL:HR:2016:2427, Oct 28, 2016. (Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 2).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/00770: Naheffing terecht nu mededeling in aangifte kan worden opgevat als verzoek om teruggaaf), No. 155c*, No. ECLI:NL:HR:2017:716, Apr 21, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 16).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/01727: Vergoeding voor immateriële schade loon?), No. 135c*, No. ECLI:NL:HR:2017:529, Mar 31, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 14).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/02348: Fictieve dienstbetrekking; uitleg begrip 'doorgaans'), No. 157c*, No. ECLI:NL:HR:2017:846, May 12, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 16).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/02463: Uitkering uit een stamrecht uit een in de US uitgeoefende dienstbetrekking), No. 179c*, No. ECLI:NL:HR:2017:913, May 19, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 19).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/02648: Afkoopsom stamrecht uit een mede in de VS uitgeoefende dienstbetrekking), No. 180c*, No. ECLI:NL:HR:2017:914, May 19, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 19).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/02824: Verzekeringsplicht partner diplomaat), No. 94c*, No. ECLI:NL:HR:2017:184, Feb 10, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 10).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/03578: 183-dagenregeling; gebruikelijk loon in België woonachtige dga), No. 188c*, No. ECLI:NL:HR:2017:1326, Jul 04, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 20).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/03857: Afdrachtvermindering onderwijs; inspecteur mag een geregistreerde beroepsopleiding niet inhoudelijk toetsen; bewijskracht van diploma of certificaat), No. 224c*, No. ECLI:NL:HR:2017:2436, Sep 22, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 24).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: HR (nr. 16/04052: Vergoeding voor immateriële schade loon?), No. 136*, No. ECLI:NL:HR:2017:536, Mar 31, 2017. (Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 14).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Minister – Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nr. 2017-0000096088: Geen beëindiging contractueel uitsluiten van de fictieve dienstbetrekking voor gelijkgestelden en voor thuiswerkers), No. 1779, Jun 26, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 29).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: MvF (nr. 2017-0000084347: Derde voortgangsrapportage Wet DBA), No. 1078, Apr 20, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 18).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Staatssecretaris - Financiën (nr. 2017-0000079176: Aanbiedingsbrief rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie), No. 1371, May 22, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 23).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Staatssecretaris - Financiën (nr. 2017-0000085739: Besluit op WOB-verzoek om informatie over inrichting bestelauto voor privégebruik auto), No. 1161, May 04, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 20).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Staatssecretaris - Financiën (nr. 2017-0000101171: Verlenging opschorting handhaving in het kader van de Wet DBA), No. 1414, Jun 01, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 24).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Staatssecretaris - Financiën (nr. 2017-0000138611: Onderzoeksrapport Wet uniformering Loonbegrip), No. 1847, Jul 18, 2017. (NTFR; Vol. 2017, No. 30).
  • Mertens, A. L., (2017). Case note: Staatssecretaris – Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nr. 2017-0000076375: Regeling inzake aanscherping sectorindeling uitzendsector), No. 1356, No. Stcrt 2017/29244, May 18, 2017. (NLFiscaal; Vol. 2017, No. 24).

  2016

  • Mertens, A. L. (2016). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen . (10 ed.) (Ars aequi libri ; Vol. 10). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2016). Commissarisbeloningen na de wet DBA. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(7-8), [34]. [details]
  • Mertens, A. L. (2016). De overheid als inhoudingsplichtige: controleren is beter. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(47), [2769]. [details]
  • Mertens, A. L. (2016). Loonheffingen in 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(1), [2]. [details]
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (nr. 14/03975: Samenloop algemene compensatieregeling en 30%-regeling), No. ECLI:NL:HR:2016:129, Jan 29, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 11).
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (nr. 14/06257: Verlies op certificaten vormt negatief loon), No. ECLI:NL:HR:2016:635, Apr 15, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 15).
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (nr. 15/00350: Afdrachtvermindering onderwijs bij beroepspraktijkvorming), No. ECLI:NL:HR:2016:38, Jan 15, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 9).
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (nr. 15/01185: Non-activiteitsregeling is terecht aangemerkt als regeling voor vervroegde uittreding (RVU)), No. ECLI:NL:HR:2016:827, May 13, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 16).
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (nr. 15/01892: Geen voortzetting 30%-regeling), No. ECLI:NL:HR:2016:116, Jan 29, 2016. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 11).
  • Mertens, A. L., (2016). Case note: HR (zaaknummer 14/05508: Vrije verstrekking. Valt een iPad onder de categorie ‘telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen’ of onder ‘computers en dergelijke apparatuur en bijbehorende apparatuur’?), No. 1, No. ECLI:NL:HR:2015:2496; ECLI:NL:PHR:2015:398, Sep 11, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 1). [details]

  2015

  • Mertens, A. L. (2015). De Regeling aanwijzing DGA 2016: al bij invoering over de datum. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(49), [3044]. [details]
  • Mertens, A. L. (2015). Loonheffingen in 2015. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(1), [2]. [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/01643: Voorwaarden voor stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV in oprichting. Aanspraak geheel belast nu de overeenkomst gedeeltelijk niet is uitgevoerd), No. 27, No. ECLI:NL:HR:2014:3194, Nov 14, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 3). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/03776: Werkgever neemt vordering immateriëleschadevergoeding over van werknemer tegen nominale waarde. Het daarin gelegen voordeel is onbelast), No. 110, No. ECLI:NL:HR:2015:141; ECLI:NL:PHR:2014:1732, Jan 30, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 11). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 13/06013: 30%-regeling. Jonge profvoetballer), No. 35, No. ECLI:NL:HR:2014:2777, Sep 26, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 4). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/00986: Sectorindeling werknemersverzekeringen), No. 88-89, No. ECLI:NL:HR:2015:33; ECLI:NL:HR:2015:34, Jan 09, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 9). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/01755: 30%-regeling; moet de vereiste deskundigheid worden beoordeeld op basis van de regelgeving die gold op het moment van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst?), No. 204, No. ECLI:NL:HR:2015:1670; ECLI:NL:PHR:2015:19, Jun 19, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 20). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: HR (zaaknummer 14/04082: Dienstbetrekking tussen vereniging en haar leden die werkzaamheden verrichten in de door de vereniging gedreven onderneming), No. 161, No. ECLI:NL:HR:2015:1172, May 01, 2015. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2015, No. 16). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.085.754: Ingehouden maar niet afgedragen loonheffing van verjaarde belastingschuld komt niet aan voormalige werknemer toe), No. 1736, No. NL:GHARL:2015:3697, May 26, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 25). [details]
  • Mertens, A. L., (2015). Case note: Staatssecretaris - Financiën (nrs. 2015Z01630 en 2015Z04178: Antwoorden op Kamervragen over RVU-heffing), No. 1475, Apr 30, 2015. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2015, No. 20). [details]

  2014

  • Mertens, A. L. (2014). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 8e druk. (Ars Aequi cahiers). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2014). Omdat het kan. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(48), [2744]. [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (concl. A-G Niessen) (nr. 13/03776: Voordeel ter zake van cessie vordering immateriële schade door agent aan werkgever vormt loon maar geen beloningsvoordeel), No. 2415, No. ECLI:NL:PHR:2014:1732, Jul 17, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 41). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (concl. A-G Niessen) (nr. 13/05472: Voor lichamen - niet zijnde vennootschappen - geldt sinds 2001 geen kwantitatief verbondenheidscriterium meer in kader van gebruikelijkloonregeling), No. 2611, No. ECLI:NL:PHR:2014:1799, Sep 09, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 45). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (nr. 13/05472: Voor gebruikelijk-loonregeling zijn werknemers van maatschap niet tevens werknemers van de maten), No. 2985, No. ECLI:NL:HR:2014:3440, Nov 28, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 52). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/00475: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen: arbeidsverhouding notarissen met vennootschap waarin zij middellijk aandeelhouder zijn), No. 125, No. ECLI:NL:HR:2014:283, Feb 14, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 12). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/01406: tandarts beschikt over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars aanwezig is: 30%-regeling is van toepassing), No. 51, No. ECLI:NL:HR:2013:1127, Nov 15, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/01431: belastingheffing bovenmatige vertrekvergoeding mede berekend op basis van loon genoten voor de invoering: geen strijd met eigendomsgrondrecht EVRM: geen discriminatie van loon uit aandelen ten opzichte van loon uit aandelenopties), No. 229, No. ECLI:NL:HR:2014:1463; ECLI:NL:PHR:2013:979, Jun 20, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 21). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02163: 30%-regeling: voor toetsing aan driemaandsperiode bij tewerkstelling bij nieuwe inhoudingsplichtige worden tijdens of aansluitend aan de eerdere tewerkstelling in deeltijd verrichte (neven)werkzaamheden niet meegerekend), No. 156, No. ECLI:NL:HR:2014:634; ECLI:NL:PHR:2013:1472, Mar 21, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 15). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: HR (zaaknr. 13/02584: betaling aan inwoner van een land waarmee geen belastingverdrag is gesloten voor het nalaten van werkzaamheden na beëindiging van de dienstbetrekking (non-concurrentiebeding) is belastbaar loon), No. 218, No. ECLI:NL:HR:2014:1459, Jun 20, 2014. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 20). [details]
  • Mertens, A. L., (2014). Case note: Hof Amsterdam (nr. 13/00066: 30%-regeling is niet van toepassing), No. 2754, No. ECLI:NL:GHAMS:2014:3488, Aug 21, 2014. (NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2014, No. 48). [details]
  • Mertens, T. (2014). Doorsparen met de levensloopregeling. FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 2(10). [details]

  2013

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2013). Jurisprudentie loonheffingen. (2e ed.) (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). Een beklemmend einde. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(48), 1-5. [2253]. [details]
  • Mertens, A. L. (2013). Loonheffingen. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (15e ed., pp. 191-217). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/03239, LJN BW4758: Duitse pijpfitter bezit geen specifieke deskundigheid in de zin van de 30%-regeling), No. 39, No. ECLI:NL:HR:2012:BW4758; ECLI:NL:PHR:2012:BW4758, Oct 05, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 4). [details]
  • Mertens, A. L., (2013). Case note: HR (zaaknr. 11/05002, LJN BY6925: lijfrenten en pensioenrechten jegens BV met slechte dekkingsgraad, afkoop belastingvrij deel saldolijfrente is in wezen ook afkoop overige aanspraken), No. 83, No. ECLI:NL:HR:2012:BY6925, Dec 21, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 8). [details]
  • Mertens, A. L., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/01078, LJN BY8742: verzekeringsplicht werknemersverzekeringen, dienstbetrekking adspirant-registerloods tijdens leertraject), No. 180, No. ECLI:NL:HR:2012:BY8742; ECLI:NL:PHR:2012:BY8742, May 03, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 17). [details]
  • Mertens, A. L., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/01829: fondsenvrijstelling, symbolische bijdrage werknemers), No. 246-247, No. ECLI:NL:HR:2013:475; ECLI:NL:HR:2013:476, Aug 09, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 23). [details]
  • Mertens, A. L., (2013). Case note: HR (zaaknr. 12/02512, LJN BZ0194: werkgever moet loonheffingen afdragen voor zover deze zijn ingehouden), No. 128, No. ECLI:NL:HR:2013:BZ0194, Feb 01, 2013. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2013, No. 12). [details]
  • Mertens, T. (2013). Derven, gederfd, te derven: in welk geval is een loonstamrecht mogelijk? FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 2(1). [details]

  2012

  • Marres, O. C. R., Mol-Verver, S. J., van de Streek, J. L., Bozia, K., de Groot, I. M., Idsinga, N., ... Wolvers, S. (2012). Hoofdzaken belastingrecht. - 14e dr. (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom fiscale uitgevers. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonhefffingen. (7 ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Het is nu wel genoeg, met dat afromen. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012(47), 1-4. [2618]. [details]
  • Mertens, A. L. (2012). Plaats en reikwijdte van het negatief loonbegrip. Fiscaal Tijdschrift FED, 72(9), 3-17. [47]. [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (A-G) (zaaknr. 10/02953, LJN BU8914: navordering over inkomen dat in aanvulling op aangifte was vermeld: ambtelijk verzuim? Toepassing 30%-regeling op nabetaald loon), No. 233, No. ECLI:NL:HR:2012:BU8914; ECLI:NL:PHR:2012:BU8914, May 11, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 18). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/01385, LJN BT6820: 30%-regeling: kortingsregeling wegens eerdere tewerkstelling of eerder verblijf in Nederland, geen korting voor perioden waarin belanghebbende zich feitelijk in Singapore bevond, maar zijn fiscale woonplaats in Nederland had), No. 86, No. ECLI:NL:HR:2011:BT6820, Oct 07, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 7). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/03216, LJN BQ6118: uitkering uit ongeval buiten dienstbetrekking: omkeerregel: voldeed aanspraak aan voorwaarden voor vrijstelling?), No. 151, No. ECLI:NL:HR:2011:BQ6118; ECLI:NL:PHR:2011:BQ6118, Nov 25, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 12). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04551, LJN BR6384: ontbreken voorgeschreven schriftelijke arbeidsovereenkomst schepeling: gevolgen voor verzekering Ziektewet), No. 175, No. ECLI:NL:HR:2011:BR6384; ECLI:NL:PHR:2011:BR6384, Dec 09, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 14). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 10/04703, LJN BW9842: optierechten zonder waarde c.q. met een te verwaarlozen waarde vormen geen loon: geen kostenaftrek in de winstsfeer), No. 288, Jun 29, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 22). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/01873, LJN BU8932: 30%-regeling: voordelen uit optierechten die door ingekomen werknemer zijn verworven maar pas na emigratie onvoorwaardelijk zijn geworden), No. 232, No. ECLI:NL:HR:2012:BU8932; ECLI:NL:PHR:2012:BU8932, Apr 27, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 18). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/01964, LJN BW4754: regeling van correctiebericht geen uitzondering op beginsel van formele rechtskracht), No. 260, No. ECLI:NL:HR:2012:BW4754, May 04, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 20). [details]
  • Mertens, A. L., (2012). Case note: HR (zaaknr. 11/04002: cassatie in het belang der wet: is gemeentelijke 55+-regeling in het kader van reorganisatie terecht aangemerkt als een VUT-regeling die uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht?), No. 310, No. ECLI:NL:HR:2012:BU8935, Jun 15, 2012. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2012, No. 24). [details]
  • Mertens, T. (2012). Werkgevers, werknemers en vergoedingen bij ongevallen. FA: nieuwsbrief Financieel Actief, 1(2). [details]

  2011

  • Mertens, A. L. (2011). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (6 ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2011). Een pure of hybride loonsomheffing en de toekomst van de oude dag. Fiscaal Ondernemingsrecht, 112/113, 34-42. [details]
  • Mertens, A. L. (2011). Over de werkkostenregeling en de bakker die zijn brood niet lust. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011(49), 1-5. [2709]. [details]
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 09/01685: Het verrekenen van niet afgedragen loonbelasting), No. ECLI:NL:HR:2010:BM6686, (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 09/02399, nr. 09/02400: Is de schuld uit hoofde van het recht nageheven loonbelasting te verhalen, een belastingschuld?), No. ECLI:NL:HR:2011:BN6299, Feb 04, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 09/04697: Negatief loon en na beëindiging van de dienstbetrekking voortgezette pensioenopbouw), No. ECLI:NL:HR:2010:BM9268, Nov 26, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 09/05159: Kunnen opties zonder waarde loon vormen?), No. ECLI:NL:HR:2010:BN7207, Nov 26, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 09/3655: Inhoudingsplicht ter zake van loon uit vroegere dienstbetrekking), No. ECLI:NL:HR:2010:BM7364, Dec 03, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 10/01031: Allocatie van vakantiedagen in verband met de onderworpenheidsfictie), No. ECLI:NL:HR:2011:BP2281, May 13, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 10/02146: Gouden Kooi-arrest), No. ECLI:NL:HR:2011:BP3887, Mar 25, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).
  • Mertens, A. L., (2011). Case note: HR (nr. 10/02286: Kan een dwangsom wegens niet-nagekomen pensioenverplichtingen loon vormen?), No. ECLI:NL:HR:2011:BO5996, Jun 24, 2011. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2011).

  2010

  • Mertens, A. L. (2010). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 5e dr. (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2010). Hoezo, 'de thans gebruikelijke uitleg'? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010(51), 1-4. [2862]. [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 07/13543, LJN BH9189: [inzake negatief loon]), No. 164-165, Feb 05, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 11). [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/01905, LJN BI0456: behoort voordeel uit een door ex-werkgever in 2005 ter beschikking gestelde auto tot het loon voor de inkomstenbelasting?), No. 51, Nov 13, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 4). [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/02969, LJN BI1929: [inzake het verstrekken van belastingadvies als loon in natura]), No. 132, Feb 05, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 9). [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/05071, LJN BI7301: [inzake nettoloonafspraken in relatie tot verdragstoepassing]), No. 118, Dec 04, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 8). [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/05149, LJN BI5095: [inzake aan werknemers verstrekte mobiele telefoons]), No. 252-253, Mar 12, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 17). [details]
  • Mertens, A. L., (2010). Case note: HR (zaaknr. 08/05235, LJN BL1945: [inzake aan winkelpersoneel verstrekte korting op kleding]), No. 196, Feb 05, 2010. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2010, No. 13). [details]

  2009

  • Bentohami, S., & Mertens, A. L. (Eds.) (2009). Jurisprudentie loonheffingen. (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). Het beginsel van de minste pijn: een inleiding tot de loonheffingen. - 4e dr. (Ars aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2009). De Echternachse processiegang van het loonbegrip. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009(51), 1-4. [2659]. [details]
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 07/10142: gehele aanspraak belast bij gedeeltelijke overdracht pensioenverplichting aan niet-toegelaten verzekeraar), No. 229, Mar 13, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 19). [details]
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 07/10524: Partiële toepassing stamrechtvrijstelling), No. 35, No. ECLI:NL:HR:2008:BD3162, Sep 19, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009).
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 08/01345: naheffing afdrachtverschil kan geschieden zonder toepassing eindheffingsregime), No. 195, Apr 10, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 16). [details]
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 08/01602: [inzake sectorindeling voor werknemersverzekeringen]), No. 231, Jun 19, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 19). [details]
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 43282: Reikwijdte inlenersaansprakelijkheid), No. 75, No. ECLI:NL:HR:2008:BC2496, Dec 19, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009).
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 43382: Reikwijdte inlenersaansprakelijkheid), No. ECLI:NL:HR:2008:BC2555, Dec 19, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009).
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 43387: Reikwijdte inlenersaanprakelijkheid), No. ECLI:NL:HR:2008:BC2565, Dec 19, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009).
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (nr. 43622: Reikwijdte inlenersaansprakelijkheid), No. 76, No. ECLI:NL:HR:2008:BC2566, Dec 19, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009).
  • Mertens, A. L., (2009). Case note: HR (zaaknr. 07/12243, LJN BF7264: [inzake het overgangsregime voor onzuivere pensioenaanspraken]), No. 113, Jan 16, 2009. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2009, No. 10). [details]
  • Mertens, T. (2009). Over loon in en over loon over. Loonzaken, 2009(7), 8-9. [details]

  2008

  • Mertens, A. L. (2008). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (3 ed.) (Ars Aequi cahier. Belastingrecht). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Mertens, A. L. (2008). Maar waar kunnen we dan nog wel op vertrouwen? NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008(51), [2424]. [details]
  • Mertens, A. L., (2008). Case note: HR (nr. 42151: Vaste kostenvergoedingen; kan het Handboek Loonheffingen in rechte te honoreren vertrouwen opwekken?), No. 200, No. ECLI:NL:HR:2008:BB7839, May 16, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008).
  • Mertens, A. L., (2008). Case note: HR (nr. 43834: De mogelijkheid om loonbelasting na te heffen in relatie tot de heffing van inkomstenbelasting), No. 291, No. ECLI:NL:HR:2008:BC2579, Jul 11, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008).
  • Mertens, A. L., (2008). Case note: HR (nr. 44076: Het begrip werknemer voor de loonbelasting in relatie tot de inkomstenbelasting), No. 231, No. ECLI:NL:HR:2008:BC4763, Jun 20, 2008. (BNB : Beslissingen in Belastingzaken. Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2008).

  2007

  • Mertens, A. L. (2007). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (2 ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  • Mertens, A. L. (2007). Negatief loon is gewoon loon: Eén loonbegrip is al ingewikkeld genoeg. In M. Kuipers (Ed.), De opkomst en ondergang van de loonbelasting (pp. 71-80). (ElsevierSalaris). Elsevier.

  2006

  • Mertens, A. L. (2006). Het beginsel van de minste pijn: Een inleiding tot de loonheffingen. (1 ed.) Nijmegen: Ars Aequi Libri.

  2004

  • Mertens, A. L. (2004). Vrijstellingen in de loonbelasting. (2e druk, 2014 ed.) (Fed Fiscale Brochures). Kluwer.

  1998

  • Mertens, A. L. (1998). Vrijstellingen in de loonbelasting. (1e druk ed.) (Fed Fiscale Brochures; Vol. 1998). Deventer: Kluwer (FED).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • No ancillary activities