For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

mr. C. (Ciska) Wisman

Faculty of Law
Tax Law

Visiting address
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postal address
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contact details
 • Nevenwerkzaamheden

  Promovenda Radboud Universiteit Nijmegen (B)

   

  Belastingadviseur Knowledge Centre (Corporate Tax) PwC Rotterdam (B)

   

  Diverse auteurswerkzaamheden (B)

   

 • Publications

  2018

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2018). The Netherlands: Permanent Establishments. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective (6th ed., pp. 1-30). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

  2019

  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2019). New Trends in the Definition of Permanent Establishment: The Netherlands. In G. Maisto (Ed.), New Trends in the Definition of Permanent Establishment IBFD.
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F. (2019). OECD consultations on the digital economy: ‘Tax base reallocation’ and ‘I’ll tax if you don’t’. In D. Weber, & P. Pistone (Eds.), Taxing the Digital Economy IBFD.
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2019). OESO-consultatie digitale economie: ‘grondslagherverdeling’ en ‘ik belast wat jij niet doet’? NLF Wetenschappelijk, 2019, [1]. [details]

  2017

  • de Wilde, M., & Wisman, C. (2017). The Netherlands. In A. P. Dourado (Ed.), Tax avoidance revisited in the EU BEPS context: 2016 EATLP congress Munich, 2-4 June 2016 (pp. 455-536). (EATLP International Tax Series EATLP International Tax Series; Vol. 15). Amsterdam: IBFD. [details]

  2016

  • Vermeulen, H., & Wisman, C. (2016). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishments: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective (5th ed., pp. 1-33). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2015). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 4th ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]
  • Wisman, C. (2015). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 93-130). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2015). Internationale bepalingen in de dividendbelasting. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (pp. 69-91). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2014

  • Boers, S., Vermeulen, H., & Wisman, C. (2014). The Netherlands. In E. Reimer, S. Schmid, & M. Orell (Eds.), Permanent establishment: a domestic taxation, bilateral tax treaty and OECD perspective. - 3rd ed. (pp. 1-31). Den Haag: Kluwer Law International. [details]

  2013

  • Wisman, C. (2013). Locatie onroerende zaak beslissend voor resultaat uit overige werkzaamheden 'in Nederland'. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 14(11), 20-26. [53]. [details]
  • de Wilde, M. F., & Wisman, C. (2013). The New Dutch 'Base Exemption Regime' and the Spirit of the Internal Market. EC Tax Review, 22(1), 40-55. [details]

  2019

  • Wisman, C. (2019). 'The integrity of the tax system': van 'beneficial ownership' tot consultatie liquidatieverliesregeling. Vakstudie Nieuws, 74(22), 5. [22.0]. [details]
  • Wisman, C. (2019). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9e ed., pp. 113-151). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2019). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen Internationaal Belastingrecht (9e ed., pp. 17-36). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag : Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2019). Fiscale Staatssteun. TaxVisions. [details]
  • Wisman, C. (2019). GloBE: enkel een wereldwijd minimum winstbelastingtarief? Vakstudie Nieuws, 74(60), 5. [60.0]. [details]
  • Wisman, C. (2019). Hoofdstuk 4 tot en met 7. In Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren 2019 Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2019). Misbruik van Unierecht in Fiscale Zaken. TaxVisions. [details]
  • Wisman, C. (2019). Starbucks-zaak is tik op de vingers van de Europese Commissie’. TaxLive.
  • Wisman, C. (Author). (2019). Conclusie A-G over verhouding staatssteun en vrij verkeer van kapitaal. Digital or Visual Products, Deventer: Wolters Kluwer. Retrieved from https://www.taxvisions.nl/video-s-vto/editie-4-januari-2019.21648.lynkx?videoId=21654
  • Wisman, C., (2019). Case Note Gerecht EU (nrs. T 760/15 en T 636/16 Nederland gaf volgens Gerecht EU geen staatssteun aan Starbucks), No. T 760/15 en T 636/16, 1 p., Sep 24, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HR (nr. 18/02384 Ab-heffing over liquidatie-uitkering aan Nederbelg geen discriminatie), No. 18/02384, 1 p., Jun 21, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HR (nr. 18/04850 Overgangsregeling voor overheidspensioen uit verdrag NL-VK geldt niet), No. 18/04850, 1 p., Sep 27, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HR (nr. 18/04850, Overgangsregeling overheidspensioenen belastingverdrag Nederland en Verenigd Koninkrijk 2008: tegemoetkoming effecten verdragswijzing enkel voor ‘bestaande gevallen’), No. 18/04850, Feb 27, 2020. (FED; Vol. 2019, No. 149).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HR (nr.18/03539 Hoge Raad past Schumacker-norm toe op gezamenlijk inkomen partners), No. 18/03539 , 1 p., Nov 08, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note Hof 's-Hertogenbosch (zaaknr. 18/00435 Belgische grensarbeider mag niet middelen), No. 18/00435, 1 p., Aug 19, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note Hof ’s-Hertogenbosch (zaaknr. 19/00051 Ook ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bij in Nederland beperkt belast inkomen), No. 19/00051, 1 p., Oct 17, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HvJ EU (nr. C-598/17 (A Fonds / Sparkasse), HvJ EU: nationale rechter kan staatssteun niet toetsen aan vrije verkeer), No. C-598/17, 1 p., May 02, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HvJ EU (nrs. C-607/17 en C-608/17, HvJ EU spreekt zich uit over ‘definitieve verliezen’ bij kleindochtervennootschap), No. C-607/17 en C-608/17, 1 p., Jun 19, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note HvJ EU( nr. C-581/17 (Wächtler) Duitse heffing over meerwaarde aandelen bij emigratie naar Zwitserland in strijd met EU-recht), No. C-581/17 , 1 p., Feb 26, 2019. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case Note Rechtbank Zeeland-West-Brabant (nr. BRE 17/3772, Ook ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ bij beperkte Nederlandse bronheffing), No. BRE 17/3772, 1 p., Dec 07, 2018. (TaxVisions).
  • Wisman, C., (2019). Case note: HR (nr. 17/04584: Teruggaaf dividendbelasting door MFN-clausule in verdrag met Zuid-Afrika), No. ECLI:NL:HR:2019:57

  2018

  • Wisman, C. (2018). Bv en concern. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). De startende ondernemer. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 105-123). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). Huwelijk en winstberekening. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 125-175). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). Internationaal en EU-belastingrecht. In O. C. R. Marres, S. J. Mol-Verver, & J. L. van de Streek (Eds.), Hoofdzaken belastingrecht (20e ed., pp. 407-436). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2018). Van vof naar bv en het aanmerkelijkbelangregime. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (18e herz. ed., pp. 177-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2018). Verliezen: ‘Beggar-Thy-Neighbour’? Vakstudie Nieuws, 73(41), [1.0]. [details]
  • Wisman, C. (2018). ‘Deferred recovery’ en ‘deferred taxation’: rekening houden met latere waardeverminderingen? Vakstudie Nieuws, 73(6), [6.0]. [details]
  • Wisman, C. Afbouw ‘aanrechtsubsidie’ niet strijdig met mensenrechten.
  • Wisman, C. Besluit zetelverplaatsing en aangifteplicht VPB.
  • Wisman, C. Bewijsnood winstallocatie vaste inrichting.
  • Wisman, C. Conclusie A-G over latente meerwaarde en latere waardevermindering.
  • Wisman, C. Hoge Raad trekt prejudiciële vragen over dividendbelasting deels in.
  • Wisman, C. Vrij verkeer personen tussen EU en Zwitserland.
  • Wisman, C. Zakelijkheid garantstelling en aandeelhoudersmotieven bij verrekenprijscorrectie.
  • Wisman, C., (2018). Case note: HR (no. 14/04751 bis: Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2009 niet strijdig met EU Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep), No. ECLI:NL:HR:2017:911, May 19, 2017. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 123).
  • Wisman, C., (2018). Case note: HR (nr. 15/00582: Leeftijdsgrens voor fiscale aftrek scholingsuitgaven in 2010 ook na beleidsmatige versoepeling ‘ondergrens’ niet strijdig met EU-Richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep), No. ECLI:NL:HR:2017:912, May 19, 2017. (Fiscaal tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 124).
  • Wisman, C., (2018). Case note: HR (nr. 15/04545: Tijdsevenredige vermindering premiedeel algemene heffingskorting en verenigbaarheid Unierecht: bepalen ‘vergelijkbaarheid’ en ‘pro-rata’?), No. ECLI:NL:HR:2017:849, May 12, 2017. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2018, No. 122).

  2017

  • Wisman, C. Aanvullende conclusie in procedure over buitenlands beleggingsfonds.
  • Wisman, C. Europese Commissie: Luxemburg verleent staatssteun aan Amazon.
  • Wisman, C. Gibraltar en Verenigd Koninkrijk zijn één lidstaat voor Unierecht.
  • Wisman, C. Portugese eindafrekeningen aandelenruil en inbreng strijdig met EU-recht.
  • Wisman, C. Prejudiciële vragen teruggaaf dividendbelasting.
  • Wisman, C. Prejudiciële vragen vergelijkbaarheid buitenlands beleggingsfonds met Nederlandse fbi.
  • Wisman, C. Spaanse afschrijvingsregeling mogelijk verboden staatssteun.
  • Wisman, C., (2017). Case note: HR (nr. 13/03468 bis: Nederland moet aftrek hypotheekrente Spaanse woning toestaan), No. ECLI:NL:HR:2017:848
  • Wisman, C., (2017). Case note: HvJ EU (nr. C-39/16: Belgische renteaftrekbeperking in strijd met EU-recht), No. ECLI:EU:C:2017:813

  2016

  • Wisman, C. (2016). Artikelsgewijs commentaar objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten. In NDFR Sdu Uitgevers.
  • Wisman, C. (2016). Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 103-140). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). Bv en concern. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 215-260). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (8e ed., pp. 17-34). (Boom fiscale studieboeken). Den Haag: Boom juridisch. [details]
  • Wisman, C. (2016). De startende ondernemer. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 103-142). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). Van vof naar bv. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 175-214). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2016). Winstberekening. In G. M. C. M. Staats (Ed.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren (16e herz. ed., pp. 143-173). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. Krijgt FBI bescherming van de EU-moeder-dochterrichtlijn?.
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 12/05577: Forfait en 150-kilometergrens 30%-regeling loonbelasting leiden volgens Hoge Raad niet tot systematische duidelijke overcompensatie), No. 129, No. ECLI:NL:HR:2016:360, Mar 04, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 24).
  • Wisman, C., & de Wilde, M. F., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 14/02538: Verkorten toepassingstermijn 30%-regeling vanwege eerder verblijf in Nederland niet strijdig met Europese en internationale nondiscriminatiebepalingen), No. 128, No. ECLI:NL:HR:2016:355, Mar 04, 2016. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 24).
  • Wisman, C., (2016). Case note: HR (Zaaknr. 12/02305: Geen tijdsevenredige toepassing ‘Schumacker-doctrine’), No. 7, No. ECLI:NL:HR:2015:3294, Nov 13, 2015. (Fiscaal Tijdschrift FED; Vol. 2016, No. 2).

  2013

  • Litjens, J., & Wisman, C. (2013). 22 tips voor investeringsfaciliteiten. Accountant, 3(3). [details]
  • Wisman, C. (2013). Bv en concern. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 221-269). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). De startende ondernemer. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 117-151). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Van vof naar bv. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 181-219). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Wisman, C. (2013). Verslag oratie prof. dr. H. Vermeulen. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7024), 1368-1372. [details]
  • Wisman, C. (2013). Winstberekening. In A. J. van Doesum, S. M. H. Dusarduijn, M. J. Hoogeveen, M. J. J. R. van Mourik, A. C. Rijkers, W. A. P. van Roij, G. M. C. M. Staats, ... C. Wisman (Eds.), Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren. - 13e druk (pp. 153-180). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2012

  • Kampschöer, G., Litjens, J., & Wisman, C. (2012). De 'onzakelijke lening'. Accountant, 2(9), 48-50. [details]

  2016

  • Wisman, C. Buitenlands beleggingsfonds vergelijkbaar met Nederlandse fbi.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  • Radboud Universiteit Nijmegen
   promovenda/docent