For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Mr. C. (Ciska) Wisman

Faculty of Law
Tax Law
Photographer: Ciska Wisman

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Nevenwerkzaamheden

  Promovenda Radboud Universiteit Nijmegen (B)

   

  Belastingadviseur Knowledge Centre (Corporate Tax) PwC Rotterdam (B)

   

  Diverse auteurswerkzaamheden (B)

   

 • Publications

  2018

  2020

  2019

  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2019). New Trends in the Definition of Permanent Establishment: The Netherlands. In G. Maisto (Ed.), New Trends in the Definition of Permanent Establishment IBFD.
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2019). OECD consultations on the digital economy: ‘Tax base reallocation’ and ‘I’ll tax if you don’t’. In D. Weber, & P. Pistone (Eds.), Taxing the Digital Economy IBFD.
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2019). OESO-consultatie digitale economie: ‘grondslagherverdeling’ en ‘ik belast wat jij niet doet’? NLFiscaal, 2019, [1]. https://www.nlfiscaal.nl/nlfw2019/0001 [details]

  2017

  • de Wilde, M., & Wisman, C. (2017). The Netherlands. In A. P. Dourado (Ed.), Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: 2016 EATLP congress Munich, 2-4 June 2016 (pp. 455-536). (EATLP International Tax Series EATLP International Tax Series; Vol. 15). Amsterdam: IBFD. [details]

  2016

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2016). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective (5th ed., pp. 1-33). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2015). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 4th ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]
  • Wisman, C. (2015). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 93-130). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2015). Internationale bepalingen in de dividendbelasting. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 69-91). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2014). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 3rd ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]

  2013

  • Wisman, C. (2013). Locatie onroerende zaak beslissend voor resultaat uit overige werkzaamheden 'in Nederland'. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 14(11), 20-26. [53]. [details]
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2013). The New Dutch 'Base Exemption Regime' and the Spirit of the Internal Market. EC Tax Review, 22(1), 40-55. [details]

  2020

  2019

  2018

  • Wisman, C. (2018). Bv en concern. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). De startende ondernemer. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 105-123). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). HR (no. 14/04751 bis: Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2009 niet strijdig met EU Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep). Fiscaal tijdschrift FED, 2018(123). https://www.navigator.nl/document/id74e66a36e51a47698ec7f08311fc2d27?ctx=WKNL_CSL_38
  • Wisman, C. (2018). HR (nr. 15/00582: Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2010 ook na beleidsmatige versoepeling ‘ondergrens’ niet strijdig met EU-Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep). Fiscaal tijdschrift FED, 2018(124). https://www.navigator.nl/document/id7aed9e0af0a841d8b5daf7b0998f1507?ctx=WKNL_CSL_38
  • Wisman, C. (2018). HR (nr. 15/04545: Tijdsevenredige vermindering premiedeel algemene heffingskorting en verenigbaarheid Unierecht: bepalen ‘vergelijkbaarheid’ en ‘pro-rata’?). Fiscaal Tijdschrift FED, 2018(122). https://www.navigator.nl/document/idee18a7977efe4fcc90bfa2cfde2926c7?ctx=WKNL_CSL_38
  • Wisman, C. (2018). Huwelijk en winstberekening. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 125-175). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). Internationaal en EU-belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (20e ed., pp. 407-436). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2018). Van vof naar bv en het aanmerkelijkbelangregime. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 177-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). Verliezen: ‘Beggar-Thy-Neighbour’? Vakstudie Nieuws, 73(41), [1.0]. [details]
  • Wisman, C. (2018). ‘Deferred recovery’ en ‘deferred taxation’: rekening houden met latere waardeverminderingen? Vakstudie Nieuws, 73(6), [6.0]. [details]
  • Wisman, C. (2018, Apr 26). Afbouw ‘aanrechtsubsidie’ niet strijdig met mensenrechten. (26 april 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Dec 14). Hoge Raad trekt prejudiciële vragen over dividendbelasting deels in. (14 december 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Dec 7). Bewijsnood winstallocatie vaste inrichting. (7 december 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Jan 19). Conclusie A-G over latente meerwaarde en latere waardevermindering. (19 januari 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Jun 22). Zakelijkheid garantstelling en aandeelhoudersmotieven bij verrekenprijscorrectie. (22 juni 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Mar 16). Besluit zetelverplaatsing en aangifteplicht VPB. (16 maart 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2018, Mar 23). Vrij verkeer personen tussen EU en Zwitserland. (23 maart 2018 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.

  2017

  • Wisman, C. (2017). HR (nr. 13/03468 bis: Nederland moet aftrek hypotheekrente Spaanse woning toestaan). TaxVisions, 2017. https://www.taxvisions.nl/video-s-vto/editie-19-mei-2017.11744.lynkx?videoId=11762
  • Wisman, C. (2017). HvJ EU (nr. C-39/16: Belgische renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht). TaxVisions, 2017(10). https://www.taxvisions.nl/video-s-vto/editie-10-november-2017.13798.lynkx?videoId=13804
  • Wisman, C. (2017, Jan 27). Portugese eindafrekeningen aandelenruil en inbreng strijdig met EU-recht. (27 januari 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Jul 7). Aanvullende conclusie in procedure over buitenlands beleggingsfonds. (7 juli 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Jun 23). Gibraltar en Verenigd Koninkrijk zijn één lidstaat voor Unierecht. (23 juni 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Mar 17). Spaanse afschrijvingsregeling mogelijk verboden staatssteun. (17 maart 2017 ed.) Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Mar 24). Prejudiciële vragen vergelijkbaarheid buitenlands beleggingsfonds met Nederlandse fbi. (24 maart 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Nov 24). Prejudiciële vragen teruggaaf dividendbelasting. (24 november 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C. (2017, Oct 20). Europese Commissie: Luxemburg verleent staatssteun aan Amazon. (20 oktober 2017 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.

  2016

  • Wisman, C. (2016). Artikelsgewijs commentaar objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. In NDFR Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 103-140). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). Bv en concern. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 215-260). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 17-34). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). De startende ondernemer. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 103-142). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). HR (Zaaknr. 12/02305: Geen tijdsevenredige toepassing ‘Schumacker-doctrine’). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(2), [7]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB3E62&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Wisman, C. (2016). Van vof naar bv. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 175-214). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). Winstberekening. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 143-173). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016, Nov 11). Krijgt FBI bescherming van de EU-moeder-dochterrichtlijn? (11 november 2016 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2016). HR (Zaaknr. 12/05577: Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(24), [129]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CCE7E9&cpid=WKNL-LTR-Nav2
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2016). HR (Zaaknr. 14/02538: Verkorten toepassingstermijn 30%-regeling vanwege eerder verblijf in Nederland niet strijdig met Europese en internationale nondiscriminatiebepalingen). Fiscaal Tijdschrift FED, 2016(24), [128]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CCE7E8&cpid=WKNL-LTR-Nav2

  2013

  • Litjens, J., & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, 3(3). [details]
  • Wisman, C. (2013). Bv en concern. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). De startende ondernemer. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 117-151). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Van vof naar bv. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 181-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Verslag oratie prof. dr. H. Vermeulen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7024), 1368-1372. [details]
  • Wisman, C. (2013). Winstberekening. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 153-180). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details]

  2016

  • Wisman, C. (2016, Dec 23). Buitenlands beleggingsfonds vergelijkbaar met Nederlandse fbi. Kluwer.

  Media appearance

  • Wisman, C. (23-10-2019). Starbucks-zaak is tik op de vingers van de Europese Commissie [Web] TaxLive. Starbucks-zaak is tik op de vingers van de Europese Commissie.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Radboud Universiteit Nijmegen
   promovenda/docent