For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Mr. C. (Ciska) Wisman

Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Ciska Wisman

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Nevenwerkzaamheden

  Promovenda Radboud Universiteit Nijmegen (B)

   

  Belastingadviseur Knowledge Centre (Corporate Tax) PwC Rotterdam (B)

   

  Diverse auteurswerkzaamheden (B)

   

 • Publications

  2018

  2021

  • Marres, O. C. R., Vermeulen, H., & Wisman, C. (Eds.) (2021). Hoofdzaken belastingrecht. (23e ed.) Boom juridisch. [details]

  2020

  2019

  2017

  • de Wilde, M., & Wisman, C. (2017). The Netherlands. In A. P. Dourado (Ed.), Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: 2016 EATLP congress Munich, 2-4 June 2016 (pp. 455-536). (EATLP International Tax Series EATLP International Tax Series; Vol. 15). IBFD. https://ssrn.com/abstract=2763715 [details]

  2016

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2016). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective (5th ed., pp. 1-33). Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2015). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 4th ed. (pp. 1-31). Kluwer Law International. [details]
  • Wisman, C. (2015). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (7e ed., pp. 93-130). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2015). Internationale bepalingen in de dividendbelasting. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (7e ed., pp. 69-91). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2014). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 3rd ed. (pp. 1-31). Kluwer Law International. [details]

  2013

  2020

  2019

  • Wisman, C. (2019). 'The integrity of the tax system': van 'beneficial ownership' tot consultatie liquidatieverliesregeling. Vakstudie Nieuws, 74(22), 5. Article 22.0. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1C21D&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Wisman, C. (2019). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9e ed., pp. 113-151). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2019). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9e ed., pp. 17-36). (Boom fiscale studieboeken). Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2019). FED 2019/149. 149. Case note on: HR, 27/09/19, 18/04850, ECLI:NL:HR:2019:1444, ECLI:NL:PHR:2019:493 Fiscaal Tijdschrift FED, 2019(23), 17-23. [details]
  • Wisman, C. (2019). Fiscale Staatssteun. TaxVisions. https://taxvisions.nl/videos-thema/thema-fiscale-staatssteun/?videoid=104076 [details]
  • Wisman, C. (2019). Gerecht EU (nrs. T 760/15 en T 636/16 Nederland gaf volgens Gerecht EU geen staatssteun aan Starbucks). Case note on: CJEU, 24/09/19, T 760/15, T 636/16 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). GloBE: enkel een wereldwijd minimum winstbelastingtarief? Vakstudie Nieuws, 74(60), 5. Article 60.0. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2BDFA&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Wisman, C. (2019). HR (nr. 17/04584: Teruggaaf dividendbelasting door MFN-clausule in verdrag met Zuid-Afrika). Case note on: HR, 18/01/19, 17/04584, ECLI:NL:HR:2019:57 Viditax (FutD), 2019.
  • Wisman, C. (2019). HR (nr. 18/02384 Ab-heffing over liquidatie-uitkering aan Nederbelg geen discriminatie). Case note on: HR, 21/06/19, 18/02384 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). HR (nr. 18/04850 Overgangsregeling voor overheidspensioen uit verdrag NL-VK geldt niet). Case note on: HR, 27/09/19, 18/04850 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). HR (nr.18/03539 Hoge Raad past Schumacker-norm toe op gezamenlijk inkomen partners). Case note on: HR, 8/11/19, 18/03539 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. 18/00435 Belgische grensarbeider mag niet middelen). Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 19/08/19, 18/00435 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). Hof ’s-Hertogenbosch (zaaknr. 19/00051 Ook ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bij in Nederland beperkt belast inkomen). Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 17/10/19, 19/00051 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). Hoofdstuk 4 tot en met 7. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren 2019 Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2019). HvJ EU (nr. C-598/17 (A Fonds / Sparkasse), HvJ EU: nationale rechter kan staatssteun niet toetsen aan vrije verkeer). Case note on: ECJ, 2/05/19, C-598/17 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). HvJ EU (nrs. C-607/17 en C-608/17, HvJ EU spreekt zich uit over ‘definitieve verliezen’ bij kleindochtervennootschap). Case note on: ECJ, 19/06/19, C-607/17, C-608/17 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). HvJ EU( nr. C-581/17 (Wächtler) Duitse heffing over meerwaarde aandelen bij emigratie naar Zwitserland in strijd met EU-recht). Case note on: ECJ, 26/02/19, C-581/17 TaxVisions.
  • Wisman, C. (2019). Misbruik van Unierecht in Fiscale Zaken. TaxVisions. https://taxvisions.nl/videos-thema/thema-misbruik-van-unierecht-in-fiscale-zaken/?videoid=104598 [details]
  • Wisman, C. (2019). Rechtbank Zeeland-West-Brabant (nr. BRE 17/3772, Ook ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bij beperkte Nederlandse bronheffing). Case note on: Rb. Zeeland-West Brabant, 7/12/18, BRE 17/3772 TaxVisions.
  • Wisman, C. (Author). (2019). Conclusie A-G over verhouding staatssteun en vrij verkeer van kapitaal. Digital or Visual Products, Wolters Kluwer. https://www.taxvisions.nl/video-s-vto/editie-4-januari-2019.21648.lynkx?videoId=21654

  2018

  2017

  2016

  • Wisman, C. (2016). Artikelsgewijs commentaar objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. In NDFR Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 103-140). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). Bv en concern. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 215-260). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 17-34). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). De startende ondernemer. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 103-142). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). FED 2016/7. 7. Case note on: HR, 13/11/15, 12/02305, ECLI:NL:HR:2015:3294 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(2). [details]
  • Wisman, C. (2016). Van vof naar bv. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 175-214). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). Winstberekening. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 143-173). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016, Nov 11). Krijgt FBI bescherming van de EU-moeder-dochterrichtlijn? (11 november 2016 ed.) Wolters Kluwer. https://www.taxvisions.nl/video-s-vto/editie-11-november-2016.9425.lynkx?videoId=10349
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2016). FED 2016/128. 128. Case note on: HR, 4/03/16, 14/02538, ECLI:NL:HR:2016:355 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(24). [details]
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2016). FED 2016/129. 129. Case note on: HR, 4/03/16, 12/05577, ECLI:NL:HR:2016:360 Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(24). [details]

  2013

  • Litjens, J., & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, 3(3). https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/web-only/0009_litjens_wisman_21maart2013.pdf [details]
  • Wisman, C. (2013). Bv en concern. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). De startende ondernemer. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 117-151). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Van vof naar bv. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 181-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Verslag oratie prof. dr. H. Vermeulen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7024), 1368-1372. [details]
  • Wisman, C. (2013). Winstberekening. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 153-180). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  2016

  • Wisman, C. (2016, Dec 23). Buitenlands beleggingsfonds vergelijkbaar met Nederlandse fbi. Kluwer.

  Media appearance

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Radboud Universiteit Nijmegen
   Buitenpromovenda
  • EY
   Fiscalist (International Tax and Transaction Services/EU)
  • Freelance
   Auteur, redacteur, opleiding, coördinatie, opinie etc